Xamkin opinnoissa saat teoreettisen tiedon lisäksi myös paljon käytännön taitoja.

Mottomme onkin: kokeile, oivalla ja opi.

Käytännön taitoja testataan ja kehitetään harjoitteluissa työelämässä sekä monenlaisissa oppimisympäristöissä kampuksilla ja niiden ulkopuolella.

Kannustamme edelläkävijyyteen, innostamme uteliaisuuteen sekä uuden oppimiseen ja tutkimiseen. Siksi myös tilat, laitteet ja ohjelmistot ovat sellaisia, joilla hankit itsellesi käytännön taitoja tulevaisuuden työelämää varten.

 

Tälle sivulle on kerätty tietoa eri alojen oppimisympäristöistä. Osa niistä on Xamkin omilla kampuksilla, osa sijaitsee yhteistyökumppaneiden tiloissa, esimerkiksi työpaikoilla.

Liiketalous ja turvallisuus

Tradenomiopintoja on tarjolla Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla. Hyvinvointiliiketoiminnan ja englanninkielissä Wellbeing Management -koulutuksessa opiskellaan myös Mikkelin Saimaa Stadiumilla sijaitsevassa Active Life Labissa – hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristössä.

Tradenomikoulutuksessa opiskelu on käytännönläheistä. Harjoittelut tehdään työelämässä, lisäksi on yritysvierailuja ja yhteisprojekteja yritysten kanssa.

Kouvolassa data-analytiikkaa opiskellaan muun muassa DataLab-ympäristössä. ja Mikkelissä WM:llä Active life lab.

Turvallisuusalalla Savonlinnassa on myös ns. tatamiluokka, jossa ovat myös virtuaaliset juoksumatot harjoitteluympäristönä.

Logistiikan tradenomiopinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Lue lisää tradenomikoulutuksista

Mies istuu selin ja polkee Active Life Labillä älykuntolaitetta.

Mies ohjaa naista, joka kävelee älyjuoksumatolla Active Life Labissä.

Mies opettaa opiskelijoita turvallisuustradenomikoulutuksessa.

Matkailu- ja ravitsemisala

Tulevat restonomit opiskelevat päiväopintoina Mikkelin kampuksella tai kokonaan verkossa.

Kumpiakin hyödyttävät Mikkelin kampuksella sijaitseva RestoLab, joka on täysin uudenlainen palveluliiketoiminnan, ruokapalveluiden ja matkailun oppimis- ja kehittämisympäristö.

Se tuo virtuaalisia ja pelillisiä ja VR-teknologioita hyödyntäviä oppimisympäristöratkaisuja ruoka- ja matkailupalveluihin ja mahdollistaa näin alalla tarvittavien taitojen oppimisen joustavasti etänä missä tahansa, melkein milloin tahansa. Taitojen oppimisessa hyödynnetään hybridiopetusmallia.

RestoLab mahdollistaa esimerkiksi ruokaopetuksen hybridiopetuksena, jossa osa opiskelijoista on fyysisesti ammattikeittiössä, osa paikalla kameroiden ja etäyhteyksien kautta.

Kaksi naista ja mies keittiössä, jossa kuvataan ruoan valmistusta etäyhteyden päässä oleville.

 

Restonomien opintoihin kuuluvat olennaisena osana harjoittelut niin kampuksella kuin työelämässäkin. Opiskelijat voivat kartuttaa käytännön osaamista Mikkelin kampuksen omissa ravintoloissa.

Nainen viimeistelee ruoka-annosta ravintolan tiskillä.

Lisäksi restonomit ovat työelämätoimeksiantoina mukana monissa projekteissa ja järjestämässä erilaisia tapahtumia – toteuttamassa heti käytännössä sitä, minkä ovat teoriassa oppineet.

 

Merenkulku ja logistiikka

Merenkulun insinöörin ja merikapteenin opintoja suoritetaan Kotkan kampuksen lisäksi koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla.

Merenkulun opiskelijoilla on paljon ohjattua laivaharjoittelua, joten suurin osa niistä suoritetaan kauppa-aluksilla. Opintoihin kuuluvia ohjattuja harjoitteluja suoritetaan myös koululaiva Katarinalla (lähitulevaisuudessa koululaiva Merikarhu) autenttisessa oppimisympäristössä.

Logistiikan insinööriopinnoissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Harjoittelujen myötä työelämä on koulutuksessa mukana koko opintojesi ajan.

Logistiikan tradenomiopinnot voi suorittaa verkko-opintoina. Opinnoissa hyödynnetään Xamkin oppimisalustaa Learnia. Etäopetuksessa työkaluina ovat Adobe Connect (AC) ja Teams. Tarvittavat ohjelmistot saa opintojen ajaksi Xamkilta. 

Merenkulun opiskelijoita laivalla harjoittelemassa.

Merikapteenin koulutuksessa hyödynnetään tehokkaasti erilaisia oppimisympäristöjä. Teoriaopintoja järjestetään perinteisissä luokkatiloissa. Käytännön harjoituksia tehdään esimerkiksi simulaattorikeskuksella navigointi- ja radiosimulaattoreita hyödyntäen.

Lisäksi harjoitellaan pelastautumisasioita altailla ja pelastautumisasemalla sekä palontorjunta-asioita yhteistyökumppanin simulaattoreilla ja aidoissa tilanteissa. Käytettävissä on mm. komentosiltasimulaattori, navigointisimulaattori, konehuonesimulaattori ja meriradiosimulaattori.

Opintoihin kuuluvaa ohjattua harjoittelua suoritetaan koululaivalla ja erilaisilla kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä. Ensimmäinen harjoittelu on heti ensimmäisen vuoden keväällä. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää.

Lue lisää merikapteenin koulutuksesta.

Mies kuvan vasemmassa reunassa merenkulun koulutuksen simulaattorinäyttöjen ja ohjaimien edessä.

Merenkulun insinööriopinnoissa opetus tapahtuu pääasiassa Kotkan kampuksella. Opintoihin sisältyviä harjoituksia tehdään simulaattorikeskuksella sekä kone- ja sähkölaboratorioissa. Lisäksi opinnot sisältävät esimerkiksi henkilökohtaista pelastautumista, pelastusveneiden käyttöä ja hätätilanteissa toimimista, joita harjoitellaan näihin erikseen suunnitelluissa simulaatiotiloissa. Palontorjuntaa, savusukellusta ja sammutusryhmän johtamista harjoitellaan aitoja tilanteita simuloiden.

Opintoihin kuuluvat ohjatut harjoittelut aloitetaan jo ensimmäisenä vuonna koululaiva Katarinalla. Opinnot sisältävät myös useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää Osan harjoittelusta voi tehdä myös maapuolella.

Lue lisää merenkulun insinöörikoulutuksista

Opettaja ja opiskelijoita merenkulun insinöörikoulutuksen konehuonetiloissa Kotkan kampuksella.

Logistiikan insinööriopintojen opetus on pääasiassa Kotkan kampuksella. Kontaktiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyy muun muassa itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tenttejä, ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja. 

Koulutus tekee yhteistyötä yritysten kanssa erilaisissa projekteissa ja lisäksi tehdään yritysvierailuja ja opintojaksoille osallistuu vierailevia luennoitsijoita. Yritysyhteistyö helpottaa opinnäytetyö- ja työharjoittelupaikkojen löytämistä. Elinkeinoelämään tutustumisen lisäksi luot yhteyksiä alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Logistiikan tradenomitutkinnon voi suorittaa verkko-opintoina verkkotyökaluja hyödyntäen.

Lue lisää logistiikan koulutuksista

Muotoilu ja restaurointi

Kouvolan kampuksen Paja-rakennuksessa on tulevilla muotoilijoilla ja artenomeilla loistavat tilat käytännön tekemiseen. Pajalla taipuvat uusiin ulottuvuuksiin muovi, metalli, puu, jalometalli ja kangas siinä missä ajatuksetkin.

Tulevat muotoilijat ja restauroijat tekevät pajatiloissa mahdollisimman paljon itse ja oppivat näin tulevaan työhönsä liittyvät kädentaidot ja niihin liittyvän suunnittelun.

Restauroinnin koulutuksessa pääset heti opintojen alusta kokeilemaan oppimaasi teoriatietoa myös käytännössä restauroinnin omissa työpajatiloissa.

Restauroinnin koulutukseen kuuluvat myös työelämäharjoittelut oikeiden restaurointikohteiden parissa.

Restauroinnin opiskelijat ovat olleet mukana toteuttamassa muun muassa

  • tasavallan presidentin linnan kalusteiden kunnostamista
  • eduskunnan kalusteiden kunnostamista
  • Svinhufvudin kotimuseon kunnostamista
  • Verlan tehdasmuseon, Unescon maailmanperintökohteen, restaurointityöt
  • Lappeenrannan Keisarinaseman restaurointi

Muotoilun opiskelijat oppivat ammattiinsa liittyviä käytännön kädentaitoja Pajan eri materiaalien muokkaamiseen tarkoitetuissa pajatiloissa: tekstiili-, metalli-, jalometalli-, muovi- ja puupajoissa. Graafisen muotoilun opiskelijat hiovat taitojaan ajantasaisilla ohjelmistoilla tietokoneluokissa.

Kaikkien muotoilun opiskelijoiden opintoihin sisältyy paljon erilaisia työelämäprojekteja, esimerkiksi:

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelijat olivat mukana Kouvolan asuntomessuilla sekä harjoitteluissa messuille osallistuvissa yrityksissä että yritysyhteistyöprojektissa.

Muodin ja puvustuksen opiskelijat ovat olleet mukana mm. Tuntemattoman sotilaan ja Valmentajan sekä Karpin tuotannossa puvustusharjoittelijoina.

Kolme naista työskentelee pöydän ääressä vaatesuunnittelun parissa.
Kolme naista tekee pukua mallinuken päälle.

 

Biotuotemuotoilun opiskelijat saivat kunniamaininnan ideoimallaan mausteiden kartonkipakkauksella Lidl Suomen järjestämässä muovin vähentämiseen tähtäävässä Pakkaustarinoita 2021 -kilpailussa, jossa oli mukana myös kansainvälisiä suuryrityksiä

Graafisen muotoilun opiskelijat keräävät vuosittain palkintosijoja erilaisissa kansallisissa ja kansainvälissä julistekilpailuissa.

Palvelumuotoilun koulutuksen ytimessä ovat yritysprojektit, pureutuuhan koulutus erilaisten palveluiden kehittämiseen. Opiskelijat ovatkin olleet mukana monenlaisissa tuotteistamista ja konseptointia eri yrityksille sisältävissä projekteissa.

Kaksi naista työskentelee Kouvolan kampuksen Paja-rakennuksen aulassa kalustesuunnittelun parissa.

Graafisen muotoilun opiskelijoita julisteseinän edessä seisomassa Kouvolan Paja-rakennuksessa.

Peliala ja ICT

Pelialan ja ICT:n koulutuksia on tarjolla Kouvolan, Kotkan ja Mikkelin kampuksilla. Kampusten modernit erikoistilat, laboratoriot ja laitteet mahdollistavat, että opiskelijoilla on valmistumisvaiheessa ajantasaiset tiedot ja taidot alan tehtäviin.

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintoja ja ammatillista kehittymistä sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Pelialan koulutuksissa on mahdollista työllistyä alalle jo opintojen aikana. GameLab -oppimisympäristö mahdollistaa sen, että opintojen aikana voi kerryttää opintosuorituksia yrityksen kanssa yhdessä sovituista työtehtävistä.

Opiskeluaikana on mahdollisuus osallistua useisiin keskeisiin pelialan tapahtumiin kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan  myös ulkomailla.  

Kaksi pelialan opiskelijaa tekemässä pelianimaatiota.

Tyttö VR-lasit päässä.

Kaksi pelialan opiskelijaa tekemässä pelianimaatiota.

Kotkan kampuksella sijaitsee ajasta ja paikasta riippumaton ja Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen VirtualLab virtuaalilaboratorio. Virtuaalilaboratorio korvaa lähes kaikki kyberturvallisuuskoulutuksen laboratoriotyöt, jotka aiemmin tehtiin fyysisillä laitteilla.

Gamelab-oppimisympäristö tarjoaa nykyaikaisen työskentely-ympäristön tehokkaine ja jatkuvasti uudistuvine työvälineineen. Gamelabissa opiskelijat työskentelevät projektimuotoisesti aitojen peli- ja sovellustuotantojen parissa. Työskentelyyn käytetään samoja työkaluja kuin pelialan yritykset. 

Myös Kotkan kampuksen Cyberlab-konesali on tärkeä osa datakeskustekniikan opetusta.

Lue lisää Kotkan pelialan insinööri (AMK) koulutuksista

Mikkelin kampuksella Mikpolin ohjelmointi- ja mediatuotannon erikoisluokassa on peliohjelmointiin ja 3D-mallinnukseen sopivat työasemat sekä ohjelmistot. Elektroniikan laboratorioluokkaa käytetään fysiikan ja elektroniikan opetuksessa sekä Internet of Things -älylaitteiden rakentamisen ja ohjelmoinnin opetuksessa.

Tietoliikennetekniikan tiloissa voidaan datakeskustason kytkimillä ja reitittimillä rakentaa yritysverkkoja jopa raskaaseen ammattikäyttöön. Lisäksi käytössä on oma palvelinhuone laitteistoineen.

Opintoja suoritetaan myös Microsoft- ja Cisco-akatemiaohjelmien kautta. Tällä tavoin opiskelijat voivat hankkia itselleen opintojensa aikana useita Microsoft- ja Cisco-sertifikaatteja. 

Lue lisää Mikkelin ICT-alan koulutuksista

Sosiaaliala ja nuorisokasvatus

Sosionomeja koulutetaan Xamkissa Kotkassa ja Mikkelissä, kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön erikoistuvia kuraattoreja puolestaan Savonlinnassa.

Nuorisokasvatukseen ja nuorisotyöhön erikoistuvat yhteisöpedagogit opiskelevat Mikkelissä ja Kouvolassa.

Savonlinnassa tulevat sosionomit voivat harjoitella kotisimulaatiotilassa, joka mahdollistaa harjoittelun asiakkaan kotia vastaavassa tilassa.

Sekä sosionomien että yhteisöpedagogien opintoihin kuuluu paljon harjoittelua työelämässä tulevaan ammattiin kuuluvien kohderyhmien kanssa.

Yhteisöpedagogiopiskelijat verkostoituvat myös kansainvälisesti monenlaisilla opintovierailuilla ja -kursseilla.

 

Tekniikka ja metsätalous

Tekniikan insinööriopinnoissa saat teoreettisen tiedon lisäksi myös taidot käytännön tekemiseen. Oppiminen on käytännönläheistä ja pääset tekemään alaasi liittyviä tehtäviä ja projekteja moderneissa laboratorioympäristöissä jo opintojesi aikana. 

Käytettävissäsi ovat laboratorioiden tutkimusvälineet ja laitteet ja myös laboratorioissa työskentelevät tutkijat ja henkilökunta ovat oppimisesi tukena. Hankit itsellesi käytännön taitoja tulevaisuuden työelämää varten. 

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: 200 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille.

Harjoittelu- ja työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa ammattikorkeakouluopintoja ja oiva tapa saada jalkaa potentiaalisen työnantajan oven väliin.

Biotuotetekniikan insinööriksi opiskellaan Savonlinnan kampuksella sekä Kuitulaboratoriossa ja Kuitu3:ssa. Kuitulaboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä Xamkin tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa.

Kuitu3:ssa on luokkia, itseopiskelutiloja ja uudet kemian laboratoriot ja prosessihalli. Prosessien simulointi- ja diagnostiikkaohjelmistot ovat osana opiskelua.

Kuitulaboratorio ja Kuitu3 -laajennus toimivat kokeellisena oppimisympäristönä ja opiskelijoilla on mahdollista tehdä projekti- ja lopputöitä Kuitulaboratorion biotuoteteknologian tutkimushankkeisiin liittyen.

Lue lisää biotuotetekniikan koulutuksesta.

Kuitulaboratorio – tulevaisuuden biotuoteprosessien kehittäjä

Kuitulaboratorio edistää metsä- ja teknologiateollisuuden kestävää kehitystä ja resurssien järkevää käyttöä. Kehitämme vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoimme uusia menetelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä edistämme puun kuidun pidempää jalostamista. Kuitulaboratoriossa koulutetaan myös biotuotetekniikan AMK-insinöörejä.

Yhteistyöverkostossa on noin 100 teollisuusyritystä eri puolilta Suomea. Tutkimuslaitoksista tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat:

  • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Aalto-yliopisto.

