Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto 3,5 vuotta.

Tutkintonimike on sairaanhoitaja (AMK).

Opinnot alkavat keskiviikkona 3.1.2018 klo 9 Kotkan kampuksella (Pääskysentie 1), luokassa C2008.

 

Ryhmäsi tunnus on SHKT18KP. Aloitusviikon ohjelman ja kevään lukujärjestyksen löydät tunnuksellasi lukkarikoneesta.

 

Ota mukaasi alkuperäiset tutkintotodistukset, ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu.

Jos olet suorittanut yo-tutkinnon, sinun ei tarvitse esittää alkuperäistä todistusta. Mikäli sinulla ei ole ylioppilastutkintoa tai ylioppilastutkinnossa C-tasoista arvosanaa, sinun tulee osallistua opintojen alussa järjestettäviin englannin ja ruotsin tasokokeisiin.

 

Hae ennen opintojen alkua käyttöösi verkkotunnuksesi.  Lue lisää uusien opiskelijoiden infosivuilta.

Tutustu myös ohjeeseen opiskelijoiden omista päätelaitteista BYOD (Bring Your Own Device)

Huom!

MATEMATIIKAN TASOKOE

Lisäksi järjestetään matematiikan tasokoe, johon voit valmistautua kertaamalla yksikkömuunnoksia, peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja) kokonais- ja desimaaliluvuilla, prosenttilaskuja, yhtälön ratkaisemista, supistamista ja laventamista.

Kertaa laskujen suorittamista ilman laskinta, koska tasokokeessa ja ensimmäisessä lääkelaskujen tentissä ei laskimen käyttö ole sallittua.

Esimerkkejä lääkelaskennassa tarvittavista peruslaskuista ym. löytyy muun muassa Ernvall, Pulli, Salonen, Nurminen & Kaukkila 2015, Lääkelaskenta-kirjasta (Matemaattiset apuneuvot).

 

TERVEYSTARKASTUS

Sinulla on terveystapaaminen opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan kanssa. Sitä ennen sinun tulee selvittää aiemmat rokotustietosi (esim. rokotuskortista tai aiemmasta opiskelupaikasta) ja palauttaa täyttää rokotustodistus opiskelijaterveydenhuoltoon.

Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta vaaditaan rokotussuoja tarttuvia tauteja vastaan. Tämä edellyttää myös kausi-influenssarokotusten ottamista vuosittain.

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikki tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin.

 

VALINTAKOKEEN TULOKSET

Valintakokeen tuloksista voit kysyä Psykologitiimi Päämäärä Oy:ltä joko tilaamalla nettipalautteen tai palautepuhelimitse palautepäivinä 050 407 3077. Ajankohdat löydät osoitteesta  www.paamaara.com.

 

Lisätietoja koulutusvastaava Sari Virkki sähköpostitse sari.virkki@xamk.fi ja puhelimitse 044 7028456.

 

Kysy lisää

Kotkan kampuksen opintotoimisto
opintotoimisto@xamk.fi
puh. 044 702 8940