Xamk kehittää toiminta-alueensa työvoiman osaamista ja yritystoiminnan elinvoimaisuutta yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa järjestämällä työvoima- ja yhteishankintakoulutusta.

Työvoimakoulutukset

Xamk järjestää yhteistyössä TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa ammatillisia työvoimakoulutuksia työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Työvoimakoulutusten tavoitteena on päivittää osallistujien ammatillista osaamista ja näin parantaa työllistymismahdollisuuksia sekä edistää alueen työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta.

Työvoimakoulutuksena järjestämme erilaisia työelämälähtöisiä jatko- ja täydennyskoulutuksia. Vahvuuksiamme ovat muun muassa työelämäyhteydet, laaja jatkuvan oppimisen tarjonta ja monipuoliset oppimisympäristöt.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta TE-palveluiden verkkosivuilta.

Paranna sijoittumistasi työmarkkinoille, kehitä osaamistasi työvoimakoulutuksessa

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt AMK-tutkinto? Kaipaako opistoasteen tutkintosi päivitystä AMK-tasolle? Vai onko sinulla toinen AMK-tutkinto ja haluaisit suorittaa uuden AMK-tutkinnon?

Väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksena.

Kohderyhmä:

Etelä-Savon alueen TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen asiakkaat, joilla arvioidaan olevan mahdollista suorittaa AMK-tutkinto 18-24 kuukauden aikana. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla joku seuraavista:

 • Keskeytynyt AMK-tutkinto ja sen loppuun saattamisen arvioidaan olevan mahdollista 18 kuukaudessa. Tutkintoon hyväksyttäviä opintoja tulee olla suoritettuna vähintään tutkintokohtaisesti määritetty määrä ja niiden tulee olla alle 10 vuotta vanhoja. Opintojen keskeytymisestä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi.
 • Opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto samalta alalta, ja mahdollisuus suorittaa AMK-tutkinto 24 kuukaudessa.
 • Aiempi sellainen korkeakoulututkinto, joka mahdollistaa AMK-tutkinnon suorittamisen 24 kuukauden aikana.

Työvoimakoulutuksena suoritettavat AMK-tutkinnot ovat sairaanhoitaja, sosionomi, sekä insinööri, talotekniikka (LVI) sekä tradenomi (tietojenkäsittely).

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt tradenomi (AMK), tietojenkäsittely -tutkinto? Kaipaako opistoasteen datanomin tutkintosi päivitystä AMK-tasolle? Vai onko sinulla toinen AMK-tutkinto ja haluaisit kouluttautua tradenomiksi? Väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksen.

Koulutuksen toteuttaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tradenomi (AMK), tietojenkäsittely -tutkinnon suorittamisen lisäksi työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Koulutuksen aikataulu ja kesto

Koulutuksen aloitus- ja päättymispäivät sekä mahdolliset tauot opinnoissa määräytyvät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) mukaisesti. Hopsin mukaiset opinnot alkavat 30.6.2022 mennessä. Opintojen kesto on max. 18-24 kuukautta.

Kohderyhmä

TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen asiakkaat, joilla arvioidaan olevan mahdollista suorittaa tradenomi (AMK), tietojenkäsittely -tutkinto 18-24 kuukauden aikana. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla joku seuraavista:

 • Keskeytynyt tradenomi (AMK), tietojenkäsittely -tutkinto ja sen loppuun saattamisen arvioidaan olevan mahdollista 18 kuukaudessa. Tutkintoon hyväksyttäviä opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) ja niiden tulee olla alle 10 vuotta vanhoja. Opintojen keskeytymisestä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi.
 • Datanomin opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto samalta alalta, ja mahdollisuus suorittaa tradenomi (AMK), tietojenkäsittely -tutkinto 24 kuukaudessa.
 • Aiempi sellainen korkeakoulututkinto, joka mahdollistaa tradenomi (AMK), tietojenkäsittely -tutkinnon suorittamisen 24 kuukauden aikana. Tällaisia tutkintoja voivat olla esim. liiketalouden, matkailun tai tekniikan AMK-tutkinnot.

Hakijalla tulee olla yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä valmiudet korkeakouluopintoihin. Opinnot edellyttävät mm. omaa tietokonetta, toimivaa internet-yhteyttä sekä valmiutta osallistua tarvittaviin lähiopintoihin määritellyllä kampuksella.

