Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna ainoastaan seuraavista syistä:

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi.

Poissaolon lakisääteinen syy täytyy todistaa ja sitä koskevat dokumentit pitää toimittaa Xamkin hakijapalveluihin paikan vastaanottamispäivään mennessä.

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä määräaikaan mennessä, sinut katsotaan läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn (asiakirjan kopio on riittävä)

  • Asevelvollisuus, siviilipalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus: palvelukseenastumismääräys
  • Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta.
  • Oma sairaus tai vamma, jonka vuoksi on kykenemätön aloittamaan opintojaan: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 19.8.2019. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä sähköisen asiointilinkin kautta.

Jos siirrät opintojen aloitusta edellä mainittujen syiden perusteella, sinun on otettava opiskelupaikka vastaan, ilmoittauduttava poissaolevaksi opiskelijaksi ja toimitettava poissaolon syyhyn liittyvät dokumentit määräaikaan mennessä.

Huomioithan sen, että koulutus, johon sinut on valittu, alkaa mahdollisesti vain kerran vuodessa tai harvemmin. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi syyslukukaudeksi 2019 ja kevätlukukaudeksi 2020, lähetämme sinulle sähköpostilla kevään 2020 aikana tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista.