Merikapteenin työ sopii sellaiselle, joka on kiinnostunut kansainvälisestä urasta ja ei pelkää olla pitkää aikaa poissa kotoa, mutta työskennellä voi myös maaorganisaatioissa. Kiinnostus tekniikkaan ja koneisiin on hyvä pohja merenkulun insinööriopinnoille.

Ammattinimikkeitä: kapteeni, konemestari, konepäällikkö, perämies, päällikkö, ylikonemestari, yliperämies

Työpaikkoja: hinaajat, jäänmurtajat, matkustaja-alukset, rahtialukset, satama-operaattorit, telakat, varustamot

Töihin maailman meriliikenteeseen

Merenkulussa korostuvat ihmisten, aluksen ja ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen.

Nykyaikaiset alukset vaativat työntekijöiltä huipputeknologian ymmärtämistä ja osaamista. Merenkulussa tarvitaan mös hyvää kielitaitoa sekä kykyä sopeutua erityisoloihin. Ammatilliset pätevyys- ja terveysvaatimukset on määritelty tarkasti kansainvälisin sopimuksin ja kansallisella lainsäädännöllä.

Xamkin merenkulun koulutuksesta valmistuu merikapteeneja ja insinöörejä. Lisäksi Xamkissa voi opiskella merenkulun johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon. Merenkulkua opiskellaan Xamkin Kotkan kampuksella.

Merikapteeni (AMK) opiskelee muun muassa johtamista, aluksen ohjausta, laivatekniikkaa ja merimiestaitoa. Merikapteenitutkinnon suorittaneet voivat toimia aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä.

Merenkulkualan insinööri (AMK) opiskelee esimerkiksi laivatekniikkaa, huolto- ja kunnossapitoa sekä merimiestaitoja.Insinööritutkinnon suorittaneet voivat sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyyppeille esimerkiki rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille. Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, tehtäviä on mm. projektipäällikköinä, konetarkastajina sekä teknillisinä johtajina. Maavoimalaitospätevyyden hankkineet voivat sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Tutustu koulutuksiin

 

Kuvia oppimisympäristöistä

Joustavasti laineille

Merenkulun insinööriopinnot sopivat kaikille tekniikasta kiinnostuneille. Työskennellä voi merella ja maalla ja työllisyynäkymät ovat hyvät.

Olin Silja Linella tuuraavana moottorimiehenä pari päivää, sitten remonttihommissa reilun viikon. Ehdin olla kolme tuntia kotona, kunnes puhelin soi ja tarjottiin lisää työtä”, Don hymyilee.

Pääsin harjoitteluun oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, mistä seurasi unelmakesätyöpaikka Kotkan yhteysalusliikenteeseen”, Mikko jatkaa.

Mikko Merentie ja Don Hovila, merenkulun insinööriopiskelijat. Lue lisää.

Hanki kontakteja työelämästä opintojen aikana

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: 200 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

Yksi TKI-toiminnan osa-alue on logistiikka ja merenkulku, jossa kehitetään uusia palveluja ja prosesseja logistiikan ja liikenteen aloilla. Osaaminen on vahvaa satamalogistiikan, rautatielogistiikan, liikennejärjestelmien sekä toimitusketjujen, logistiikan ympäristövaikutusten ja turvallisuuden sektoreilla.

Merenkulun tutkimus painottuu riskien hallintaan ja häiriötilanteiden ennakointiin. Merenkulun TKI-tiimi tekee pitkäjänteistä yhteistyötä öljyntorjunnan viranomaiskoulutuksessa. Vuosittain yhteistyötä tehdään lähes 150 yrityksen kanssa TKI-hankkeissa sekä yritysten ja opiskelijoiden yhteisissä kehitysprojekteissa.

TKI-hankkeisiin osallistuminen on hyvä mahdollisuus löytää harjoittelu- tai työpaikka.

Asuminen kampuskaupungeissamme ei niele kaikkia rahojasi

Opiskelijan rahoista suurin osa hupenee asumiseen. Kampuspaikkakunnillamme asut edullisemmin kuin monissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa.

Xamkin kampuskaupungeissa sinulla jää rahaa myös elämiseen. Esimerkiksi 30 neliön yksiöstä maksat Kouvolassa vuokraa kuukaudessa 360 euroa. Helsingissä pulittaisit vastaavasta asunnosta 673 euroa.

Asuminen Kouvolassa säästää neljässä vuodessa 9 734 euroa verrattuna asumiseen Helsingissä. Summassa on huomioitu opiskelijan saama keskimääräinen asumistuki.

Lisäksi voit valita, missä asua. Asuisitko mieluummin keskellä kaupunkia vai upeiden
lenkkipolkujen äärellä? Välimatkat ovat lyhyitä ja nopeita kulkea.

Tervetuloa hyvään asumiseen ja opiskeluun!

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | metsätalous | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen | ympäristöteknologia |

Lue lisää

AMK-opintoja jo etukäteen!

Tiesitkö, että voit aloittaa ammattikorkeakouluopinnot jo toisen asteen opintojesi aikana? Toisen asteen opiskelijana voit opiskella ilmaiseksi mitä tahansa Xamkin avoimen AMK:n opintoja. Jos myöhemmin tulet Xamkiin tutkinto-opiskelijaksi, avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi.

Lue lisää

AMK-tutkinnon jälkeen

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK-tutkinto

Xamkin merenkulun alalta on hyvä ponnistaa vieläkin pidemmälle, mikäli jatko-opinnot kiinnostavat AMK-opintojen jälkeen. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa

Lue lisää

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu