Sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista on pulaa lähes kaikkialla Suomessa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön
ammattibarometri, maaliskuu 2018

  • Ensihoitaja
  • Fysioterapeutti
  • Geronomi
  • Jalkaterapeutti
  • Naprapaatti – ainoa Suomessa!
  • Sairaanhoitaja
  • Sosionomi
  • Terveydenhoitaja

Työtä ihmisten hyväksi

Sosiaali- ja terveysalalla tehdään käytännönläheistä työtä ihmisten parissa, edistetään terveyttä ja ehkäistään sairauksia ja syrjäytymistä.Alan koulutuksessa opiskellaan auttamista ja monenlaisten ihmisten tukemista elämän eri tilanteissa. Työ edellyttää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä sekä riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä. Alalla työskennellään paljon monialaisissa tiimeissä ja projekteissa.

Sosiaali- ja terveysalalla työllisyystilanne on erittäin hyvä. Työpaikkoja on sekä julkisissa terveyspalveluissa sekä yksityisellä sektorilla.

Tutustu koulutuksiin

Opiskeluaika antaa pohjan työelämälle

En todella tiennyt, kuinka monipuolisiin, mielenkiintoisiin ja vaikuttaviin tehtäviin jalkaterapeuttina voi päästä.

”Ensimmäisen kesätyöpaikkani jälkeen en ole aktiivisesti koskaan töitä hakenut. Opiskeluaikana sain vinkin sairaalalla vapaana olevasta paikasta opettajilta ja päätin hakea sitä pelkällä CV:llä. Sain paikan.

Vain hyvin hoidetut asiat voivat poikia lisää hyviä asioita.

Opiskelijoille vinkkinä, että kannattaa hoitaa jo opiskeluaikana kaikki mahdollisimman hyvin. Etsii taustat asioille, innovoi ja pyrkii kehittämään. Vain hyvin hoidetut asiat voivat poikia lisää hyviä asioita. Esimerkiksi hyvin hoidettu harjoittelu tarjosi minulle mahdollisuuden unelmieni työhön.”

Opiskelijat ja opiskelijoiksi haluavat: ajatelkaa, innovoikaa ja tehkää töitä oppimisen eteen. Se tuottaa takuulla tulosta!

Ville Nivala, ortoosiasiantuntija, Respecta Oy

Hyvät tilat käytännön harjoitteluun

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa korostuu käytännön osaaminen. Käytännön harjoittelua työelämässä on paljon ja tekemistä opetellaan myös kampusten omissa oppimisympäristöissä.

Minisairaalat, naprapatian lihaskunto- ja tasapainolaboratorio, jalkaterapeuttien klinikka ja pohjallispaja, ensihoitajien Euroopan laajuisesti ainutlaatuinen opetuskäytössä oleva ambulanssisimulaattori, fysioterapian testihuone ja kotisimulaatiotila, hoitoluokat…

Tutustu Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksiin virtuaalisesti!

 

Vanhustyön ammattilaisia tarvitaan jatkossa

Koulutuksen liikuntapainotteisuus herätti kiinnostukseni. Koulutuksessa keskitytään sairauksien ja vaivojen ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan avulla.

Liikunnalla on iso merkitys omassa elämässäni, joten liikuntapainotteisuus innostaa opiskelemaan.

Kiinnostavinta opiskelussa ovat olleet lähijaksot liikuntakeskus Pajulahdessa. Olemme päässeet kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja jousiammusta hiihtoon ja crossfitistä pyörätuolikorikseen. Näitä jaksoja jään kaipaamaan valmistuttuani.

Varsinaisen Pajulahdessa tapahtuvan liikunnanopetuksen lisäksi liikunnalla on oma osansa esimerkiksi kaikilla harjoittelujaksoilla. Tarkastelemme ikääntymistä ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja pohdimme, miten liikunnalla saadaan lisää aktiivisia ja hyvinvoivia vuosia suomalaisille.

 

Geronomin tutkinto on vielä uusi ja geronomien osaamista ei vielä täysin tiedosteta. Suomalaisten ikärakenne takaa kuitenkin sen, että vanhustyön ammattilaisia tarvitaan jatkossa.

Ala on jatkuvasti kehittyvä, joten työnäkymät esimerkiksi viiden vuoden päästä ovat varmasti hyvin erilaisten kuin nyt. Tällä hetkellä geronomit saavat esimerkiksi monessa kunnassa luoda itse oman työkuvansa.

Annika Valsti, geronomi (AMK)

Hanki kontakteja työelämästä opintojen aikana

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: 200 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

Yksi TKI-toiminnan osa-alue on kestävä hyvinvointi, jossa tutkitaan ja kehitetään dataperustaisia hyvinvointipalveluita, yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta, älykkäitä käyttäjäkeskeisiä ruokapalveluita ja vastuullista matkailua.

Alan projekteissa Xamkin opiskelijoilla on oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa.

TKI-hankkeisiin osallistuminen on hyvä mahdollisuus löytää harjoittelu- tai työpaikka.

AMK-opintoja jo etukäteen!

Tiesitkö, että voit aloittaa ammattikorkeakouluopinnot jo toisen asteen opintojesi aikana? Toisen asteen opiskelijana voit opiskella ilmaiseksi mitä tahansa Xamkin avoimen AMK:n opintoja. Jos myöhemmin tulet Xamkiin tutkinto-opiskelijaksi, avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoasi.

Lue lisää

AMK-tutkinnon jälkeen

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK-tutkinto

Xamkin sosiaali- ja terveysalalta on hyvä ponnistaa vieläkin pidemmälle, mikäli jatko-opinnot kiinnostavat AMK-opintojen jälkeen. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa

Lue lisää

Kysy lisää hakemisesta

hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu