Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5 vuotta. Tutkintonimike on sairaanhoitaja (AMK).

Opinnot alkavat maanantaina 2.1. klo 10, Savonniemenkatu 6, Savonlinna. Tule sisään C-ovesta, josta uudet opiskelijat johdatellaan aloitustilaisuuteen.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset tutkintotodistukset (työtodistuksia ei tarvita), ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittämien on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin. Ota mukaan myös oma läppäri tai iPad, jos sinulla sellainen on.

Terveysalalla työskentelevät tarvitsevat hyvän voimassaolevan rokotussuojan. Tarvitsemme kirjallisen tiedon saamistasi aiemmista rokotteista, joten tuo mukanasi rokotekortti (saatu yläasteelta, lukiosta, edellisestä opiskelupaikasta, armeijasta tai työterveyshuollosta). Katso hoitoalan opiskelijoille suositeltavat rokotukset. Vanhentuneet rokotteet tehostetaan opiskeluterveydenhuollossa.

Ensimmäisellä opiskeluviikolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopintoihin, aikataulu löytyy lukujärjestysohjelmasta (ryhmätunnus SHSA17KP).

Lue myös tuutoreiden tervehdys!

Näitä oppikirjoja tarvitset heti opintojen alussa. Voit päättää itse, hankitko vai lainaatko kirjat joko ennen tänne tuloa tai heti opintojen alussa (esim. yhteishankintana).

  • Sand Olavi, Sjaastad Oystein V, Haug Emil, Bjålie Jan G. & Toverud Kari C. 2014. Ihminen Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro Oy tai
  • Leppäluoto Juhani, Kettunen Raimo, Rintamäki Hannu, Vakkuri Olli, Vierimaa Heidi & Lätti Sole. 2016. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Sanomapro.
  • Rautava – Nurmi Hanna, Westergård Airi, Henttonen Tarja, Ojala Mirja & Vuorinen Sinikka. 2015 Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy.
  • Saano & Taam-Ukkonen 2016. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki
  • Nikkola,Nurkka, & Paloposki 2016. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. Sanoma Pro Oy. Helsinki

Heti opintojen alussa on perusmatematiikan lähtötasotesti, joka auttaa Sinua tarkistamaan peruslaskutaitosi – sitä tarvitaan jatkossa hoitotyön opiskelussa. Testiä varten kannattaa kerrata perusmatematiikkaa (yhteen -, vähennys -, kerto- ja jakolaskuja, desimaalimaaliluvuilla laskemista sekä massan ja tilavuuden yksikkömuunnoksia). Kertaukseen soveltuu perusmatematiikan oppikirja tai lääkelaskukirja. Vastaavanlaisia lähtötasotestejä on myös englannin ja ruotsin kielestä.

FYSIOTERAPEUTTI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5 vuotta. Tutkintonimike on fysioterapeutti (AMK).

Opinnot alkavat maanantaina 2.1.2017 klo 10, Savonniemenkatu 6, Savonlinna. Tule sisään C-ovesta ja odottele aulassa, josta uudet opiskelijat johdatellaan aloitustilaisuuteen.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset tutkintotodistukset (työtodistuksia ei tarvita), ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin.

Terveysalalla työskentelevät tarvitsevat hyvän, voimassaolevan rokotesuojan. Tarvitsemme kirjallisen tiedon saamistasi aiemmista rokotteista, joten tuo mukanasi rokotekortti (saatu yläasteelta, lukiosta, edellisestä opiskelupaikasta, armeijasta tai työterveyshuollosta). Katso hoitoalan opiskelijoille suositeltavat rokotukset. Vanhentuneet rokotteet tehostetaan opiskeluterveydenhuollossa.

Ensimmäisellä opiskeluviikolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopintoihin, aikataulu löytyy lukujärjestysohjelmasta (ryhmätunnus FTSA17KP).

Lue myös tuutoreiden tervehdys!

JALKATERAPEUTTI (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5 vuotta. Tutkintonimike on jalkaterapeutti (AMK).

Opinnot alkavat maanantaina 2.1.2017 klo 10, Savonniemenkatu 6, Savonlinna. Tule sisään C-ovesta ja odottele aulassa, josta uudet opiskelijat johdatellaan aloitustilaisuuteen.

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset, ne tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu. Henkilöllisyystodistuksen esittäminen on edellytyksenä käyttäjätunnusten saamiseen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin.

Terveysalalla työskentelevät tarvitsevat hyvän, voimassaolevan rokotesuojan. Tarvitsemme kirjallisen tiedon saamistasi aiemmista rokotteista, joten tuo mukanasi rokotekortti (saatu yläasteelta, lukiosta, edellisestä opiskelupaikasta, armeijasta tai työterveyshuollosta). Vanhentuneet rokotteet tehostetaan opiskeluterveydenhuollossa.

Ensimmäisellä opiskeluviikolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopintoihin, aikataulu löytyy lukujärjestysohjelmasta (ryhmätunnus JTSA17KP).

Lue myös tuutoreiden tervehdys!

 

Lisätietoja: Savonlinnan kampuksen opintotoimisto, puh. 050 312 5037, opintotoimisto@xamk.fi