Tältä sivulta löydät tietoa Xamkin täydennyskoulutuksen palvelupaketeista. Palvelupaketit ovat yksilöllisesti räätälöitävissä yrityksesi tai yhteisösi tarpeisiin.

Ota yhteyttä: taydennyskoulutus@xamk.fi

AMBULANSSI- SIMULAATTORI ENSIHOIDON TÄYDENNYS- KOULUTUKSESSA

ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS

MATKAILUALAN MONIALAINEN KOULUTUSKOKONAISUUS

REFLEKTOIVA ESIMIESTYÖN KOULUTUS

TULEVAISUUDEN HYVINVOIVA YRITYS – VOIDAAN PAREMMIN (TYHY-PÄIVÄ)

VOI HYVIN HOIVA- JA HOITOTYÖSSÄ

AMBULANSSISIMULAATTORI ENSIHOIDON TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Simulaattorissa voidaan stabiilissa ja turvallisessa ympäristössä harjoitella eri ensihoitotehtävän vaiheita.

Koulutuksen tavoitteena on mm. potilas- ja ajoturvallinen työskentely, tiimityö, päätöksenteko, johtaminen ja johdettavana oleminen.

Koulutuspäivän esimerkkihinta

 • 1900 € + alv 24 %.
 • 8 oppitunnin (á 45 min) koulutus

Mitä hintaan sisältyy

 • Tilaajan esittämien case- harjoitteiden suunnittelu, harjoittelu ambulanssisimulaattorissa, simulaattorin käyttö/käytön opastus.
 • Harjoitus-/hoitotilanteessa tarvittavat välineet ja hoitotarvikkeet (infuusio- ja injektiovälineet, ensihoitoreput ym.).
 • Tarvittava kirjallinen materiaali (monisteet max 5 kpl/osallistuja).
 • Koulutuksessa tarvittava sähköinen aineisto (esim. Learn-alusta).
 • Kouluttajana toimii yksi Xamk:n ensihoidon lehtori ja joko tilaajan opettaja tai simulaatio-ohjaajakoulutuksen käynyt ensihoidon ammattihenkilö.
 • Palautteen keruu osallistujilta ja palauteyhteenveto koulutuksen tilaajalle.

Hintaan ei sisälly

 • 8 oppitunnin (á 45 min) koulutus ei sisällä kahvi- ja lounastaukoja
 • Kouluttajan matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat. Näiden osalta noudatetaan Verohallinnon vuosittain vahvistamia ohjeita.

Voimassa

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Noudatettavat sopimusehdot

Mahdollinen erillinen tarjous tilaajan kanssa.

Hinnat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

täydennyskoulutuksen vastuulehtori Ann-Mari Sippu, etunimi.sukunimi@xamk.fi
taydennyskoulutus@xamk.fi

Koulutuksen perustiedot

Kohderyhmä

 • Koulutusorganisaatiot, joilla ensihoidon opetusta: ammattikorkeakoulut ja 2.asteen oppilaitokset (opiskelijat)
 • Ensihoidon toimintayksiköt (ensihoidon ammattihenkilöt)

Toteutus

 • Ympäri vuoden tilaajan tarpeen mukaan
 • Terveyden ja ensihoidon yksikkö, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka
 • Toteutustapana simulaatioharjoitukset, joissa hyödynnetään ambulanssisimulaattoria

Osallistujamäärä

 • 6-15 osallistujaa

Harjoituspäivän rakenne (Esimerkki)

Simulaatioharjoituspäivän aikana osallistuja harjoittelee ohjatusti erilaisia tilaajan tarpeista lähteviä ensihoidon tilanteita. Työskentely perustuu simulaatio-oppimiseen ja koulutuspäivä rakentuu simulaatiomenetelmän mukaisesti:
– alkuinfo
– toiminta/hoitotilanne
– debriefing

Simulaattorin omat sivut

Lue lisää

Video simulaattorista

Katso video

ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kärkinä ovat palveluohjaus, sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuudet.