Xamkin talotekniikan koulutuksella Mikkelin kampuksella on käytössään nykyaikaiset laboratoriotilat, joissa teoriassa opittuja asioita pääsee soveltamaan käytännössä. Laboratoriotilojen sisälle on rakennettu pientalo, jossa erilaiset talotekniset järjestelmät ovat esillä tutustumista ja mittauksia varten.

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: 200 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

Harjoittelu- ja työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa ammattikorkeakouluopintoja ja oiva tapa saada jalkaa potentiaalisen työnantajan oven väliin.

Lue lisää talotekniikan koulutuksesta.

Nuori nainen talotekniikan laboratoriossa.

Kaksi miestä ja nainen talotekniikan laboratorioon tehdyn keittiötason äärellä seisomassa.

Nainen ja mies talotekniikan laboratosiossa, kylpymammeen vieressä seisoen.

Kaksi miestä talotekniikan laboratorioon rakennetun keittiötason ääressä seisomassa.

Mikkelin kampuksen omat sähkö- ja automaatiotekniikan laboratoriot ja korkealuokkaiset laitteet tarjoavat erinomaiset olosuhteet sähkö- ja automaatiotekniikan käytännönläheiselle insinöörikoulutukselle.

Laboratorioissa käydään sähkön ja automaation ilmiöitä läpi konkreettisten ongelmien kautta. Moottorin säätäminen tutkitaan perin pohjin, samoin säätölaitteet.

Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten ja sähkölaitosten kanssa. Merkittävää yhteistyötä tehdään maanlaajuisesti toimivan ABB:n kanssa. Yritysyhteistyö näkyy opinnäytetöiden ja pienempien projektien kautta. Alueellinen vaikuttavuus on suurta. Paikallisten sähköliikkeiden ja teollisuuden sähköalan henkilökunta on tuttua, mikä helpottaa projektien saatavuutta.

Lue lisää sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta.

Ympäristöteknologian koulutuksella Mikkelin kampuksella on monipuolisesti varusteltu ympäristölaboratorio, joka toimii pääsääntöisesti opetuslaboratoriona, mutta siellä harjoitetaan myös aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Opintoihin kuuluu paljon opintojaksoja, joissa tehdään käytännön laboratoriotöitä, kuten erilaisia kemian ja mikrobiologian laboratoriotöitä sekä ympäristömittauksiin ja -analytiikkaan kuuluvia laboratoriotöitä.

Suuri osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voi joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. 

Harjoittelu- ja työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa ammattikorkeakouluopintoja ja oiva tapa saada jalkaa potentiaalisen työnantajan oven väliin.

Lue lisää ympäristöteknologian opinnoista.

Metsätalousinsinööriksi opiskellaan Mikkelin kampuksella.

Metsäalan ammattilaiseksi pääset opiskelemaan niissä paikoissa ja ympäristöissä, joissa työ tehdään. Maasto-opetus erilaisilla metsäkohteilla konkretisoi luennoilla opittua tietoa. Metsässä tulevat tutuiksi myös mittavälineet, metsäsovellukset ja karttaohjelmat. Opit lukemaan metsää ja ymmärrät, mitä hyvä metsänhoito erilaisissa metsissä tarkoittaa.

Koulutuksella on oma opetusmetsä Hippala, mutta muutkin metsät toimivat oppimisympäristöinä oli ne sitten kaupungin, Metsähallituksen, firmojen tai yksityisten metsänomistajien omistuksessa. Metsä on metsätalousinsinööriopiskelijoiden laboratorio. 

Lisäksi Mikkelin kampuksella opiskelijoilla on käytettävissä Ponssen simulaattori. 

Lue lisää metsätalousinsinöörin koulutuksesta.

Miesopettaja ohjaa metsätalouden miesopiskelijaa mittaustehtävässä metsässä.

Nuori mies ja nainen metsätalouden simulaattoria käyttämässä.

Energiatekniikkaa opiskellaan Kotkan kampuksella. Teoriaopintojen lisäksi työskennellään energiatekniikan monipuolisissa laboratorioissa. Voimalaitossimulaattorilla pääsee ohjaamaan prosessia valvomo-operaattorin tapaan realistisen kaltaisessa voimalaitossimulaatiossa. 

Rakennustekniikan opinnoissa Kotkan kampuksella oppimisympäristönä voi myös opiskelijoiden osuuskuntamuotoinen projektitoimisto. Lisäksi koulutuksen betoni- ja rakennuslaboratorion tutkimus- ja kehittämishankkeita voidaan liittää osaksi opetusta.

