Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja opintojen kesto on 4 vuotta. Tutkintonimike on insinööri (AMK).

Opinnot alkavat maanantaina 2.1.2017 klo 12, A-rakennuksen 2. kerroksessa, luokassa A235, Patteristonkatu 3, Mikkeli.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset tutkintotodistukset (työtodistuksia tai todistusta varusmiespalvelusta ei tarvita), ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin.

Ensimmäisinä opiskelupäivinä orientoidutaan ammattikorkeakouluopintoihin, aikataulun löydät täältä.

Lisätietoja opintotoimistosta puh. 050 312 5032

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5 vuotta. Tutkintonimike on restonomi (AMK).

Opinnot alkavat maanantaina 2.1.2017 klo 10, C rakennuksen 3. kerroksessa, luokassa C308, Patteristonkatu 3, Mikkeli.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset, ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin.

Ensimmäisinä opiskelupäivinä orientoidutaan ammattikorkeakouluopintoihin, aikataulun löydät täältä.

Lue myös tuutoreiden tervehdys!

Lisätietoja opintotoimistosta puh. 050 312 5038

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja opintojen kesto on 4 vuotta. Tutkintonimike on terveydenhoitaja (AMK).

Opinnot alkavat maanantaina 2.1.2017 klo 10, D-rakennuksen 3. kerroksessa, luokassa D335, Patteristonkatu 3, Mikkeli.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset tutkintotodistukset (työtodistuksia ei tarvita), ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin.

Opiskelijoilla on ennen käytännön harjoittelujen alkamista terveystapaaminen opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan kanssa. Sitä ennen opiskelijan tulee itse selvittää aiemmat rokotustietonsa (esim. rokotuskortista tai aiemmasta opiskelupaikasta) ja palauttaa täytetty rokotustodistus opiskeluterveydenhuoltoon. Jos et saa tulostettua rokotustodistusta, ota yhteyttä Xamkin hakijapalveluihin, hakijapalvelut@xamk.fi ja pyydä lähettämään se postitse.

Opintojen alkaessa järjestetään englannin ja ruotsin esikoe.

Ensimmäisellä opiskeluviikolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopintoihin. Ryhmäsi, THMI17KP, lukujärjestyksen löydät tästä linkistä.

Lue myös tuutoreiden tervehdys!

Jos sinulla on lähihoitajatutkinto tai hoitotyön amk-opintoja ja haluat nopeuttaa opintojasi, niin sinulla on mahdollisuus perehtyä asiaan yhteisessä tapaamisessa perjantaina 16.12.2016 klo 9-11. Ilmoittautuminen ja lisätietoja lehtori Elina Jouppila-Kupiainen, elina.jouppila-kupiainen@mamk.fi *) tai lehtori Riitta Riikonen, riitta.riikonen@mamk.fi *)

Lisätietoja opintotoimistosta puh. 050 312 5035

*) @mamk.fi loppuisten sähköpostien osoitteet muuttuvat 1.1.2017 alkaen muotoon: @xamk.fi

Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5 vuotta. Tutkintonimike on yhteisöpedagogi (AMK).

Opinnot alkavat maanantaina 2.1.2017 klo 10. Kokoonnumme D-rakennuksen aulassa (ravintola Dexi), josta siirrymme ohjatusti X220-luokkaan.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset, ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin.

Ensimmäisten päivien aikana tutustumme toisiimme, Mikkelin kampukseen ja yhteisöpedagogikoulutukseen. Aloitusviikon puolivälissä yhteisöpedagogiopiskelijoille järjestetään tutustumisleiri Susiniemen upeassa leirikeskuksessa Mikkelissä. Mukaasi leirille tarvitset lämpimät ulkoiluvaatteet, vuodevaatteet, pyyhkeen ja saunomisvarusteet sekä muistiinpanovälineet. Ilmoita mahdollinen erityisruokavaliosi 16.12.2016 mennessä sähköpostitse: katri.schadewitz@mamk.fi *)

Tuutorien Facebook-ryhmän löydät nimellä YPMI17KP. Liity mukaan ja tutustu meihin jo ennakkoon!