Koulutuksen osaamistavoitteina voivat olla esim. monialaisten palvelutarpeiden tunnistaminen tai hyvinvointipalvelujen yhdistäminen ja yhteensovittaminen asiakaslähtöisesti.

Koulutuspäivän esimerkkihinta

 • 249 € + alv 24 % / henkilö, minimiosallistujamäärä 10 henkilöä – yli 40 henkilön ryhmät, hinta lasketaan koulutuskohtaisesti. Hinta on voimassa toistaiseksi.

Hintaan sisältyy

 • Tarvittava kirjallinen materiaali (monisteet max 5 kpl/osallistuja)
 • Koulutuksessa tarvittava sähköinen aineisto (esim. Learn-verkko-oppimisympäristö)
 • Xamkin asiantuntijakouluttaja.
 • Palautteen keruu osallistujilta ja palauteyhteenveto koulutuksen tilaajalle.

Hintaan ei sisälly

 • mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskuluja, tai päivärahoja. Näiden osalta noudatetaan Verohallinnon vuosittain vahvistamia ohjeita.

Noudatettavat sopimusehdot

Mahdollinen erillinen tarjous tilaajan kanssa.

Lisätiedot

täydennyskoulutuksen vastuulehtori Ann-Mari Sippu, etunimi.sukunimi@xamk.fi
taydennyskoulutus@xamk.fi

Koulutuksen perustiedot

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijät sekä asiasta kiinnostuneet

Toteutus

 • Ajankohta sovittavissa tilaajan tarpeiden mukaisesti
 • Toteutustapa luennointi, work shop ja itsenäinen työskentely

Osallistujamäärä

 • Ryhmän koko vähintään 10 osallistujaa

Koulutuspaikka

 • Xamk, Kouvolan kampus tai tilaajan toivoma paikka, tai verkko-opintoina

Koulutuksen tavoite ja sisältö

 • Koulutus tarjoaa osallistujalle laaja-alaisen ymmärryksen moniammatillisesta palvelutarpeen tunnistamisesta, arvioinnista sekä palveluohjauksesta. Koulutus koostuu neljästä kokonaisesta täydennyskoulutuspäivästä.
 • Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamista sekä erityisasiantuntijuutta kohti tulevaa sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on järjestää asiakkaan näkökulmasta eheä palvelukokonaisuus mahdollisimman sujuvasti ja vaikuttavasti.
 • Osallistujille annetaan ennakko- ja välitehtäviä joiden avulla koulutuspäivien sisältöä räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi sekä tarjotaan mahdollisuus reflektoivaan ja analyyttiseen työskentelyyn.

MATKAILUALAN MONIALAINEN KOULUTUSKOKONAISUUS

Kulttuurien tuntemus ja myyntitaidot – avainosaamista henkilöstölle!

Matkailualan koulutuskokonaisuus on räätälöitävissä – kerro mitä tarvitset, me toteutamme!

Koulutuspäivän esimerkkihinta

990 € + alv 24 %

Asiantuntijaluennot, työpajat, toiminnalliset toteutusmuodot asiakkaan toiveiden mukaisesti

Hintaan sisältyy

 • TYHY-päivän suunnittelu ja toteutus asiakkaan toivoman sisällön mukaisena
 • 7 tunnin koulutus sis. kahvi- ja lounastauot
 • Tarvittava kirjallinen materiaali (monisteet max 5 kpl/osallistuja)
 • Xamkin asiantuntijakouluttaja(t)
 • Palautteen keruu osallistujilta ja palauteyhteenveto koulutuksen tilaajalle.

Lisäpalvelu

Tähän koulutukseen suosittelemme lisäosioksi 4 tunnin mittaista esiintymistaitokoulutusta, jolla varmistetaan lisämyynnin sisäistäminen ja saadaan varmuus sen onnistuneeseen toteutukseen.

Hintaan ei sisälly

mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskuluja, tai päivärahoja. Näiden osalta noudatetaan Verohallinnon vuosittain vahvistamia ohjeita.

Noudatettavat sopimusehdot

Mahdollinen erillinen tarjous tilaajan kanssa.

 

Lisätiedot

Tuula Höglund, puh. 040 835 7643
Elina Päykkönen, puh. 040 826 6087
taydennyskoulutus@xamk.fi

Koulutuksen perustiedot

Kohderyhmä

 • Yritykset ja yhteisöt

Toteutus

 • Ajankohta sovittavissa tilaajan tarpeiden mukaisesti

Osallistujamäärä

 • Ryhmän koko max 20 osallistujaa

Koulutuspaikka

 • Xamk, Savonlinnan kampus tai tilaajan tarpeen mukaan

Kuvaus

Koulutus räätälöidään asiakaslähtöisesti.
Mahdollisia sisältöjä mm:

 • palvelumuotoilu
 • tuotteiden markkinointi
 • myynti (esim. pitching)
 • tapakulttuuri (esim. kiinalaiset, venäläiset)
 • opastus kilpailukeinona
 • hygieniaosaaminen ja anniskelupassi
 • ensiapukoulutus

Koulutuksen tavoite

Tarjota uusia näkökulmia yrityksen toiminnan kehittämiseen (uudet palvelut/ tuotteet, kohderyhmät). Näin aikaansaadaan kasvua ja liikevaihdon lisäystä.

REFLEKTOIVA ESIMIESTYÖN KOULUTUS

Kehity esimiehenä asiakkaita ja henkilöstöä kuunnellen.

Koulutuksen kärkinä ovat itsensä johtaminen, asiakaskokemuksen johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja esimiesviestintä.

Koulutuspäivän esimerkkihinta

 • 1 pv:n koulutus, 20 osallistujaa: 2200 € + alv 24 %. Hinnat voimassa toistaiseksi.
 • hinta ei sisällä mahdollisia kouluttajan matka- ja majoituskuluja, tai päivärahoja. Näiden osalta noudatetaan Verohallinnon vuosittain vahvistamia ohjeita.

Noudatettavat sopimusehdot

Mahdollinen erillinen tarjous tilaajan kanssa.

Lisätiedot

täydennyskoulutuksen vastuulehtori Ann-Mari Sippu, etunimi.sukunimi@xamk.fi
taydennyskoulutus@xamk.fi

KOULUTUKSEN PERUSTIEDOT

Kohderyhmä

 • Kaikki asiasta kiinnostuneet

Toteutus

 • Ajankohta sovittavissa tilaajan tarpeiden mukaisesti

Osallistujamäärä

 • Ryhmän koko 5-20 osallistujaa

Koulutuspaikka

 • Xamk, Kouvolan kampus tai tilaajan tarpeen mukaan

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Muokattavissa asiakkaan tarpeen mukaan, alla esimerkkejä

 • Itsensä johtamisen menetelmien käyttöönotto esimiesroolissa kehittymisen tueksi
 • Esimiestyön keskeisten osa-alueiden osaamisen vahvistaminen
 • Esimiesviestinnässä ja tietoisissa vuorovaikutustaidoissa kehittyminen
 • Vertaisohjauksen hyödyntäminen haastavien tilanteiden ja muutosjohtajuuden tukena
 • Positiivisen muutosvoiman ylläpitokyky

Menetelmät

 • monialaiset keskustelut ja asiantuntijaluennot ja toiminnalliset harjoitukset lähipäivissä
 • työnohjaukselliset pienryhmät tukevat henkilökohtaista kehittymistehtävää
 • henkilökohtainen narratiivi rakentuu koulutuksen aikana
 • kirjallisuuteen tutustuminen omien kehittymistavoitteiden mukaisesti liittyen kehittämistehtävään
 • kehittämistehtävä, jonka muotoa ja toteutusta tehtävä määrittää

 

Esimerkki koulutuspäivien rakenteesta

Päivä 1 Itsensä johtaminen ja lähiesimiestyö
Oppimis-/kehittymistavoitteet Yksilö ja ryhmäreflektointia Itsensä johtaminen lähiesimiestyön perustana
Itsensä johtamisen menetelmiä
Työskentelyä teemoista: motivaatio, energisyys ja jaksaminen

Päivä 2 Itsensä johtamisen menetelmät
Itsensä johtamisen menetelmiä
Työskentelyä aiheesta oman potentiaalin tunnistaminen ja käyttäminen
Narratiivit itsensä johtamisen välineinä

Päivä 3 Asiakaskokemuksen johtaminen ja palveluiden kehittäminen
Asiakaskokemuksen tutkiminen ja kuvaaminen
– käyttäjälähtöisen tutkimuksen menetelmät arjessa
– ideaalinen asiakaskokemus

Päivä 4 Asiakaskokemuksen johtaminen ja palveluiden kehittäminen
Palvelukokonaisuuksien asiakaslähtöinen rakentaminen
Kehittämisen ja muutoksen johtaminen

Päivä 5 Henkilöstöjohtaminen
Dialoginen johtaminen
Henkilöstöjohtaminen
– lähiesimies henkilöstöjohtajana (laadukas perehdyttäminen, työnjohtaminen, palkitseminen, ilmapiiri)
Henkilöstöjohtaminen ja arjen innovatiivisuus
– palaute ja dialogisuus työyhteisön innovatiivisuuden lähteenä
Työnohjauksellinen pienryhmä

Päivä 6 Esimiesviestintä
Esimiesviestintä
Argumentaation dialogi

TULEVAISUUDEN HYVINVOIVA YRITYS – VOIDAAN PAREMMIN (TYHY-PÄIVÄ)

Hyvinvoiva työyhteisö tuottaa iloa työntekijälle ja työnantajalle – ja tuottaa parempaa tulosta.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien iloa ja motivaatiota työssä ja antaa eväitä parempaan arkijaksamiseen.

Koulutuspäivän esimerkkihinta

 • 990 € + alv 24 %

Hintaan sisältyy

 • TYHY-päivän suunnittelu ja toteutus asiakkaan toivoman sisällön mukaisena
 • 7 tunnin koulutus sis. kahvi- ja lounastauot
 • Tarvittava kirjallinen materiaali (monisteet max 5 kpl/osallistuja)
 • Xamkin asiantuntijakouluttaja(t)
 • Palautteen keruu osallistujilta ja palauteyhteenveto koulutuksen tilaajalle.

Lisäpalvelu

Koska hyvinvoinnista tulee pitää huolta jatkuvasti suosittelemme TYHY-päivän toteutusta vähintään kaksi kertaa vuodessa (toteutus joko samalla tai eri teemalla).

Hintaan ei sisälly

 • mahdolliset kouluttajan matka- ja majoituskuluja, tai päivärahoja. Näiden osalta noudatetaan Verohallinnon vuosittain vahvistamia ohjeita.

 

Noudatettavat sopimusehdot

Mahdollinen erillinen tarjous tilaajan kanssa.

 

Lisätiedot

Tuula Höglund, puh. 040 835 7643
Elina Päykkönen, puh. 040 826 6087
taydennyskoulutus@xamk.fi

Koulutuksen perustiedot

Kohderyhmä

 • Työyhteisöt ja organisaatiot

Toteutus

 • Ajankohta sovittavissa tilaajan tarpeiden mukaisesti
 • Toteutustapoina asiantuntijaluennot, työpajat, toiminnalliset toteutusmuodot asiakkaan toiveiden mukaisesti

Osallistujamäärä

 • Ryhmän max 15 osallistujaa

Koulutuspaikka

 • Xamk, Savonlinnan kampus, tai asiakkaan toivoma paikka

Kuvaus

Työhyvinvointia ja henkilöstön yhteisöllisyyttä lisäävä toiminnallinen koulutuspäivä (TYHY-päivä) toteutetaan tilaajan toiveiden mukaisesti puolen päivän tai koko päivän mittaisena. Tuote räätälöidään asiakaslähtöisesti.
Mahdollisia sisältöjä mm:

