Tervetuloa opiskelemaan Xamkiin!

Uuden opiskelijan muistilista

auttaa tarkistamaan, että tärkeimmät asiat tulevat hoidetuksi.

Uuden opiskelijan muistilista

 

Opiskelijan infopaketti

on luettavissa täällä sähköisessä muodossa. Saat siitä myös painetun version opintojen alussa.

Opiskelijan infopaketti

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottamisessa on kaksi vaihetta: paikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen.

Vahvista tai peruuta opiskelupaikka ja ilmoittaudu opiskelijaksi 11.12.2018 klo 15 mennessä kirjautumalla Opintopolku.fi -palveluun. Mikäli opiskelupaikan vastaanottoa ei ole tehty määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

Jos sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksessäsi alempaa opiskelupaikkaa ja olet varasijalla ylempään tai ylempiin, voit

 1. ottaa alemman paikan vastaan ja samalla ilmoittaa jääväsi jonottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. Jos tulet hyväksytyksi ylemmällä sijalla olevaan paikkaan, sen vastaanotto vahvistetaan automaattisesti ja saat asiasta sähköpostiisi ilmoituksen. Jos taas et tule hyväksytyksi varasijalta ylempiin hakutoiveisiin, alempi hakutoiveesi muuttuu automaattisesti sitovaksi. Voit halutessasi luopua jonottamisesta ja ottaa sitovasti sen paikan vastaan, jonka olet alustavasti jo ottanut. Tämä on mahdollista vain silloin, jos et ole vielä tullut hyväksytyksi jonottamiisi hakukohteisiin. Muutoksen voi tehdä Oma Opintopolku -palvelussa.
 2. ottaa alemman paikan vastaan suoraan, vaikka olisit varalla ylempiin hakutoiveisiin. Jos otat paikan vastaan suoraan etkä ilmoita jääväsi jonottamaan, ylemmät hakutoiveesi peruuntuvat.
 3. ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa vastaan. Jäät silti jonottamaan ylempiä hakukohteita. Näin tapahtuu automaattisesti, kun valitset En ota opiskelupaikkaa vastaan -kohdan Omassa Opintopolussa.

Apua ja ohjeita

Tarkemmat ohjeet paikan vastaanottamiseen löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Jos kirjautuminen Opintopolku.fi -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ei jotain syystä onnistu, ota yhteyttä hakijapalveluihin.

 

Yhteishaun tulosten julkaisu

Korkeakoulut julkaisevat opiskelijavalintojen tuloksia eriaikaisesti lokakuun lopusta alkaen. Kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu viimeistään 29.11.2018. Saat sähköpostitse ilmoituksen sekä Opintopolku.fi-palvelusta että Xamkin hakijapalveluista, kun sinut on hyväksytty opiskelemaan Xamkiin.

Voit seurata valinnan tulosten kehittymistä Oma Opintopolku -palvelussa. Voit saada valinnan tuloksen tietoosi ennen 29.11.2018 esimerkiksi, jos

 • sinut on valittu ylimpään hakutoiveeseen
 • sinut on hyväksytty esimerkiksi 3. hakutoiveeseesi, mutta sinua ei valittu ylempiin hakutoiveisiin.
 • sinut on hyväksytty alemmalle toiveelle, mutta ylemmät hakutoiveet ovat vielä kesken
 • et saanut opiskelupaikkaa.

Löydät tarkempaa tietoa valinnan tulosten julkaisusta Opintopolku.fi:stä.

 

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi samalla kun otat opiskelupaikan vastaan. Ilmoittautumislinkki tulee näkyviin sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.
 • Ilmoittaudu 11.12.2018 klo 15 mennessä.
 • Huom: jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta, et voi vielä tehdä ilmoittautumista. Ilmoittaudu vasta sitten, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

 • Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi Xamkiin ja olet ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, saat opiskeluoikeuden.
 • Jokaisen opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissaolevaksi työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina.
 • Lukuvuosi on 1.8.-31.7. välinen aika.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen


Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna ainoastaan seuraavista syistä ja todistaa poissaolon seuraavilla asiakirjoilla:

 • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2019.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Poissaolon lakisääteinen syy täytyy todistaa ja sitä koskevat asiakirjat pitää toimittaa Xamkin hakijapalveluihin paikan vastaanottamispäivään mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Voit toimittaa ne sähköisen palvelun kautta samalla kuin koulutukseesi liittyvät todistuskopiot, katso lisätietoa ja linkki kohdasta ”Todistuskopiot”.

Jos siirrät opintojen aloitusta edellä mainittujen syiden perusteella, hoida seuraavat asiat määräaikaan mennessä:

 1. ota opiskelupaikka vastaan
 2. ilmoittaudu poissaolevaksi opiskelijaksi ja
 3. toimita poissaolon syyhyn liittyvät dokumentit.

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä määräaikaan mennessä, sinut katsotaan läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Huomioithan sen, että koulutus, johon sinut on valittu, alkaa mahdollisesti vain kerran vuodessa tai harvemmin (esim. terveydenhoitajan ja naprapaatin opinnot).

POISSAOLEVAKSI ILMOITTAUTUNEENA OPISKELIJANA

 • et voi harjoittaa opintoja ts. opintorekisteriin ei voi kirjata mitään suorituksia poissaolon aikana (maksulliset avoimen amk:n opinnot ovat mahdollisia, opintojen kirjaus korvaavuutena tai hyväksilukuna tutkintoon vasta läsnäolokirjoittautumisen jälkeen)
 • et ole oikeutettu opintotukeen etkä päivittäiseen tuettuun ateriaan
 • et myöskään ole oikeutettu mihinkään opiskelijaetuihin (esim. alennukset matkoista, oppilaitoksen internetin käyttö yms.).

Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana vastaat itse opintojesi jatkumisesta ja etenemisestä, koska opintojaksotarjonta voi muuttua lukuvuodesta toiseen.

 

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi kevätlukukaudeksi 2019, lähetämme sinulle huhti-toukokuun 2019 aikana, sähköpostitse, tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista.

Todistuskopiot


Haussa käytetyt todistuskopiot tulee toimittaa sähköisesti alla olevan liitetoimituslinkin kautta. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta.

Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan paikkaa ylemmästä hakutoiveesta: toimita todistuskopiot vasta sitten, kun opiskelupaikkasi varmistuu.

Syksyn 2018 yhteishaun todistuskopioiden lähetys tästä  (selainsuositus Firefox tai Chrome)

Todistuskopioiden toimittaminen määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla. Huomaathan, että

 • ylioppilaan ei tarvitse toimittaa kopiota lukion päättötodistuksesta eikä yo-tutkintotodistuksesta (saamme tiedot suoraan YTL:stä), poikkeuksena ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet
 • jos olet suorittanut lukion, mutta et yo-tutkintoa, toimita kopio lukion päättötodistuksesta
 • ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla (poikkeuksena jotkut monimuotokoulutukset), joten hakijan tulee lähettää kopiot suorittamastaan alemmasta tutkinnosta kuten esim. toisen asteen tutkinnosta
 • työtodistuksia on toimitettava vain, jos on tullut valituksi liiketalouden monimuotototeutukseen Kouvolan kampukselle
 • ulkomaiset tutkinnot: vain lopulliset, viralliset tutkintotodistukset voidaan huomioida, ja jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä, tulee toimittaa myös kopiot niiden virallisista käännöksistä
 • jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistustensa sijaan.

Mikäli sähköinen toimitus ei onnistu

Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakijapalveluihin. Postitse lähetettyjen liitteiden pitää olla perillä määräaikana. Liitteiden saapuminen määräajassa on lähettäjän vastuulla, joten varaa postin kulkuun useita päiviä.

Kaakkois-Suomen amk / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola

Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet (kopio todistuksesta) amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa:
 • lukion päättötodistus vain, jos ei ole yo-tutkintotodistusta
 • Suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot sekä opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • European / International Baccalaureate ja Reifeprüfung Diplomat
 • työtodistukset vain, jos olet valittu liiketalouden monimuotototeutukseen
 • muu hakukelpoisuuden antanut tutkintotodistus (esim. korkeakoulututkinto), jos sinut on valittu metsätalousinsinöörin tai yhteisöpedagogin monimuotokoulutukseen
 • jos ilmoittaudut poissaolevaksi, toimita lisäksi todistus poissaoloon oikeuttavista perusteista

 

Jos olet toimittanut todistuskopiot Xamkin hakijapalveluihin jo hakuaikana tai tuonut ne mukanasi valintakokeeseen, kopioita ei tarvitse toimittaa uudelleen!
Muista ottaa näiden todistusten alkuperäiskappaleet mukaasi opintojen alussa, niiden perusteella tarkistetaan todistuskopioiden oikeellisuus.

Tietoa opiskeluoikeudesta

Opiskeluoikeus

Ammattikorkeakouluopintoja säädellään niitä koskevissa laissa ja asetuksessa, joissa määritellään mm. opiskeluoikeus sekä läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen (laki 932/2014/§ 28-30).

Sinulla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ao. koulutuksen ja sen opetussuunnitelman sekä tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Opiskeluoikeusaika määräytyy koulutuksen laajuuden mukaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa säännösten mukaisia poissaolojaksoja.

Tutkinnon laajuus Säännönmukainen opiskeluaika Opiskeluoikeusaika
270 op 4,5 v. 5,5 v.
240 op 4 v. 5 v.
210 op 3,5 v. 4,5 v.
90 op 3 v. 4v.
60 op 2 v. 3 v.

Todistus opiskelupaikasta

Jos tarvitset todistusta opiskelupaikastasi Xamkissa, voit käyttää yhteishaussa saamaasi hyväksymiskirjettä ja täältä myöhemmin löytyvää tiedotetta, jossa on tammikuussa 2019 alkavien koulutusten tarkemmat tiedot.

 

Opiskeluoikeuden menettäminen

Jos et ole ilmoittautunut läsnä olevaksi eikä poissaolevaksi tai et toimita vaadittuja asiakirjoja poissaolon lakisääteisestä syystä määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Ilmoittautumisen laiminlyöneellä opiskelijalla on oikeus hakea opiskeluoikeuden palauttamista koulutusjohtajalta. Jos opiskeluaika on jo päättynyt, opiskeluoikeuden palauttaminen ei ole enää mahdollista.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1440/2014 § 3).  Hakemus otetaan käsittelyyn sen jälkeen, kun maksu on maksettu.

Jos et ole suorittanut opintojasi säädetyssä ajassa, menetät opiskeluoikeutesi, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä sinulle lisäaikaa opintojen saattamiseksi loppuun.

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä

Omat päätelaitteet käyttöön

Uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettava tietokone).

Lue lisää

Opiskelussa tarvittavat verkkotunnukset


Hae ennen opintojen alkua käyttöösi verkkotunnuksesi tunnistautumispalvelusta. Tunnukset ovat haettavissa to 13.12. alkaen edellyttäen, että olet ottanut vastaan opiskelupaikan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Palvelu toimii verkkopankkitunnuksillasi ja aktivoidaksesi käyttäjätunnuksesi sinun tulee vaihtaa salasanasi palvelussa. Samalla hyväksyt Xamkin tietojärjestelmien käyttösäännöt. HUOM: Kirjoita myös käyttäjätunnus itsellesi ylös!

Salasanan vaihtaminen pitää viedä aina loppuun asti, kun sen aloittaa. Mikäli tunnistautuminen tai salasanan vaihto ei onnistu, kannattaa kokeilla myöhemmin uudelleen. Mikäli tunnistautuminen ei onnistu, tee palvelupyyntö xinfo.xamk.fi-osoitteessa.

Huom. Lisähaussa opiskelijaksi valittujen verkkotunnukset ovat tunnistautumispalvelussa n. 1-2 työpäivän kuluttua opiskelupaikan vastaanottamisen ja läsnäoloilmoittautumisen jälkeen.

Ota tunnus mukaasi opintojen ensimmäisenä päivänä, koska sitä käytetään heti muun muassa eri palveluihin ja järjestelmiin kirjautumiseen.

Student-intranet

Kun olet saanut verkkotunnuksen käyttöösi, voit kirjautua sisään Xamkin opiskelijoiden intranetiin eli Studentiin osoitteessa https://student.xamk.fi. Opintojen aikana kaikki uutiset, ohjeet ja muut tiedot ovat käytössäsi Studentin kautta. Saat palvelusta lisätietoja opintojen alussa, mutta voit tutustua siihen omatoimisesti jo ennen opintojen alkua. Voit myös ladata käyttöösi Tuudo-nimisen mobiilisovelluksen, jonne kirjaudutaan samoilla verkkotunnuksilla. Tuudon saat ladattua maksutta puhelimesi sovelluskaupasta

Opiskelijakortin hakeminen

Kun olet hakenut käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, voit jo tilata opiskelijakortin liittymällä Opiskelijakunta Kaakon jäseneksi osoitteessa www.opiskelijakuntakaakko.fi. Tarvitset siihen opiskelijanumerosi, ks. ohje alla. Opiskelijakorttia voit hyödyntää Xamkissa esimerkiksi kirjastokorttina, lounaiden maksukorttina sekä kirjautumiskorttina monitoimilaitteille.

