Syksyn 2018 yhteishaku

 

Huomaa, että kaikkien koulutusten valintakokeisiin ei lähetetä valintakoekutsuja.

Jos koulutuksen tiedoissa ei mainita ennakkotehtävää, se tarkoittaa, että ennakkotehtävää ei tarvitse tehdä.

Valintakoekutsut lähtetään hakijoille sähköpostilla 19.10. alkaen.

Löydä hyvin perille!

 

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset, päivä- ja monimuotototeutukset

Sosiaali- ja terveysala

 

Kotkassa: ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutukset päivätoteutuksena sekä sosionomikoulutus  monimuotototeutuksena

Mikkelissä: terveydenhoitajakoulutus päivätoteutuksena sekä sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutukset monimuotototeutuksena

Savonlinnassa: fysioterapeutti-, jalkaterapeutti- ja sairaanhoitajakoulutukset päivätoteutuksena

 

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen torstaina 11.10.2018. Esivalintakoe järjestetään sähköisenä ja hakijoiden tulee tutustua ennakkomateriaaliin. Ohjeet kokeeseen osallistumisesta lähetetään hakijoille sähköpostilla. Tietoja esivalintakokeesta ja ohjeita kokeeseen osallistumisesta löytyy Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoe -sivustolta.

Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden nelinkertainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen. Esivalintakokeen tuloksella ei ole merkitystä lopullisessa valinnassa.

Esivalinnan pisterajat Xamkin koulutuksissa:

Koulutus Toteutus Kampus Aloitus-paikat Ensisijaiset hakijat Kaikki hakijat Esivalinnan pisteraja
Ensihoitaja (AMK) päivätoteutus Kotka 30 125 485 53,3
Fysioterapeutti (AMK) päivätoteutus Savonlinna 28 54 274 25,4
Jalkaterapeutti (AMK) päivätoteutus Savonlinna 25 17 49 kaikki kutsuttiin
Sairaanhoitaja (AMK) päivätoteutus Kotka 35 49 172 kaikki kutsuttiin
Sairaanhoitaja (AMK) päivätoteutus Savonlinna 25 29 101 kaikki kutsuttiin
Terveydenhoitaja (AMK) päivätoteutus Mikkeli 27 55 187 kaikki kutsuttiin
Sairaanhoitaja (AMK) monimuotototeutus Mikkeli 40 55 190 kaikki kutsuttiin
Sosionomi (AMK) monimuotototeutus Kotka 30 190 391  42,3
Sosionomi (AMK) monimuotototeutus Mikkeli 30 217 499 47,7

 

Valintakoe

Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla viimeistään maanantaina 22.10. Esivalinnan pisterajat päivitetään tälle sivulle kutsujen lähettämisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksytty pistemäärä on 30. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoepäivät (valintakoekutsussa on tarkemmat tiedot koepaikasta ja -ajasta):

 • Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka, valintakoepäivä torstai 8.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka, valintakoepäivä keskiviikko 7.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 140 hakijaa
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka, valintakoepäivä perjantai 9.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli, valintakoepäivä tiistai 6.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 108 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli, valintakoepäivä tiistai 6.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 160 hakijaa
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli, valintakoepäivä maanantai 5.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa
 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna, valintakoepäivä keskiviikko 31.10 tai torstai 1.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 112 hakijaa
 • Jalkaterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna, valintakoepäivä torstai 1.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 100 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna, valintakoepäivä perjantai 2.11.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 100 hakijaa

Teemme valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa, tiedot valintakoeyhteistyössä olevista koulutuksista löydät täältä.

Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli

Muissa ammattikorkeakouluissa ei ole syksyn yhteishaussa mukana olevia yhteisöpedagogikoulutuksia, joten emme voi tehdä valintakoeyhteistyötä eli valintakokeen voi suorittaa vain Mikkelissä.

Valintakoe järjestetään torstaina 1.11.  Valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä ja haastatteluista. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden opiskeluvalmiuksia, soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä ja luovuutta. Hakijan tulee saada valintakokeesta (max 100 p) vähintään 50 p ja jokaisen pakollisen osion tulee olla hyväksytty.

Valintakoe Mikkelissä torstaina 1.11.2018.

Ilmoittautuminen klo 8.00 – 8.50. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy viim. klo 17.30.

Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, X-rakennus, tila X218 (2. krs)

Osoite: Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli (kartta löytyy sivulta www.xamk.fi/xamk/mikkelin-kampus )

Täytä netissä oleva esitietolomake osoitteessa asiointi.xamk.fi/lomakkeet/453/lomake.html. Täytä lomake viimeistään sunnuntaina 28.10.

Ota valintakokeeseen mukaan:

 • henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet
 • kopio tutkintotodistuksesta, jolla olet hakenut koulutukseen
 • kopiot alasuuntautuneisuutta osoittavista työ, harrastus- ja opintotodistuksista ja suositukset
 • kopio sotilaspassista tai siviilipalvelustodistuksesta.

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

Yhteisöpedagogi (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS, KOUVOLA

Valintakoe järjestetään Kouvolassa tiistaina 6.11.2018. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, kutsut lähetetään viikolla 42. Koepäivän tarkempi aikataulu ja muut ohjeet ovat kutsussa.

Valintakokeessa kartoitetaan hakijan opiskelumotivaatiota, soveltuvuutta alalle sekä opiskeluvalmiuksia. Valintakoe sisältää kirjallisen osuuden ja haastattelun. Hakijan humanistiselta ja kasvatusalalta hankkima työkokemus huomioidaan osana valintakoepisteitä.

Valintakokeen kaikista osioista on saatava hyväksytty tulos ja valintakokeesta on saatava yhteensä vähntään 50 pistettä (max 100p). Emme tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Insinööri (AMK) -koulutukset

 

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään perjantaina 2.11.2018, ja siihen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua.

Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde on mukana valintakoeyhteistyössä. Valintakokeen tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin valintakoeyhteistyössä mukana oleviin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen sekä rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiin. Kaakkois-Suomen amk:n tekniikan koulutusten päivätoteutukset ovat mukana valintakoeyhteistyössä,  valintakoeyhteistyössä mukana olevat hakukohteet löydät täältä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 19.10. – 2.11.2018. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Koeaika ja -paikka Mikkelissä

 • Valintakoepäivä: perjantai 2.11.2018
 • Koeaika: saavu paikalle viimeistään klo 09.45, koe on klo 10.00 – 12.30
 • Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, A-rakennus (Patteristonkatu 3 A, Mikkeli, kartta).

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Tämän ajankohdan jälkeen ei myöskään myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen.

Ota mukaan

 • kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
 • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Tämän sivun alareunassa voit tutustua aiempien vuosien valintakokeisiin (huom. vuodesta 2016 lähtien valintakoe on muuttunut).

 

Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus, Kotka

Valintakoe järjestetään Kotkassa torstaina 1.11.2018. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, kutsussa on tarkemmat tiedot kokeen aikataulusta ym. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkan kampuksella, emme tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Koeaika ja -paikka Kotkassa

 • Koepäivä: torstai 1.11.2018
 • Koeaika: klo 12.00 – n. klo 16.00
 • Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, kartta

Valintakoe sisältää matematiikan ja fysiikan kokeen sekä alan ammatillisen kokeen. Valintakokeessa saa käyttää laskinta.

Ammatillisen kokeen ennakkomateriaali:
Tero Joronen, Jenő Kovács ja Yrjö Majanne: Voimalaitosautomaatio, kappaleet 1 ja 10, Suomen Automaatioseura 2007. Voimalaitosautomaatio-kirja on tilattavissa Suomen Automaatioseura ry:n sivuilta (www.automaatioseura). Lisäksi kirjaa löytyy myös Xamkin Kotkan kampuksen kirjastosta.

Matematiikan ja fysiikan koe:
Keskeinen sisältö: Lausekkeiden sieventäminen, 1. ja 2. asteen yhtälöt, yhtälöpari, potenssiopin ja juuriopin alkeita, likiarvoilla laskeminen, verrannollisuus, prosentti- laskut, polynomit, funktion käsite ja kuvaaja. Geometrian peruskäsitteitä: terävän kulman trigonometriset funktiot, suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen, aloja ja tila- vuuksia. Fysiikan perusteita: SI-järjestelmä, suureet ja yksiköt, yksikkömuunnokset, tasainen liike.
Esimerkkejä oppimateriaaliksi: Alestalo, Rantakaulio, Soinne: Tekninen matema- tiikka 1, Tammertekniikka. Tuomenlehto, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, Edita. Suvanto, Laajalehto: Fysiikka 1, Edita.

Tarvikkeet: Valintakokeessa saa käyttää tavanomaisia kirjoitus- ja piirustusvälineiden (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy) lisäksi laskinta.

Kokeen maksimipistemäärä on 40 p ja alin hyväksytty pistemäärä on 10 p. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Metsätalous, monimuotototeutus, Mikkeli

Valintakoe toteutetaan videohaastatteluna. Ohjeet haastatteluvideon tekemiseen lähetetään kaikilla hakukelpoisille hakijoille syyskuun lopulla (lähetettiin 28.9.).

Haastattelusta voi saada korkeintaan 40 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 14 pistettä.

Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, päivätoteutus, Kouvola

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, monimuotototeutus, Kouvola

Valintakokeisiin ei ole ennakkotehtäviä. Kokeisiin kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat, tarkemmat tiedot valintakokeista (valintakokeisiin tuotavat tarvikkeet, aikataulut, taustatietolomake jne) ovat valintakoekutsussa.

Valintakoepäivät:

 • muoti ja puvustus, päivätoteutus: maanantai 5.11. – tiistai 6.11.2018
  • valintakoepäivien aikataulu täällä
  • valintakokeeseen tuotava taustatietolomake täällä
 • palvelumuotoilu, monimuotototeutus: torstai 1.11. – perjantai 2.11.2018
  • valintakoepäivien aikataulu täällä
  • valintakokeeseen tuotava taustatietolomake täällä

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 p) valintakokeen enimmäispistemäärästä (100 p) voidakseen tulla valituksi opiskelemaan. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Valintakokeet pidetään kahtena päivänä ja kunakin päivänä on kaksi erillistä valintakoetehtävää. Koulutukset eivät ole valintakoeyhteistyössä keskenään eivätkä muiden koulutusten kanssa.

 

Game Design, monimuotototeutus, Kouvola (englanninkielinen koulutus)

Englanninkieliseen Game Design -koulutukseen on ennakkotehtävä, jonka ohjeet julkaistaan sivulla www.xamk.fi/entrance-examinations hakuajan alkaessa. Tehtävä palautetaan sähköisessä muodossa viimeistään 23.9.2018.

Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan Kouvolassa torstaina 1.11.2018 järjestettävään valintakokeeseen. Valintakoe muodostuu pelisuunnitteluun liittyvistä tehtävistä, jotka mittaavat hakijan kykyä esitellä ideansa kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 50/100 ja jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Kulttuurialan koulutukset eivät tee valintakoeyhteistyötä eli valintakokeet ovat ammattikorkeakokulukohtaisia.

Lisätietoja valintakokeesta löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme.

Liiketalouden ala

 

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola

Liiketalouden alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 31.10.2018. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Liiketalouden alan päivä- ja monimuotototeutusten valintakoeyhteistyöstä löydät tiedot täältä.

Valintakoe muodostuu ennakkomateriaaliin pohjautuvasta monivalintatehtävästä, matemaattis-loogista-ajattelua mittaavasta tehtävästä ja opettajien ryhmähaastattelusta. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan tällä sivulla 28.9. -31.10. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkomateriaali:

Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Mikäli jokin osa jää tekemättä, valintakoe hylätään.

Valintakokeen esimerkkitehtavat keväältä 2017
– esimerkkitehtävät auttavat hakijaa valmistautumaan valintakokeeseen.

 

Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, monimuotototeutus, Kouvola

Valintakoe järjestetään Kouvolassa perjantaina 2.11.2018. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Kouvolassa, emme tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeeseen tuotava valmistava tehtävä löytyy täältä. Koe sisältää haastattelun ja kirjallisia tehtäviä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max 70 pistettä).

 

Wellbeing Management, päivätoteutus, Mikkeli (englanninkieleinen koulutus)

Tähän koulutukseen ei järjestetä perinteistä valintakoetta. Sen sijaan arvioidaan hakijan lähettämä motivaatiokirje ja haastatteluvideo. Ohjeet motivaatiokirjeen ja videohaastattelun tekemiseen löytyvät englanninkieliseltä valintakoesivulta hakuajan alkaessa 5.9.

Motivaatiokirje ja sen liitteet sekä linkki videohaastatteluun toimitetaan hakijapalveluihin sunnuntaihin 7.10.2018 mennessä. Kielitaito arvioidaan motivaatiokirjeen ja videon perusteella (hyväksytty/hylätty).

Motivaatiokirjeen liitteeksi lähetetään muun muassa englanninkielinen, kuvallinen CV. Voit tutustua Europass CV-ohjeisiin osoitteessa https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.

Hakija voi saada maksimissaan 40 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on 10 pistettä. Emme tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli

Restonomi (AMK) –tutkintoon johtavissa päivä- ja monimuotototeutuksissa on sama valintakoe. Teemme valintayhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Luettelo valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka hakukohteen hän on asettanut matkailu- ja ravitsemisalan ylimmäksi hakutoiveeksi. Tarkat valintakoetiedot löytyvät Opintopolusta kunkin hakukohteen kohdalta, Mikkelissä järjestettävän kokeen tarkat tiedot löytyvät tästä lokakuun puoliväliin mennessä.

Valintakokeen yhteinen kirjallinen osuus järjestetään tiistaina 30.10.2018 klo 10.00 alkaen. Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka julkaistaan tällä sivulla 15.10. – 30.10.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkoaineisto:

Konu, H., Tyrväinen, L., Pesonen, J., Seija Tuulentie, S., Pasanen, K. & Tuohino, A. 2017. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille. Luvut 1-3, sivut 1-53. Kirjallisuuskatsaus. Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 2.5.2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79836/45_VIRKEIN_.pdf

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ryhmähaastattelu, joka on kirjallisen kokeen jälkeen. Ohjeet haastatteluajan varaamiseen löytyvät alta.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70. Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 25 pistettä, ja haastattelusta ja kirjallisen kokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste.

Koeaika ja –paikka Mikkelissä

Valintakoepäivä: tiistai 30.10.2018

Koepaikka: Kaakkois-Suomen amk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli, kartta (linkki karttaan)

Valintakokeen aikataulu:

 • Infotilaisuus klo 9.45 – 9.55, A-rakennus, 1. krs. tila A124 (vapaaehtoinen)
 • Kirjallinen koe klo 10.00 – 12.00, A-rakennus, 1. krs. tila A124
 • Ryhmähaastattelut (kesto noin 20 minuuttia) klo 12.30 alkaen, C-rakennus, 2.krs. luokat C228, C213, C220

VARAA AIKA HAASTATTELUUN osoitteessa asiointi.xamk.fi/lomakkeet/435/lomake.html HUOM: lomake on jo sulkeutunut, mutta voit tulla valintakokeeseen, vaikka et olisikaan varannut haastatteluaikaa.

Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (laskinta ei saa käyttää). Kampusalueella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Suomen kielen koe

Ne hakijat, jotka hakevat suomenkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutun hakijan on saatava suomen kielen kokeesta hyväksyttävä tulos, jotta hän voi tulla valituksi opiskelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi hakijan on saatava varsinaisesta valintakokeesta pisteitä niin paljon, että ne riittävät valituksi tulemiseen.

Kaikki ammattikorkeakoulut eivät vaadi suomen kielen kokeeseen osallistumista ja sen läpäisemistä hyväksytysti. Tästä suomen kielen kokeesta saat tuloksen kaikkiin sellaisiin hakutoiveisiisi, joihin suomen kielen koe vaaditaan.

Koe järjestetään tiistaina 30.10.2018 klo 14.30. – 16.30. Kouvolassa ja Mikkelissä. Kutsut kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Vanhoja valintakoetehtäviä

Aiempien vuosien valintakoetehtäviä on selattavissa ainoastaan tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnonvara-alan päivätoteutusten osalta. Molempien alojen valintakokeeseen on kevään 2016 kokeista alkaen tullut muutoksia sekä kokeen rakenteeseen että sisältöön (esim. tekniikan kokeessa ei saa enää käyttää laskinta).

Tekniikan ja liikenteen alan päivätoteutusten vanhoja valintakoetehtäviä.

Luonnonvara-alan vanhoja päivätoteutusten valintakoetehtäviä löydät oheisista linkeistä, jotka aukeavat pdf-muodossa. Valintakokeiden viestinnän osuuden kysymyksiä ei julkaista.

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2018

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2017

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2016

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2015
Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2014
Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2013

Yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja hallinnon ala

Liiketalouden_valintakokeen_esimerkkitehtavat

Valintakokeen erityisjärjestelyt

HUOM: syksyn 2018 lisähaussa erityisjärjestelypyyntö on tehtävä viimeistään torstaina 6.12.2018

 

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Erityisjärjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Jos erityisjärjestelyjen tarve on olemassa jo hakuaikana, on hakemus ja sen liitteet toimitettava viimeistään 26.9.2018 kello 15. Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai toteat sen hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä niihin korkeakouluihin, joiden valintakokeisiin osallistut.

HUOM: Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyjä tulee hakea erillisellä lomakkeella viimeistään 26.9.2018 klo 15.00. Ohjeet ja lomake löytyvät esivalintakoesivulta soteli.metropolia.fi. Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan erikseen yllä olevan ohjeen mukaisesti.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Jaa sivu