Toteutus

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnosta puuttuvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutustu opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/. Mikäli hakijalla ei ole aikaisemmissa opinnoissa kielilain mukaisia korkeakoulututkinnolta vaadittuja (asetus 1129/2014 § 7) ruotsin ja englannin kielen opintoja, ne suoritetaan opinnoissa. Opiskelijoille laadittavasta henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ilmenee suoritettavat opinnot, toteutustavat, paikka ja aikataulut. Opiskelijat integroidaan menossa olevien opintoryhmien opintoihin. Opinnot koostuvat verkko-opinnoista, harjoittelusta työpaikoilla, itsenäistä opiskelusta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta ja ryhmäohjauksestaOpinnot ovat kokopäiväistä ja päätoimista opiskelua. Mikäli opinnot edellyttävät, voi esim. ohjauskäyntejä olla Mikkelin kampuksella. Tarvittaessa opintojen toteutuksessa hyödynnetään myös yhteistyöammattikorkeakoulujen Karelia ja Savonia opintotarjontaa.

Opiskelijoiden tulee itse maksaa Kelalle ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon YTHS maksu (35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021).

 

Haku koulutukseen ja opiskelijavalinnat

Koulutukseen voi hakea 30.4.2022 saakka. Opiskelijavalintoja tehdään hakuaikana porrastetusti.

 • Hae koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai jätä paperihakemus TE-toimistoon tai kuntakokeilun toimistoon. Sähköiseen lomakkeeseen pääset TE-palveluiden verkkosivuilta > Haussa olevat työvoimakoulutukset > Kirjoita sanahakuun Xamk > Koulutuksen tiedoissa klikkaa ”Hae tähän koulutukseen”. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjautumista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilun toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperihakemuksen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601.
 • Hae koulutukseen Opintopolku-palvelussa https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000000787
  Valitse koulutus AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus

Sinne sinun tulee liittää:

 • Motivaatiokirje, lataa se tästä linkistä ja laadi valmiiksi ennen hakua
 • Ansioluettelo
 • Todistukset aiemmista opintosuorituksistasi tai tutkinnoista
 • Työtodistukset työkokemusosaamisestasi, jotka tukevat opintoja, joihin haet.

Opiskelijavalinta koostuu esivalinnasta, haastattelusta ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Esivalinnassa tarkastellaan sitä täyttyvätkö hakijan valintakriteerit (pohjakoulutus ja puuttuvien opintojen määrä), joten täytä hakemuksesi huolellisesti ja liitä siihen pyydetyt liitteet. Haastatteluun kutsutaan esivalinnan perusteella.  Ennen lopullista opiskelijavalintaa ammattikorkeakoulu laatii opiskelijalle tarkennetun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on määritelty suoritettavat opinnot ja niiden suoritusaika.

Opiskelijavalintoja tehdään porrastetusti hakuaikana. Ensimmäiset opiskelijavalinnat tehdään joulukuussa 2021 ja tämän jälkeen kuukausittain kesäkuulle 2022 saakka. Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyä netissä www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutukseni tilanne. Näin saat nopeimmin tiedot valinnan vaiheista.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätietoja

Sähköpostilla täydennyskoulutuksen toimisto taydennyskoulutus@xamk.fi tai puhelimitse koulutussuunnittelija Piia Pöysä p. 040 630 2520

 

 

 

Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI)

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt insinööri (AMK), talotekniikka (LVI) -tutkinto? Kaipaako opistoasteen talotekniikan insinöörin tutkintosi päivitystä AMK-tasolle? Vai onko sinulla toinen AMK-tutkinto ja haluaisit kouluttautua talotekniikan insinööriksi? Väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksen.

Koulutuksen toteuttaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Mikkelin kampus

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on insinööri (AMK), talotekniikka (LVI) -tutkinnon suorittamisen lisäksi työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Koulutuksen aikataulu ja kesto

Koulutuksen aloitus- ja päättymispäivät sekä mahdolliset tauot opinnoissa määräytyvät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) mukaisesti. Hopsin mukaiset opinnot alkavat 30.6.2022 mennessä. Opintojen kesto on max. 18-24 kuukautta.