Näin löydät opiskelijanumerosi: Kirjaudu Peppiin osoitteessa https://opiskelija.peppi.xamk.csc.fi/ > Avaa profiili klikkaamalla omaa nimeäsi sivun oikeassa yläkulmassa > Asetukset > Opiskelutiedot > Opiskelijanumero.

 

 

Huomioi uudessa salasanassasi:

 • vähimmäispituus: 10 merkkiä
 • älä käytä merkkejä ä, ö tai å
 • parannat salasanan turvallisuutta käyttämällä siinä myös isoja kirjaimia tai numeroita.
 • salasana ei saa sisältää omaa nimeäsi tai syntymäaikaasi

 

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, saat käyttäjätunnuksesi opintojen alussa kampuksella. Varaa tällöin mukaasi virallinen henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti).

Koulutuskohtaiset tiedot

Kotkan kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Kotkan kampus

Monimuoto-opinnot

Lue lisää

Kouvolan kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Kouvolan kampus

Monimuoto-opinnot

Lue lisää

Mikkelin kampus

Päiväopinnot

Lue lisää

Mikkelin kampus

Monimuoto-opinnot

Lue lisää

Savonlinnan kampus

Päivä- ja monimuoto-opinnot

Lue lisää

Tietoa opiskelusta Xamkissa

Opiskelijana Xamkissa

Lukuvuoden aikataulut sekä tietoa mm. opiskelijahyvinvoinnista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista

Lue lisää

Oletko aloittamassa opintoja poissaolon jälkeen?

Tietoa opiskelijaksi ilmoittautumisesta ja poissaolo-oikeudesta aiemmin opiskelijaksi valituille

Lue lisää

Tutustu myös näihin!

Asuminen

Lyhytaikainen majoitus

Opintojen rahoittaminen

Tietoa Kelan opintotuesta, www.kela.fi/opiskelijat

 • Lukuvuosittainen opintotukiaika on Xamkissa 9 kk/lukuvuosi (syys-toukokuu). Opintotukikuukausia on käytettävissä rajoitettu määrä, joka riippuu suoritettavan tutkinnon laajuudesta sekä siitä, oletko jo aiemmin käyttänyt tukikuukausia korkeakouluopintoihin. Opintotukea voi hakea yhdellä hakemuksella koko säännönmukaiselle opiskeluajalle. Xamkissa toimii kaksi opintotukineuvojaa, jotka neuvovat opiskelijoita opintotukiasioissa. Yhteystiedot ja opintotuki lyhyesti Moodlessa Opintotuki.

Yleinen asumistuki:

Tiedote aikuiskoulutustuesta, lisätietoja myös Koulutusrahaston nettisivuilta:  www.koulutusrahasto.fi

Jos olet työtön tai jäämässä työttömäksi, kysy TE-toimistosta opiskelusta työttömyysetuudella tuettuna.

 

Opiskelijakunta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – Opiskelijakunta Kaakko – toimii opiskelijoiden ja opiskelijaelämän tukijana kaikilla neljällä kampuksella – Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Opiskelijakunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki opiskelijakuntaan kuuluvat opiskelijat. Toimijoita haetaan ympäri vuoden, joten pidäthän silmät ja korvat auki, jos haluat päästä vaikuttamaan opiskelijan arkeen. Opiskelijakunta on apunasi ja tukenasi koko opintojesi ajan. Opiskelijakunnalla on neljä työntekijää, mutta se on täysin opiskelijoiden hallinnoima taho.

Kun liityt jäseneksi opiskelijakuntaan, saat myös opiskelijakortin, joka oikeuttaa lukuisiin opiskelija-alennuksiin.

Opiskelijakunnan lakisääteisenä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Tätä teemme mm. valitsemalla opiskelijoiden edustajia korkeakoulun työryhmiin aina korkeakoulun hallitusta myöten. Lisäksi organisoimme pari suurempaa opiskelijatapahtumaa vuodessa.

Osallistumalla opiskelijakunnan toimintaan opintojesi aikana saat kokemuksen, jollaista et muuten opiskeluelämästäsi saa. Voit hakeutua joko opiskelijakunnan hallitukseen, edustajistoon, työryhmiin tai vaikkapa korkeakoulun tutoriksi, jotka opiskelijakunta kouluttaa.

Opiskelijakunnan verkkosivuilta pääset liittymään jäseneksemme, jolloin saat opiskelijakorttisi, sekä löydät lisätietoa: www.opiskelijakuntakaakko.fi. Saat opiskelijakunnalta viestin, kun opiskelijakorttisi on valmis, se ei tule suoraan postissa sinulle kotiin.

Jaa sivu