Maanantai 2.1.2017                                                         

10.00 Kokoontuminen D-rakennuksen aulassa, tuutorit vastassa aulassa
10.15 – 12.00 Tervetuloa! Ryhmänohjaaja Katri Schadewitz, koulutusjohtaja Tuija Pesonen, Opintotoimistolla on asiaa: opiskelijapalveluneuvoja Petra Paasonen

12.00 – 13.00 Hyvä ruoka, parempi mieli. Lounasta pienryhmissä, tuutorit
13.00 – 14.30 Tervetuloa opiskelemaan yhteisöpedagogiksi, Katri Schadewitz, tuutorit
14.30 Kampuskierros

 

Susiniemen alustava aikataulu ja ohjelma:

Keskiviikko 4.1.2017

14.00 Lähtö Susiniemeen
14.30 Majoitus, tuutorit
15.00 Päiväkahvit
15.30 Tutustumista, tuutorit
16.30 Päivällinen
17.15 Yhteisöpedagogin opinnot, ryhmätyö, Katri
19.00 Tuutoreiden ohjelmaa
20.00 Sauna, iltapala ja yhteistä illanviettoa
23.00 Lepoa

Tiistai 3.1.2017                                     

09.00 – 11.00 Tietoa opinnoista / lukujärjestykset/tietojärjestelmät. Student: Heli Kauppinen
11.00 – 12.00 Ruokailu
12.00 – 13.30 Opetussuunnitelma/yhteisöpedagogiopinnot. Moodle: Haija Muhonen
14.00 – 14.45 Opiskelijakuraattori Kirsi Kämäräinen esittäytyy
15.00 Opastettu kaupunkikierros, tuutorit

 

 

Torstai 5.1.2017

8.15 Aamupala, tavaroiden pakkaus
9.00 Orientoituminen opiskeluun
10.15 Tuutoreiden testi
11.00 Lounas
11.45 Tuutoreiden vinkit
12.15 Kirje minulle
13.00 Leirin päätös ja kahvi
14.00 Lähtö
14.30 Mikkelin kampuksella

Lisätietoja opintotoimistosta puh. 050 312 5033 tai ryhmäohjaajaltasi: Katri Schadewitz, puh. 040 352 3755, katri.schadewitz@mamk.fi *)

*) @mamk.fi loppuisten sähköpostien osoitteet muuttuvat 1.1.2017 alkaen muotoon: @xamk.fi

Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelemaan metsätalousinsinööriksi (AMK). Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja opintojen kesto on 2 vuotta.

Koulutukseen oli runsaasti hakijoita. Muodostatte noin 25 hengen monipuolista osaamista sisältävän ryhmän. Odotamme Johanna Jalkasen kanssa innolla koulutuksen aloittamista teidän kanssanne. Monipuolisuutenne on kokemuksemme mukaan erittäin hyvä lähtökohta onnistuneelle koulutukselle.

Koulutuksesta

Koulutus rakentuu 3 päivän mittaisista kontaktijaksoista ja etäopiskelusta, jolloin tehdään itsenäisiä oppimistehtäviä. Lisäksi opintoihin kuuluu kesällä maastojaksoja ja harjoitteluja.

Tässä yhteydessä on tärkeää huomata muutama seikka:

  1. Sitoutumisesi koulutukseen on ehdottoman tärkeää. Koulutuspaikkoja on vähän, joten niiden suuntaaminen motivoituneille opiskelijoille on tärkeää.
  2. Koulutus on monimuotokoulutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot etenevät kontaktijaksoilla ja niiden välillä tehtävillä oppimistehtävillä.

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat maanantaina 11.1.2017 klo 10, C-rakennuksen 3. kerroksessa luokassa C308 (Patteristonkatu 3C, Mikkeli). C-rakennuksen sisäänkäynnin tunnistaa puisesta karhupatsaasta.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset, ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin. Todistuksia tarvitaan myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) rakentamisessa.

Ensimmäinen jakso järjestetään 11. -13.1.2017.
Jaksolla tutustutaan toisiimme ja talon toimintaan, pidämme tutustumisiltaa sekä opiskelemme metsäekologiaa ja metsänuudistamista.

Aikataulu
11.1. klo 10 – 18 luokka C308
12.1. klo 8 – 17, tutustumisilta Kuitulan saunalla klo 18 – 22
13.1. klo 8 – 15 luokka C308

Ensimmäisen viikon ohjelman löydät täältä.

Lisätietoja opintotoimistosta puh. 050 312 5033 tai opinnoista vastaavalta: Pasi Pakkala, 0400 780 029, pasi.pakkala@mamk.fi *)

*) @mamk.fi loppuisten sähköpostien osoitteet muuttuvat 1.1.2017 alkaen muotoon: @xamk.fi

 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja tutkintonimike on sairaanhoitaja (AMK).

Opintojen kaksipäiväinen aloitustilaisuus on ke-to 4.-5.1.2017. Kokoontuminen 4.1. klo 10, D-rakennuksen 3. kerroksessa, luokassa D335.

Jatkossa ryhmän lähipäivät ovat 9.1. alkaen joka viikon maanantai ja tiistai. HUOM! Ei viikolla 9.

Ryhmätunnuksesi on SHMI17KM. Linkin orientaatiopäivien aikatauluun löydät tästä.

Ota ensimmäiselle lähijaksolle mukaasi henkilöllisyystodistus, sen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin. Ota opintojen alussa mukaan myös alkuperäiset tutkintotodistukset tarkistusta varten (työtodistuksia ei tarvitse toimittaa). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu.

Opiskelijoilla on ennen käytännön harjoittelun alkamista terveystapaaminen opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan kanssa. Sitä ennen opiskelijan tulee itse selvittää aiemmat rokotustietonsa (esim. rokotuskortista tai aiemmasta opiskelupaikasta) ja palauttaa täytetty rokotustodistus opiskeluterveydenhuoltoon. Jos et saa tulostettua rokotustodistusta, ota yhteyttä Xamkin hakijapalveluihin, hakijapalvelut@xamk.fi ja pyydä lähettämään se postitse.

Opintojen alkaessa järjestetään englannin ja ruotsin taitojen esikoe.

Lue myös tuutoreiden tervehdys!

Jos sinulla on lähihoitajatutkinto tai hoitotyön amk-opintoja ja haluat nopeuttaa opintojasi, niin sinulla on mahdollisuus perehtyä asiaan yhteisessä tapaamisessa perjantaina 16.12.2016 klo 9-11. Ilmoittautuminen ja lisätietoja lehtori Elina Jouppila-Kupiainen, elina.jouppila-kupiainen@mamk.fi *) tai lehtori Riitta Riikonen, riitta.riikonen@mamk.fi *)

Lisätietoja opintotoimistosta puh. 050 312 5035

*) @mamk.fi loppuisten sähköpostien osoitteet muuttuvat 1.1.2017 alkaen muotoon: @xamk.fi

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5 vuotta. Tutkintonimike on sosionomi (AMK).

Opinnot alkavat maanantaina 2.1.2017 klo 10 X-rakennuksen 2. kerroksessa, tilassa X221, Patteristonkatu 3, Mikkeli.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset tutkintotodistukset, ne tarkistetaan opintojen alussa (työtodistuksia ei tarvita). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin.

Ryhmäsi SOMI17KM lähiopetus on kevätkaudella päiväopintoina ajanjaksoilla:

2. – 5.1.2017
30.1. – 2.1.2017
6. – 9.3.2017
3. – 5.4.2017
2. – 5.5.2017

Linkin ryhmän lukujärjestykseen löydät tästä.

Opintojesi aloituksen nopeuttamiseksi pyydämme sinua postittamaan työ- ja opiskelutodistustesi jäljennökset 11.12.2016 mennessä osoitteella Mauno Saksio, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli. Tämä koskee niitä todistuksia, jotka oman harkintasi mukaan voivat tuottaa osaamista sosionomiopintoihin. Todistustesi perusteella me ryhmänohjaajat teemme alustavan aikaisemman osaamisen tunnistamisen. Näin pääset jo ensimmäisellä lähijaksolla suunnittelemaan omia opintojasi tehokkaasti. Jos sinulla ei ole aikaisempaa osaamista sosiaali- tai terveysalalta, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Lisätietoja opintotoimistosta puh. 050 312 5033

Mikkelin kampuksen opintotoimisto
Patteristonkatu 3, X-rakennus, 1. kerros
50100 Mikkeli
opintotoimisto@xamk.fi