Kohderyhmä

TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen asiakkaat, joilla arvioidaan olevan mahdollista suorittaa insinööri (AMK), talotekniikka (LVI) -tutkinto 18-24 kuukauden aikana. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla joku seuraavista:

 • Keskeytynyt insinööri (AMK), talotekniikka (LVI) -tutkinto ja sen loppuun saattamisen arvioidaan olevan mahdollista 18 kuukaudessa. Tutkintoon hyväksyttäviä opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 150 opintopistettä (op) ja niiden tulee olla alle 10 vuotta vanhoja. Opintojen keskeytymisestä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi.
 • Talotekniikan insinööritutkinnon opistoasteen tutkinnon suorittanut tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto samalta alalta, ja mahdollisuus suorittaa insinööri (AMK), talotekniikka (LVI) -tutkinto 24 kuukaudessa.
 • Aiempi sellainen tekniikan alan korkeakoulututkinto (240 op), joka mahdollistaa insinööri (AMK), talotekniikka (LVI) -tutkinnon suorittamisen 24 kuukauden aikana.

Hakijalla tulee olla yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä valmiudet korkeakouluopintoihin. Opinnot edellyttävät mm. omaa tietokonetta, toimivaa internet-yhteyttä sekä valmiutta osallistua tarvittaviin lähiopintoihin määritellyllä kampuksella.

Toteutus

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnosta puuttuvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutustu opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/. Mikäli hakijalla ei ole aikaisemmissa opinnoissa kielilain mukaisia korkeakoulututkinnolta vaadittuja (asetus 1129/2014 § 7) ruotsin ja englannin kielen opintoja, ne suoritetaan opinnoissa. Opiskelijoille laadittavasta henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ilmenee suoritettavat opinnot, toteutustavat, paikka ja aikataulut. Opiskelijat integroidaan menossa olevien opintoryhmien opintoihin. Opinnot koostuvat lähiopinnoista Xamkin Mikkelin kampuksella, verkko-opinnoista, harjoittelusta työpaikoilla, itsenäistä opiskelusta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta ja ryhmäohjauksesta. Opinnot ovat kokopäiväistä ja päätoimista opiskelua. Tarvittaessa opintojen toteutuksessa hyödynnetään myös yhteistyöammattikorkeakoulujen Karelia ja Savonia opintotarjontaa.

Opiskelijoiden tulee itse maksaa Kelalle ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon YTHS maksu (35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021)

Haku koulutukseen ja opiskelijavalinnat

Koulutukseen voi hakea 30.4.2022 saakka. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sekä TE-palvelujen että ammattikorkeakoulun (Opintopolku.fi) hakemukset. Toisen hakemuksen puuttuessa hakemusta ei voida käsitellä.

 • Hae koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai jätä paperihakemus TE-toimistoon tai kuntakokeilun toimistoon. Sähköiseen lomakkeeseen pääset TE-palveluiden verkkosivuilta > Haussa olevat työvoimakoulutukset > Kirjoita sanahakuun Xamk > Kou-lutuksen tiedoissa klikkaa ”Hae tähän koulutukseen”. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkko-pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjautumista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilun toimistossa ennen hakuajan päät-tymistä. Paperihakemuksen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601.
 • Hae koulutukseen Opintopolku-palvelussa https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000001980
  Valitse koulutus AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli

Sinne sinun tulee liittää:

 • Motivaatiokirje, lataa se tästä linkistä ja laadi valmiiksi ennen hakua
 • Ansioluettelo
 • Todistukset aiemmista opintosuorituksistasi tai tutkinnoista
 • Työtodistukset työkokemusosaamisestasi, jotka tukevat opintoja, joihin haet.

Opiskelijavalinta koostuu esivalinnasta, haastattelusta ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Esivalinnassa tarkastellaan sitä täyttyvätkö hakijan valintakriteerit (pohjakoulutus ja puuttuvien opintojen määrä), joten täytä hakemuksesi huolellisesti ja liitä siihen pyydetyt liitteet. Haastatteluun kutsutaan esivalinnan perusteella. Ennen lopullista opiskelijavalintaa ammattikorkeakoulu laatii opiskelijalle tarkennetun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on määritelty suoritettavat opinnot ja niiden suoritusaika.