 • terveellinen ravinto (esim. aivoruoka)
 • terveyttä edistävä liikunta
 • elämys- ja yllätyspaketti
 • yhteisöllisyys, tiimityöskentely
 • vesijuoksu
 • oppaat ja kaupunkikierrokset Saimaalla
 • toteutuksissa luonto on keskeisenä hyvinvoinnin elementtinä

Päivän tavoite

Tarjota intoa & iloa sekä työvälineitä työtehon ja henkilöstön työmotivaation lisäämiseksi. Näin aikaansaadaan työyhteisöille kasvua ja liikevaihdon lisäystä.

VOI HYVIN HOIVA- JA HOITOTYÖSSÄ

Voi hyvin hoiva- ja hoitotyössä koulutuspaketeista voi valita joko hoitohenkilöstölle tai esimiehille suunnatun pakettivaihtoehdon. Koulutusten tavoitteena on työhyvinvoinnin ja/tai esimiestyön vahvistaminen tunnetyöskentelyn avulla.

KOULUTUSPAIKKA JA OPETTAJA

 • Koulutuksen järjestäjänä toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, Täydennyskoulutus ja asiantuntijapalvelut, Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö.
 • Opettajina toimivat Xamkin terveydenhuollon lehtorit, toteutetaan pariopettajuutta ja dialogista lähestymistapaa hyödyntäen.
 • Koulutuspaikaksi voidaan sopia tilaajan toiveen ja tarpeen mukaan, joko tilaajan tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tilat.

KOULUTUKSEN KESTO

 • Kolme tapaamista, joiden kesto 2 tuntia.

KOULUTUKSEN ESIMERKKIHINTA

 • Ryhmäkoko 16-20 hlöä: 2700 € + alv 24 %. Hinta sisältää valitun koulutuspaketin sisällön Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiloissa sekä kahvitarjoilun.

LISÄTIETOJA

 • täydennyskoulutuksen vastuulehtori Ann-Mari Sippu, etunimi.sukunimi@xamk.fi
 • taydennyskoulutus@xamk.fi

Koulutuspakettien perustiedot

KOULUTUSPAKETTI 1:

KOHDERYHMÄ

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hoiva- ja hoitotyöntekijät

TAVOITE

 • Koulutuksen tavoitteena on oman työhyvinvoinnin vahvistaminen tunnetyöskentelyn avulla. Koulutus ohjaa työntekijää tarkastelemaan omia voimavaroja ja tunteitaan omassa työssään. Lisäksi koulutuksessa toteutuvan dialogisen toimintatavan pyrkimyksenä on luoda merkityksiä asiakaslähtöiselle työskentelylle. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden ymmärryksen laajentamiseen, uusien ratkaisujen tuottamiseen sekä arkityön tarkasteluun uudella tavalla.

SISÄLTÖ

 1. Koulutuspäivä: Voimavarani työssä – työhyvinvointi, 2 h
 2. Koulutuspäivä: Tunteet työssä – tunnetyö, 2 h
 3. Koulutuspäivä: Voi hyvin – hoivaa hyvin, 2 h

KOULUTUSPAKETTI 2:

 

KOHDERYHMÄ

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hoiva- ja hoitotyön esimiehet

TAVOITE

 • Koulutuksen tavoitteena on oman esimiestyön vahvistaminen tunnetyöskentelyn avulla. Koulutus ohjaa tarkastelemaan omia voimavaroja sekä tunteita esimiestyössä. Koulutus pohjautuu dialogiseen toimintatapaan, jonka tavoitteena on oman ymmärryksen laajentaminen, uusien ratkaisujen tuottaminen sekä todellisuuden tarkastelu uudella tavalla.

SISÄLTÖ

 1. Koulutuspäivä: Voimavarani esimiestyössä – työhyvinvointi, 2 h
 2. Koulutuspäivä: Tunteet työssä – tunnejohtaminen, 2 h
 3. Voi hyvin – johda hyvin, 2 h