Laajuus: 5 opintopistettä

Lähiopetuspäivät: 18.1.,1.2. ja 15.2.2017. Kellonajat tarkentuvat lähempänä koulutuksen alkamista.

Tavoitteet: Opiskelija tietää mitä monikulttuurisuudella tarkoitetaan, osaa erottaa stereotypiat ja ymmärtää niiden merkityksen, osaa hyödyntää monikulttuurisen hoitotyön teorioita.

 

 

Sisältö: Jakson aikana tutustutaan monikulttuurisen hoitotyön perusteisiin ja periaatteisiin. Aihealueina mm. mitä monikulttuurisuudella tarkoitetaan, stereotypiat, monikulttuurisen hoitotyön yleisimmät teoria.

Opetusmenetelmät: luennot, keskustelut, seminaaritehtävät

Ilmoittautuminen: avautuu marraskuun loppuun mennessä: www.xamk.fi/koulutuskalenteri