Xamk on aktiivisesti mukana rakentamassa korkeakoulutuksen tulevaisuutta ja toteuttaa siihen liittyen pedagogisen uudistuksen vuosina 2022-2024.

Xamkin oppimiskäsitys

Xamk on korkeakoulu, jossa opiskelijan oppiminen ja työelämätaitojen kehittäminen ovat keskiössä. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutussuhteissa erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä, mutta myös itsenäisesti asioihin syventyen.

Opiskelija nähdään aktiivisena ja vastuullisena oman osaamisensa kehittäjänä. Opettajan rooli on toimia aktiivisen oppimisen mahdollistajana ja tukijana. Oppimisen polulla kanssakulkijoina ja oppijoina nähdään myös opettajat, henkilökunta sekä työelämän edustajat.

Korkeakouluna haluamme valmentaa ja innostaa opiskelijoitamme uuden oppimiseen ja tutkimiseen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategia 2020-2030).

 • Tunnistamme opiskelijoissamme olevan potentiaalin ja tarjoamme yksilöllisiä oppimisväyliä.
 • Valmennamme yrittäjyyteen ja edelläkävijyyteen.
 • Olemme opiskelija- ja osaamislähtöinen ammattikorkeakoulu.
 • Hyödynnämme ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia oppimisympäristöjä ja uusia oppimisteknologisia ratkaisuja – Kampuksenamme on koko maailma!
 • Korkeakouluna haluamme valmentaa ja innostaa opiskelijoitamme uuden oppimiseen ja tutkimiseen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategia 2020-2030).
 • Tunnistamme opiskelijoissamme olevan potentiaalin ja tarjoamme yksilöllisiä oppimisväyliä.
 • Valmennamme yrittäjyyteen ja edelläkävijyyteen.
 • Olemme opiskelija- ja osaamislähtöinen ammattikorkeakoulu.
 • Hyödynnämme ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia oppimisympäristöjä ja uusia oppimisteknologisia ratkaisuja – Kampuksenamme on koko maailma!

Miksi uudistus?

Työelämän muuttuessa osaamisperustaisuus ja jatkuva oppiminen korostuvat. Myös opiskelijoiden tarpeet muuttuvat: joustavien suoritustapojen, erilaisten opintopolkujen ja aikaisemman osaamisen tunnustamisen merkitys kasvaa. Kansallisella tasolla Digivisio 2030 tulee lisäämään mm. korkeakoulujen verkko-opetustarjontaa tavoitteenaan tehdä ”Suomesta joustavan oppimisen mallimaa”.  Ristiinopiskelu ja erilaiset opetusyhteistyöt eri korkeakoulujen välillä lisääntyvät. Nämä ympäristön muutokset vaikuttavat siihen, että myös pedagogiikan, eli opetus- ja oppimistapojen, on kehityttävä ja muututtava vastatakseen uuteen tilanteeseen.   

Xamkin strategisina kärkinä ovat tulevaisuussuuntautunut koulutus​​, kansainvälisyys elinvoimaksi ja vaikuttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun strategia 2020–2030). Haluamme mahdollistaa tulevaisuuden uusien ammattien kehittymisen ja varmistaa osaamisen jatkuvan uudistumisen.  

Xamk haluaa olla aktiivisesti mukana rakentamassa korkeakoulutuksen tulevaisuutta ja toteuttaa siihen liittyen pedagogisen uudistuksen vuosina 2022-2024. 

Mitä tavoitellaan?

 • Laadukas opetus on lähtökohta 
 • Turvataan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset  
 • Olemme vetovoimainen sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen ja Digivision 2030 huomioiminen ovat toimintamme elinehto 
 • Hyödynnämme aiempaa enemmän ja tehokkaammin yhteistyötä sekä Xamkin sisällä että muiden korkeakoulujen ja työelämän kanssa  
 • Opintojaksojen toteutustavat ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita 

Xamk on osa INGENIUM–allianssia, jonka tavoitteena on tehostaa eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä sekä kehittää eurooppalainen korkeakoulu, jolla on kymmenen kampusta eri puolilla Eurooppaa. Allianssin tavoitteena on uudistaa korkeakoulujen tarjontaa luomalla mahdollisuuksia entistä avoimimmille tutkinnoille, jotta opiskelijat voivat muokata opinto-ohjelmiaan sekä mm. edistää opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta. 

Miten tavoitteisiin päästään? 

Kehitämme yhteistyössä opetussuunnitelmia vastaamaan entistä paremmin valtakunnallisiin kehittämishaasteisiin (työelämän muutos, ristiinopiskelu, Digivisio 2030, jatkuva oppiminen). Kehitämme yhdessä uusia opintojaksojen toteutusmalleja. Kehitämme sekä digitaalisia että fyysisiä oppimisympäristöjä samanaikaisesti pedagogiikan kehittämisen kanssa. 

 

Lisätietoja

Mari Maunula

Projektipäällikkö
Puhelin
+358447028510
Vastuualueet
opetuksen kehittäminen | opetuksen hallinto | esimiestyö | opiskelijakunta kaakko
Sijainti
Kouvolan kampus
LinkedIn

Eeva Kuoppala

Projektijohtaja
Puhelin
+358408420507
Vastuualueet
Eurooppa yliopisto INGENIUM | opetuksen kehittäminen | Opetuksen hallinto
Sijainti
Mikkelin kampus
LinkedIn