Opiskelijavalintoja tehdään porrastetusti hakuaikana. Ensimmäiset opiskelijavalinnat tehdään joulukuussa 2021 ja tämän jälkeen kuukausittain kesäkuulle 2022 saakka. Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyä netissä www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutukseni tilanne. Näin saat nopeimmin tiedot valinnan vaiheista.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätietoja

Sähköpostilla täydennyskoulutuksen toimisto taydennyskoulutus@xamk.fi tai puhelimitse koulutussuunnittelija Piia Pöysä p. 040 630 2520

Sosionomi (AMK)

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt sosionomi (AMK) -tutkinto? Kaipaako opistoasteen sosiaalialan tutkintosi päivitystä AMK-tasolle? Vai onko sinulla toinen AMK-tutkinto ja haluaisit kouluttautua sosionomiksi? Väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksen.

Koulutuksen toteuttaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Mikkelin kampus 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen lisäksi työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Koulutuksen aikataulu ja kesto

Koulutuksen aloitus- ja päättymispäivät sekä mahdolliset tauot opinnoissa määräytyvät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) mukaisesti. Hopsin mukaiset opinnot alkavat 30.6.2022 mennessä. Opintojen kesto on max. 18-24 kuukautta.

Kohderyhmä

TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen asiakkaat, joilla arvioidaan olevan mahdollista suorittaa sosionomi (AMK) -tutkinto 18-24 kuukauden aikana. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla joku seuraavista:

 • Keskeytynyt sosionomi (AMK) -tutkinto ja sen loppuun saattamisen arvioidaan olevan mahdollista 18 kuukaudessa. Tutkintoon hyväksyttäviä opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 150 opintopistettä (op) ja niiden tulee olla alle 10 vuotta vanhoja. Opintojen keskeytymisestä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi.
 • Sosiaalialan opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto samalta alalta, ja mahdollisuus suorittaa sosionomi (AMK) -tutkinto 24 kuukaudessa.
 • Aiempi sellainen korkeakoulututkinto, joka mahdollistaa sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen 24 kuukauden aikana. Tällaisia tutkintoja ovat esim. geronomi (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK).

Hakijalla tulee olla yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä valmiudet korkeakouluopintoihin. Lisäksi hakijan tulee täyttää SORA-lainsäädännön mukaiset edellytykset sosiaalialan tutkinto-opintoihin. Opinnot edellyttävät mm. omaa tietokonetta, toimivaa internet-yhteyttä sekä valmiutta osallistua tarvittaviin lähiopintoihin määritellyllä kampuksella.

Toteutus

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnosta puuttuvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutustu opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/. Mikäli hakijalla ei ole aikaisemmissa opinnoissa kielilain mukaisia korkeakoulututkinnolta vaadittuja (asetus 1129/2014 § 7) ruotsin ja englannin kielen opintoja, ne suoritetaan opinnoissa. Opiskelijoille laadittavasta henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ilmenee suoritettavat opinnot, toteutustavat, paikka ja aikataulut. Opiskelijat integroidaan menossa olevien opintoryhmien opintoihin. Monimuoto-opinnot koostuvat lähiopinnoista Xamkin Mikkelin kampuksella, harjoittelusta työpaikoilla, itsenäistä opiskelusta sekä verkko-opintoista sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta ja ryhmäohjauksestaOpinnot ovat kokopäivästä ja päätoimista opiskelua. Tarvittaessa opintojen toteutuksessa hyödynnetään myös yhteistyöammattikorkeakoulujen Karelia ja Savonia opintotarjontaa.

Opiskelijoiden tulee itse maksaa Kelalle ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon YTHS maksu (35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021).

Haku koulutukseen ja opiskelijavalinnat

Koulutukseen voi hakea 30.4.2022 saakka. Opiskelijavalintoja tehdään porrastetusti hakuaikana.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sekä TE-palvelujen että ammattikorkeakoulun (Opintopolku.fi) hakemukset. Toisen hakemuksen puuttuessa hakemusta ei voida käsitellä.

 • Hae koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai jätä paperihakemus TE-toimistoon tai kuntakokeilun toimistoon. Sähköiseen lomakkeeseen pääset TE-palveluiden verkkosivuilta > Haussa olevat työvoimakoulutukset > Kirjoita sanahakuun Xamk > Koulutuksen tiedoissa klikkaa ”Hae tähän koulutukseen”. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjautumista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilun toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperihakemuksen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601.

Sinne sinun tulee liittää:

 • Motivaatiokirje, lataa se tästä linkistä ja laadi valmiiksi ennen hakua
 • Ansioluettelo
 • Todistukset aiemmista opintosuorituksistasi tai tutkinnoista
 • Työtodistukset työkokemusosaamisestasi, jotka tukevat opintoja, joihin haet.

Opiskelijavalinta koostuu esivalinnasta, haastattelusta ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Esivalinnassa tarkastellaan sitä täyttyvätkö hakijan valintakriteerit (pohjakoulutus ja puuttuvien opintojen määrä), joten täytä hakemuksesi huolellisesti ja liitä siihen pyydetyt liitteet. Haastatteluun kutsutaan esivalinnan perusteella.  Ennen lopullista opiskelijavalintaa ammattikorkeakoulu laatii opiskelijalle tarkennetun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on määritelty suoritettavat opinnot ja niiden suoritusaika.

Opiskelijavalintoja tehdään porrastetusti hakuaikana. Ensimmäiset opiskelijavalinnat tehdään joulukuussa 2021 ja tämän jälkeen kuukausittain kesäkuulle 2022 saakka. Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyä netissä www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutukseni tilanne. Näin saat nopeimmin tiedot valinnan vaiheista.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätietoja

Sähköpostilla täydennyskoulutuksen toimisto taydennyskoulutus@xamk.fi tai puhelimitse koulutussuunnittelija Piia Pöysä p. 040 630 2520

Sairaanhoitaja (AMK)

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto? Kaipaako opistoasteen sairaanhoitajan tutkintosi päivitystä AMK-tasolle? Vai onko sinulla toinen AMK-tutkinto ja haluaisit kouluttautua sairaanhoitajaksi? Väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksen.

Koulutuksen toteuttaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Mikkelin tai Savonlinnan kampus

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen lisäksi työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Koulutuksen aikataulu ja kesto

Koulutuksen aloitus- ja päättymispäivät sekä mahdolliset tauot opinnoissa määräytyvät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) mukaisesti. Hopsin mukaiset opinnot alkavat 30.6.2022 mennessä. Opintojen kesto on max. 18-24 kuukautta.

Kohderyhmä

TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen asiakkaat, joilla arvioidaan olevan mahdollista suorittaa sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto 18-24 kuukauden aikana. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla joku seuraavista:

 • Keskeytynyt sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto ja sen loppuun saattamisen arvioidaan olevan mahdollista 18 kuukaudessa. Tutkintoon hyväksyttäviä opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) ja niiden tulee olla alle 10 vuotta vanhoja. Opintojen keskeytymisestä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi.
 • Sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto samalta alalta, ja mahdollisuus suorittaa sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto 24 kuukaudessa.
 • Aiempi sellainen korkeakoulututkinto, joka mahdollistaa sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen 24 kuukauden aikana. Tällaisia tutkintoja ovat esim. geronomi (AMK) tai fysioterapeutti (AMK).

Hakijalla tulee olla yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä valmiudet korkeakouluopintoihin. Lisäksi hakijan tulee täyttää SORA-lainsäädännön mukaiset edellytykset sosiaalialan tutkinto-opintoihin. Opinnot edellyttävät mm. omaa tietokonetta, toimivaa internet-yhteyttä sekä valmiutta osallistua tarvittaviin lähiopintoihin määritellyllä kampuksella.

Toteutus

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnosta puuttuvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutustu opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/. Mikäli hakijalla ei ole aikaisemmissa opinnoissa kielilain mukaisia korkeakoulututkinnolta vaadittuja (asetus 1129/2014 § 7) ruotsin ja englannin kielen opintoja, ne suoritetaan opinnoissa. Opiskelijoille laadittavasta henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ilmenee suoritettavat opinnot, toteutustavat, paikka ja aikataulut. Opiskelijat integroidaan menossa olevien opintoryhmien opintoihin. Monimuoto-opinnot koostuvat lähiopinnoista Xamkin Mikkelin/Savonlinnan kampuksella, harjoittelusta työpaikoilla, itsenäistä opiskelusta sekä verkko-opintoista sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta ja ryhmäohjauksestaOpinnot ovat kokopäivästä ja päätoimista opiskelua. Mikäli opinnot edellyttävät, voi lähiopintoja olla myös Mikkelin/Savonlinnan kampuksella. Tarvittaessa opintojen toteutuksessa hyödynnetään myös yhteistyöammattikorkeakoulujen Karelia ja Savonia opintotarjontaa.

