Mitä on tunneälykäs johtaminen ja miten se kykenee vastaamaan hyvälle johtamiselle asetettuihin ajankohtaisiin vaatimuksiin?

23. - 24.3.2017 Mikkelin teatterissa

AIKA  torstai ja perjantai 23. ja 24.3.2017, 6 tuntia/päivä

PAIKKA Mikkelin Teatteri, Savilahdenkatu 11, 50100 Mikkeli

KOHDERYHMÄ Esimies- ja johtotehtävissä työskentelevät henkilöt, henkilöstöjohtamisen asiantuntijat ja niihin aikovat

KOULUTUSTYYPPI täydennyskoulutus

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 19.2.2017

HINTA 551,- + alv 24% / henkilö, sisältäen kahvituksen molempina päivinä

 

RYHMÄN KOKO max 20 henkilöä

KOULUTTAJAT

Lehtori, KTT, LitM, TtM, KM, Ilkka Virolainen, ilkka.virolainen@kyamk.fi

Mikkelin Teatterin johtaja, TeM, Katriina Honkanen

Näyttelijä, teatterikuraattori, Jimmy Asikainen

Ilmoittautuminen osoitteessa www.xamk.fi/koulutuskalenteri.

TAVOITE

Tavoitteena on kehittää osallistujien esimiestaitoja erityisesti esimiesviestinnän ja tunneälytaitojen osalta. Lisäksi tavoitteena on perehtyä nykyaikaisiin johtamistyyleihin.

SISÄLTÖ

Koulutus sisältää esimiestyön ja johtajuuden teoriaopintoja sekä vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus toteutetaan Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin Teatterin yhteistyönä. Osallistujat pääsevät teoriaopintojen lisäksi kehittämään viestintä- ja tunneälytaitoja draamapedagogisin keinoin.

Koulutuksella haetaan vastauksia siihen, mitä on tunneälykäs johtaminen ja miten se kykenee vastaamaan hyvälle johtamiselle asetettuihin ajankohtaisiin vaatimuksiin. Tunneälyllä ja hyvillä vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti merkittävä vaikutus organisaation tulokseen.

Koulutuksessa perehdytään nykyaikaisiin johtamistyyleihin, joilla voidaan motivoida ja sitouttaa henkilöstöä. Koulutuksessa haetaan esimerkkien kautta syvempää tietämystä erilaisiin vuorovaikutuskeinoihin ja niihin menetelmiin, joilla voit vaikuttaa henkilöstöön entistä paremmin ja samalla kehittää yhteyden tunnetta toiseen osapuoleen. Koulutuksessa käsitellään tutkimustiedon sekä draamaharjoitusten kautta tunneälykästä johtajuutta, johon liittyy tunteiden tiedostamista, hallintaa ja niihin vaikuttamista.

Osana koulutusta toteutetaan 360° esimiesarvio kullekin osallistujalle ja kukin osallistuja saa palautetta omien viestintätaitojen kehittämiseksi.

 

PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruminen tapahtuu tämän jälkeen, joudumme perimään koko koulutuksen hinnan.

 

LISÄTIETOA ILMOITTAUTUMISESTA

taydennyskoulutus@mamk.fi tai puh. 040 8266 050

KOULUTTAJA ILKKA VIROLAINEN

Ikka Virolaisella on laaja koulutustausta. Hän on koulutukseltaan: Kauppatieteen tohtori, kauppatieteen maisteri, kasvatustieteen maisteri, terveystieteen maisteri ja liikuntatieteen maisteri. Tohtori Virolainen on hyödyntänyt laajaa koulutustaustaansa monipuolisesti ja innovatiivisesti johtajien ja henkilöstön kehittämisessä. Hän on valmentanut ja kouluttanut huippuasiantuntijoita, esimiehiä ja johtajia eri aloilta yli kymmenen vuoden ajan useissa eri maanosissa. Teemat ovat liittyneet johdon kehittämiseen, johtajien, ja yrittäjien huippusuoritukseen, tunneälyyn, työhyvinvointiin sekä intohimon ja innostuksen kokemiseen työssä ja elämässä. Ilkka on kirjoittanut useita artikkeleita kyseisiin aiheisiin liittyen ja puhunut aiheista eri puolilla maailmaa. Hänen saamansa palaute eri maissa on ollut erittäin hyvää. Lisäksi Ilkka Virolainen on tietokirjailija.

 

KOULUTTAJA KATRIINA HONKANEN

Katriina Honkanen opiskeli Teatterikorkeakoulussa vuosina 1982–1986 ja valmistui teatteritaiteen maisteriksi 1992. Mikkelin teatterin johtajana hän aloitti syksyllä 2014. Näyttelijänä Katriina tunnetaan parhaiten Metsolat-televisiosarjan Eeva Metsolana. Katriina taitaa myös laulamisen, oman soolotuotannon lisäksi hän on tehnyt musiikkia näyttämölle sekä muutamille artisteille.

 

KOULUTTAJA JIMMY ASIKAINEN

Jimmy Asikainen on näyttelijä ja teatterikuraattori. Teatterikuraattori tekee esim. teatterikasvatusta yhteistyössä oppilaitosten ja koulujen kanssa. Jimmy on projektinjohtajana Elämän teatteria ja sporttia -hankkeessa, jossa sportin ja teatterin avulla opetetaan nuorille liikunnan merkitystä työhyvinvoinnin kannalta, sekä vuorovaikutustaitoja. Teatterin mukanaololla halutaan rikkoa normaalin kouluarjen vakiintuneita rakenteita sekä kannustaa nuoria heittäytymään ja kohtaamaan toisia ihmisiä.