Teollista puurakentamista opiskellaan Savonlinnan kampuksen lisäksi Kuitu 3:n tiloissa, joihin sijoittuvat nykyaikaisten luokkatilojen lisäksi myös rakennustekniikan laboratoriotilat. Kuitu3 sijaitsee Kuitulaboratorion tiloissa.

Lue lisää insinöörikoulutuksista

Xamkin Kotkan kampuksella opiskelet teoriaa ja digitaalisia taitoja. Uusi nykyaikainen virtuaalinen laboratorioympäristö tarjoaa lisättyä todellisuutta ja digitaalisia kaksosia, joissa pääset kokeilemaan erilaisia ratkaisuja todentuntuisissa ympäristöissä.

Konetekniikkaan liittyviä osa-alueita opiskellaan nykyaikaisilla välineillä − esimerkiksi 3D-mallintaminen ja tulostus sekä opintojaksoihin sisältyvä ohjattu konetekninen harjoittelu. 

Virtuaalilaboratoriossa tehdään simulaatioita sekä yhteistyöyrityksille tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä ryhmässä ja itsenäisesti.

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintoja ja ammatillista kehittymistä. Yhteistyö tarjoaa harjoittelupaikkoja, isompia ja pienempiä oppimisprojekteja ja opinnäytetyön aiheita. Pääset luomaan verkostoja, joista voi olla sinulle hyötyä valmistumisesi jälkeenkin.

Lue lisää robotiikka ja teköäly -koulutuksesta.

Terveys, kuntoutus ja liikunta

Terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan koulutuksissa korostuu käytännön osaaminen. Käytännön harjoittelua työelämässä on paljon ja tekemistä opetellaan myös kampusten omissa oppimisympäristöissä.

Opiskelijoiden käytössä ovat muun muassa minisairaalat, naprapatian lihaskunto- ja tasapainolaboratorio, jalkaterapeuttien klinikka ja pohjallispaja, ensihoitajien Euroopan laajuisesti ainutlaatuinen opetuskäytössä oleva ambulanssisimulaattori, fysioterapian testihuone ja kotisimulaatiotila, hoitoluokat… oppimiselle on siis varmasti hyvät tilat!

Liikuntapainotteisen geronomikoulutuksen opinnoista osa toteutuu Liikuntakeskus Pajulahdessa. Liikunnanohjaajaopiskelijat puolestaan opiskelevat osan tutkinnostaan Tanhuvaaran urheiluopiston tiloissa.

Ambulanssisimulaattori

Ensihoitoa opiskelevat harjoittelevat hätätilanteita varten ambulanssisimulaattorin avulla. Se on Suomen ensimmäinen ja Euroopassa ainutlaatuinen opetuskäytössä oleva ambulanssisimulaattori. Simulaattori on sijoitettu liikealustalle oikeaan ambulanssiin.

Ambulanssin lisäksi simulaatioharjoituksessa käytetään valvomoa ja debriefing-tilaa, jossa harjoitus käydään yhdessä läpi.

Minisairaalat

Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat hoitotoimenpiteitä
kampuksille rakennetuissa minisairaaloissa.

Minisairaalat sisältävät mm. vuodeosaston ja leikkaussalin, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan erilaisia hoitajan työssä tarvittavia taitoja.

Lihaskunto- ja tasapainolaboratorio tarjoaa naprapaattiopiskelijoille hyvän mahdollisuuden terveyden ja fyysisen suorituskyvyn mittaamiseen ja arviointiin.

Jalkaterapian opiskelijat harjoittelevat kampuksella mm. palveluyksikkö Elixiirissä, simulaatioympäristöissä ja toimintakykylaboratoriossa. Lisäksi he harjoittelevat esimerkiksi pohjallisten valmistamista kampuksen pohjallispajassa.

Fysioterapeuttiopiskelijat harjoittelevat työssään tarvittavia taitoja kampuksella mm. simulaatioympäristössa, toimintakykylaboratoriossa ja Active Life Labissä.

 

 

Liikunnanohjaajaopiskelijat harjoittelevat erilaisissa liikuntaympäristöissä ja kampuksen toimintakykylaboratoriossa. Osa opinnoista osa toteutuu Tanhuvaaran urheiluopiston tiloissa.