Opiskelijoiden tulee itse maksaa Kelalle ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon YTHS maksu (35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021).

Haku koulutukseen ja opiskelijavalinnat

Koulutukseen voi hakea 30.4.2022 saakka. Opiskelijavalintoja tehdään porrastetusti hakuaikana.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sekä TE-palvelujen että ammattikorkeakoulun (Opintopolku.fi) hakemukset. Toisen hakemuksen puuttuessa hakemusta ei voida käsitellä.

 • Hae koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai jätä paperihakemus TE-toimistoon tai kuntakokeilun toimistoon. Sähköiseen lomakkeeseen pääset TE-palveluiden verkkosivuilta > Haussa olevat työvoimakoulutukset > Kirjoita sanahakuun Xamk > Koulutuksen tiedoissa klikkaa ”Hae tähän koulutukseen”. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjautumista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilun toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Paperihakemuksen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601.
 • Hae koulutukseen https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000000497
  Valitse koulutus AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli

Sinne sinun tulee liittää:

 • Motivaatiokirje, lataa se tästä linkistä ja laadi valmiiksi ennen hakua
 • Ansioluettelo
 • Todistukset aiemmista opintosuorituksistasi tai tutkinnoista
 • Työtodistukset työkokemusosaamisestasi, jotka tukevat opintoja, joihin haet.

Opiskelijavalinta koostuu esivalinnasta, haastattelusta ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Esivalinnassa tarkastellaan sitä täyttyvätkö hakijan valintakriteerit (pohjakoulutus ja puuttuvien opintojen määrä), joten täytä hakemuksesi huolellisesti ja liitä siihen pyydetyt liitteet. Haastatteluun kutsutaan esivalinnan perusteella.  Ennen lopullista opiskelijavalintaa ammattikorkeakoulu laatii opiskelijalle tarkennetun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon on määritelty suoritettavat opinnot ja niiden suoritusaika.

Opiskelijavalintoja tehdään porrastetusti hakuaikana. Ensimmäiset opiskelijavalinnat tehdään joulukuussa 2021 ja tämän jälkeen kuukausittain kesäkuulle 2022 saakka. Voit seurata oman hakemuksesi käsittelyä netissä www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutukseni tilanne. Näin saat nopeimmin tiedot valinnan vaiheista.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Lisätietoja

Sähköpostilla täydennyskoulutuksen toimisto taydennyskoulutus@xamk.fi tai puhelimitse koulutussuunnittelija Piia Pöysä p. 040 630 2520

 

 

Miesopettaja opettaa luokan edessä.

Yhteishankintakoulutukset

Työnantaja, paranna yrityksesi veto- ja pitovoimaa kouluttamalla osaajia yhteishankintakoulutuksella!

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä toteuttamaa koulutusta. Työ- ja elinkeinohallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 20 – 70 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan.

Tarjoamamme koulutukset soveltuvat yrityksen eri tarpeisiin, esimerkiksi ne antavat valmiuksia kehittää olemassa olevia käytänteitä, hankkia uutta osaamista tai löytää ratkaisuja muutostilanteisiin. Koulutuksia voidaan tarjota monialaisina, erityyppisille ja kokoisille yrityksille sekä organisaatioille lähi- ja etäopetuksena vastaamaan yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta.

Yhteishankintakoulutusmuodot:

RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. RekryKoulutus voi olla myös Monialakoulutuksena  toteutettavaa koulutusta. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.

TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin koulutukseen.

MuutosKoulutus on yhteishankintakoulutuksen toteutusmuoto, jota voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Silloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja.

Koulutuskalenteri

Kaikki täydennyskoulutukset löydät Xamkin koulutuskalenterista.

Ehdota uutta koulutusta

Lähetä ehdotuksesi täällä

Avoimen AMK:n koulutukset

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella kaikkia aloja, joita Xamk tarjoaa myös tutkinto-opintoina.

Tutustu avoimeen ammattikorkeakouluun

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Xamkin täydennyskoulutuksesta.

Siirry yhteystietoihin

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA

Valikoituja paloja koulutustarjonnasta ja ajankohtaisia uutisia, tule kuulolle.

Siirry Facebookiin

Tilaa uutiskirje

Lähetämme koulutusvinkkejä ja kuulumisia sähköpostiisi kuukausittain.

Tilaa uutiskirje