• Ajankohta: tammikuu 2019 – joulukuu 2019
 • Laajuus: 30 opintopistettä
 • Hinta: 1000 euroa (alv 0%). Maksu on mahdollista suorittaa neljässä erässä.
 • Kohderyhmä: Korkeakoulututkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen alan ammattilaiset.
 • Ryhmäkoko: 20 opiskelijaa
 • Järjestäjä: Xamk, Centria ja SeAMK
 • Koulutuspaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus
 • Hakeminen: hakuaika on päättynyt, mutta voit kysyä peruutuspaikkoja Virve Jussilalta, puh. 040 143 4505
 • Valinnasta ilmoittaminen:
  • Kevään hakuaikana hakeneille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 24. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 1.11.2018 kello 15 mennessä.
  • Syksyn hakuaikana hakeneille ilmoitetaan valinnasta 26.11.2018 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 7.12.2018 klo 15.00 mennessä.

SOSIOEMOTIONAALISTEN TAITOJEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Sosioemotionaalisten taitojen tukemisen teemaa pidetään erityisen tärkeänä ja ajankohtaisena varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksen kehittämistarpeena, johon tällä OKM:n rahoituksella rakennetulla erikoistumiskoulutuksella vastataan.

Erikoistumiskoulutus antaa välineitä tukea lasten sosioemotionaalista kehitystä ja kehittää pedagogisia käytänteitä ja sisäistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa saavutettu osaaminen auttaa tunnistamaan sosioemotionaaliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja soveltaa tukemisen menetelmiä omassa työyksikössä.

Koulutuksen tuoma erityisosaaminen tuottaa ennaltaehkäisevän työn keinoja tukea lapsia ja perheitä varhaisessa vaiheessa.

 

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille varhaiskasvatuksen alan ammattilaisille. Myös muut vastaavat tiedot ja taidot omaavat varhaiskasvatusikäisten parissa toimivat ammattilaiset tai aiemman opistotasoisen tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua koulutukseen. Koulutukseen osallistuminen edellyttää ammatillista kokemusta varhaiskasvatuksesta.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella. Koulutus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä etä- ja vertaisryhmätyöskentelystä. Koulutus kiinnitetään kehittämään opiskelijan oman osaamisen lisäksi työyhteisöjen käytäntöjä.

Lähipäivät

Koulutuksen lähipäivät 17.-18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 13.9. ja 8.11.2019.

Koulutuksen sisältö

 1. Kehityspsykologinen ja erityispedagoginen näkökulma lapsen sosioemotionaalisiin taitoihin 10 op
 2. Keinoja lapsen sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen ja sosioemotionaalisten taitojen vahvistamiseen 10 op
 3. Monialainen yhteistyö sosioemotionaalista tukea tarvitsevan lapsen kohdalla 5 op
 4. Varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Hinta

1000 € / osallistuja (ALV 0 %).

Maksu on mahdollista suorittaa neljässä erässä.

Koulutus on saanut OKM:n avustusta.

Hakeminen

Hakulomakkeelle liitetään jäljennökset opiskelu- ja työtodistuksista. Varaa todistukset sähköisessä muodossa valmiiksi. Todistuksen voi skannata tai ottaa siitä esimerkiksi kuvan puhelimen kameralla.

Hakulomakkeen voit täyttää tästä linkistä:  hakulomake.

Lisätietoja koulutuksesta

Virve Jussila p. 040 143 4505
Johanna Jussila, p. 044 702 8458

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi, p. 040 585 6610