Syksyn 2017 yhteishaun valintakokeet ja ennakkotehtävät

Huomaa, että kaikkien koulutusten valintakokeisiin ei lähetetä valintakoekutsuja.

 

Ensihoitaja-, fysioterapeutti-, jalkaterapeutti-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja sosionomikoulutukset (päivä- ja monimuotototeutukset)

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen torstaina 12.10.2017. Esivalintakoe järjestetään sähköisenä ja hakijoiden tulee tutustua ennakkomateriaaliin. Ohjeet kokeeseen osallistumisesta lähetetään hakijoille sähköpostilla. Tietoja esivalintakokeesta ja ohjeita kokeeseen osallistumisesta löytyy Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoe -sivustolta.

Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden nelinkertainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen. Esivalintakokeen tuloksella ei ole merkitystä lopullisessa valinnassa.

Esivalinnan pisterajat Xamkissa:

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 38,0
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 11,5
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna kaikki kutsuttiin valintakokeeseen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka kaikki kutsuttiin valintakokeeseen
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli kaikki kutsuttiin valintakokeeseen
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna kaikki kutsuttiin valintakokeeseen
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 32,7
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 30,9
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli kaikki kutsuttiin valintakokeeseen

 

Valintakoe

Kutsu kokeeseen lähetetään sähköpostilla lokakuun lopulla. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksytty pistemäärä on 30. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoepäivät (valintakoekutsussa on tarkemmat tiedot koepaikasta ja -ajasta):

 • Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka: valintakoe keskiviikkona 8.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 100 hakijaa
 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna: valintakoe torstaina 2.11. tai perjantaina 3.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 112 hakijaa
 • Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna: valintakoe perjantaina 3.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 108 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka: valintakoe torstaina 9.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 140 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli: valintakoe tiistaina 7.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 160 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna: valintakoe torstaina 2.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 100 hakijaa
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka: valintakoe perjantaina 10.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 140 hakijaa
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli: valintakoe maanantaina 6.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 160 hakijaa
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli: valintakoe keskiviikkona 8.11.2017, kutsutaan esivalintakokeen tuloksen perusteella 128 hakijaa

Valintakokeeseen liittyvät lomakkeet:

Teemme valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa, tiedot valintakoeyhteistyössä olevista koulutuksista löydät täältä.

 

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli

Tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua (hakija voi tarkistaa hakukelpoisuutensa 19.10.2017 lähtien Oma Opintopolku -palvelusta www.opintopolku.fi). Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde on mukana valintakoeyhteistyössä. Valintakokeen tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin valintakoeyhteistyössä mukana oleviin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiin. Kaakkois-Suomen amk:n tekniikan koulutusten päivätoteutukset ovat mukana valintakoeyhteistyössä, valintakoeyhteistyössä mukana olevat hakukohteet löydät täältä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 20.10-3.11.2017 välisenä aikana. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Koeaika: perjantai 3.11.2017, saavu paikalle viimeistään klo 9.45. Koeaika on klo 10.00 – 12.30.

Koepaikka Mikkelissä: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, A-rakennus 1. krs (Patteristonkatu 3 A, Mikkeli, kartta).

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Tämän ajankohdan jälkeen ei myöskään myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen.

Ota valintakokeeseen mukaan

 • kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
 • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Tämän sivun alareunasta voit tutustua aiempien vuosien valintakokeisiin (huom. vuodesta 2016 lähtien valintakoe on muuttunut).

 

Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, päivätoteutus, Kouvola

Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä. Valintakoe järjestetään 30.10.- 31.10.2017. Kokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat. Tämä koulutus ei tee valintakoeyhtiestyötä muiden koulutusten kanssa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä voidakseen tulla valituksi opiskelemaan. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Valintakokeet pidetään kahtena päivänä ja kunakin päivänä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.

Valintakokeen aikataulu

Taustatietolomake_muoti_ja_puvustus

 

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, monimuotototeutus, Kouvola

Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä. Valintakoe järjestetään 2.11.-3.11.2017. Kokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat. Tämä koulutus ei tee valintakoeyhtiestyötä muiden koulutusten kanssa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä voidakseen tulla valituksi opiskelemaan. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Valintakokeet pidetään kahtena päivänä ja kunakin päivänä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.

Valintakokeen aikataulu

Taustatietolomake_palvelumuotoilu

 

Muotoilija (AMK), puumuotoilu, monimuotototeutus, Kouvola

Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä. Valintakoe järjestetään 30.10.- 31.10.2017. Kokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat. Tämä koulutus ei tee valintakoeyhtiestyötä muiden koulutusten kanssa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä voidakseen tulla valituksi opiskelemaan. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Valintakokeet pidetään kahtena päivänä ja kunakin päivänä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.

