Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna ainoastaan seuraavista syistä ja todistaa poissaolon seuraavilla asiakirjoilla:

 1. suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys
 2. tarvitset vapaata opinnoista lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä
  • Kelan todistus äitiys-, isyys tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1./1.8..
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä opiskelupaikan vastaanottopäivään mennessä.

Jos siirrät opintojen aloitusta edellä mainittujen syiden perusteella, hoida seuraavat asiat määräaikaan mennessä:

 1. ota opiskelupaikka vastaan
 2. ilmoittaudu poissaolevaksi opiskelijaksi
 3. toimita poissaolon syyhyn liittyvät dokumentit Xamkin sähköiseen palveluun
 4. tallenna haussa käytetyt todistuskopiot hakulomakkeellesi Opintopolussa uuden opiskelijan sivulla olevien ohjeiden mukaan.

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä, sinut katsotaan läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Mitä poissaolo tarkoittaa?

Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana

 • et voi harjoittaa opintoja ts. opintorekisteriin ei voi kirjata mitään suorituksia poissaolon aikana
 • et ole oikeutettu opintotukeen etkä päivittäiseen tuettuun ateriaan
 • et myöskään ole oikeutettu mihinkään opiskelijaetuihin (esim. alennukset matkoista, oppilaitoksen internetin käyttö yms.).

Opiskelupaikkasi Xamkissa säilyy poissaolosi aikana. Voit aloittaa opinnot ilmoittautumalla läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisohjeiden mukaan.

Huomioithan sen, että koulutus, johon sinut on valittu, alkaa mahdollisesti vain kerran vuodessa tai harvemmin (esim. terveydenhoitajan ja naprapaatin opinnot). Poissaolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana vastaat itse opintojesi jatkumisesta ja etenemisestä, koska opintojaksotarjonta voi muuttua lukuvuodesta toiseen.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi lukuvuodeksi 2022-2023, lähetämme sinulle huhti-toukokuun 2023 aikana sähköpostilla tietoa seuraavan lukuvuoden ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista.

Poissaolotodistuksen toimittaminen

Tallenna poissaolotodistus (esim. kännykällä otettu kuva todistuksesta) tänne.