Xamkin lisähaussa 27.11. – 1.12. haetaan syksyn 2017 yhteishausta vapaaksi jääneille opiskelupaikoille.

Opintopolku.fi –palvelusta löydät tiedot kaikkien korkeakoulujen lisähaussa olevista koulutuksista.

Lisähakuja voidaan järjestää 27.11 – 19.12hakuajat vaihtelevat korkeakouluittain.

Xamkin lisähaun aikataulu

 • Hakuaika 27.11. – 1.12.2017. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.
 • Hakemukseen tarvittavat liitteet toimitettava hakijapalveluihin viimeistään 1.12.2017.
 • Valintakokeet järjestetään viikolla 49. Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakijalle sähköpostilla.
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian valintakokeen jälkeen.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava kahden viikon kuluessa tulosten julkistamisesta.
 • Opinnot alkavat tammikuun alussa. Koulutuskohtaiset alkamisajat näet uusien opiskelijoiden nettisivuiltamme.

Valintakokeet

Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Kaakkois-Suomen amk:n koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa.

Lisähaun hakija voi halutessaan käyttää syksyn yhteishaussa saamaansa valintakoetulosta. Tästä on ilmoitettava Xamkin hakijapalveluihin (hakijapalvelut(a)xamk.fi) hakuajan päättymiseen 1.12. mennessä.

Hakijat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kutsu lähetetään sähköpostilla. Koe järjestetään Mikkelissä tiistaina 5.12. klo 10-12. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Lisähaussa Xamkiin hakeneille lähetetään hakuajan päätyttyä valintakoekutsu sähköpostilla.

 

Sairaanhoitajakoulutus , Savonlinna (päivätoteutus)

Lisähaussa ei ole esivalintakoetta, vaan kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään maanantaina 4.12.2017. Ilmoittautuminen klo 7.30 alkaen, koe alkaa klo 8.00 Savonlinnan kampuksella, Savonniementie 6 (kartta).

Valintakokeeseen liittyvät materiaalit:

Ota valintakokeeseen mukaan kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus.

Jos et voi tulostaa taustatieto- ja valmistava tehtävä -lomakkeita, tule paikalle niin aikaisin, että ehdit täyttää ne ennen kokeen alkamista klo 8.00.

 

Jalkaterapeuttikoulutus , Savonlinna (monimuotototeutus)

Lisähaussa ei ole esivalintakoetta, vaan kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään maanantaina 4.12.2017. Ilmoittautuminen klo 7.30 alkaen, koe alkaa klo 8.00 Savonlinnan kampuksella, Savonniementie 6 (kartta).

Valintakokeeseen liittyvät materiaalit:

Ota valintakokeeseen mukaan kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus.

Jos et voi tulostaa taustatieto- ja valmistava tehtävä -lomakkeita, tule paikalle niin aikaisin, että ehdit täyttää ne ennen kokeen alkamista klo 8.00.

 

Ympäristöteknologia, Mikkeli (päivätoteutus)

Valintakoe järjestetään perjantaina 8.12.2017  klo 9.00 – 11.30.

Koepaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, A-rakennus (kartta)

Valintakokeeseen ei ole ennakkoaineistoa.

 • Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.
 • Voit tutustua aiempien vuosien valintakokeisiin täällä (huom. vuodesta 2016 lähtien valintakoe on muuttunut).

Ota mukaan

 • kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
 • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Hakemus ja sen liitteet on toimitettava  mahdollisimman pian:

 • sairaanhoitaja- ja jalkaterapeuttikoulutuksien valintakokeen erityisjärjestelyt viimeistään perjantaina 1.12.2017 kello 12
 • ympäristöteknologian valintakokeen erityisjärjestelyt viimeistään perjantaina 1.12.2017 kello 15.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Lisähaussa olevat koulutukset

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia

Mikkeli

Lue lisää

Jalkaterapeutti (AMK)

Savonlinna

Lue lisää

Sairaanhoitaja (AMK)

Savonlinna

Lue lisää

Hakeminen opintopolussa

Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi -pavelussa. Voit siirtyä hakemaan haluamaasi koulutukseen suoraan alla olevista linkeistä.

AMK-tutkinto päivätoteutuksena:

AMK-tutkinto monimuotototeutuksena:

Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset Opintopolkuun katsomaan koulutuksen tietoja ja täyttämään hakulomaketta hakuaikana eli 27.11. klo 8.00 – 1.12. klo 15.00.

Kaikki Kaakkois-Suomen amk:n lisähaussa olevat koulutukset saat Opintopolussa kerralla näkyviin tästä.

Lisähaun hakuohjeet

Hakulomake

Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Pääset hakulomakkeelle myös klikkaamalla ylläolevasta listasta haluamasi koulutuksen linkkiä.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lomakkeella olevia hakukohteita ei voi priorisoida eli hakutoivejärjestyksellä ei ole merkitystä.

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä. Xamkin lisähaku päättyy perjantaina 1.12. klo 15.00, jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos olet jo ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan tammikuussa 2018 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku-palveluun (www.opintopolku.fi) tai ottamalla yhteyttä Xamkin hakijapalveluihin. Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voi tehdä muutoksia.

Ilmoita kaikki muutokset kirjallisesti (esim. sähköpostilla) hakijapalveluihin. Ilmoita viestissäsi nimesi, syntymäaikasi ja haluamasi muutokset tarkasti.

Liitteet

Hakemuksen liitteeksi on lähetettävä todistuskopioita vain silloin, jos haet:

 • ulkomailla suoritetulla tutkinnolla: kopio alkuperäisestä todistuksesta ja sen suomen-/ruotsin/englanninkielisestä käännöksestä.
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung Diplomat -tutkinnolla

Liitteet toimitetaan sähköisen palvelumme kautta hakuajan päättymiseen mennessä, viimeistään 1.12.2017.

Pääsyvaatimukset

Xamkin lisähaussa oleviin koulutuksiin voi hakea, kun täyttää yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin eli on suorittanut jonkin alla olevista tutkinnoista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Valintaperusteet

Löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet Opintopolku.fi -palvelusta klikkaamalla sivun yläosan listasta haluamasi koulutuksen linkkiä -> välilehti Valintaperusteet ja valintakokeet.

Lisähaussa lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut@xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta@xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Jaa sivu