Valintakokeen aikataulu

Taustatietolomake_puumuotoilu

 

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli

Teemme valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen päivä- ja monimuotototeutusten kanssa. Restonomi (AMK) –tutkintoon johtavissa päivä- ja monimuotototeutuksissa on sama valintakoe. Luettelo valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista löytyy täältä. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka hakukohteen hän on asettanut matkailu- ja ravitsemisalan ylimmäksi hakutoiveeksi (tarkat valintakoetiedot löytyvät Opintopolusta kunkin hakukohteen kohdalta).

Valintakokeen yhteinen kirjallinen osuus järjestetään tiistaina 31.10.2017 klo 10.00 alkaen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ryhmähaastattelu, joka on kirjallisen kokeen jälkeen.

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka julkaistaan tällä sivulla 29.9. – 31.10.2017. Ennakkoaineistona on Sitran julkaisu Kohti kestävää hyvinvointia. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70. Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 25 pistettä ja kokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste.

Koeaika ja –paikka Mikkelissä

Valintakoepäivä: tiistai 31.10.2017

Koepaikka: Kaakkois-Suomen amk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli, kartta

Valintakokeen aikataulu:

 • Ilmoittautuminen klo 9.00 – 9.55, D-rakennus, Kampussali (D117)
 • Infotilaisuus klo 9.45 – 9.55, D-rakennus, Kampussali (D117) (vapaaehtoinen)
 • Kirjallinen koe klo 10.00 – 12.00, D-rakennus, Kampussali (D117)
 • Ryhmähaastattelut (kesto noin 20 minuuttia) klo 12.30 – 15.30, C-rakennus, 2.krs. luokat C228, C214, C220, C215

VARAA AIKA HAASTATTELUUN mahdollisimman pian tästä. Varaa haastatteluaika viimeistään sunnuntaina 29.10.

Ota kokeeseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (laskinta ei saa käyttää). Kampusalueella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli

Muissa ammattikorkeakouluissa ei ala tammikuussa yhteisöpedagogikoulutusta päivätoteutuksena, joten emme tee valintakoeyhteistyötä.

Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat (hakija voi tarkistaa hakukelpoisuutensa 19.10.2017 lähtien Oma Opintopolku -palvelusta www.opintopolku.fi).

Valintakoe järjestetään Mikkelissä tiistaina 31.10. Ilmoittautuminen klo 8.00 – 8.50, koe alkaa klo 9.00 ja päättyy viim. klo 18.00.
Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, X-rakennus, tila X218 (2. krs)
Osoite: Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli (kartta löytyy Mikkelin kampuksen sivulta)

Täytä netissä oleva taustatietolomake viimeistään sunnuntaina 29.10.

Ota valintakokeeseen mukaan:
• henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet
• kopio tutkintotodistuksesta, jolla olet hakenut koulutukseen
• kopiot alasuuntautuneisuutta osoittavista työ, harrastus- ja opintotodistuksista ja suositukset
• kopio sotilaspassista tai siviilipalvelustodistuksesta.

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä ja haastatteluista. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden opiskeluvalmiuksia, soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä ja luovuutta.

Hakijan tulee saada valintakokeesta (max 100 p) vähintään 50 p ja jokaisen pakollisen osion tulee olla hyväksytty.

 

Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakoehaastatteluun (hakija voi tarkistaa hakukelpoisuutensa 19.10.2017 lähtien Oma Opintopolku -palvelusta www.opintopolku.fi). Tarkemmat tiedot kutsussa. Haastattelu järjestetään keskiviikkona 1.11.2017.

Haastattelussa kartoitetaan mm. hakijan motivoituneisuutta opiskeluun sekä opiskeluvalmiuksia. Haastattelusta voi saada korkeintaan 100 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä.

 

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola

Valtakunnallinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 1.11.2017. Liiketalouden alan monimuotototeutusten valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset löytyvät täältä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeisiin. Valintakoe muodostuu ennakkomateriaaliin pohjautuvasta monivalintatehtävästä, matemaattis-loogista-ajattelua mittaavasta tehtävästä ja opettajien ryhmähaastattelusta.  Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan ajalla 29.9. -1.11.2017 kotisivuillamme. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkoaineisto_hakijalle_syksy2017
TEMjul_13_2017_verkkojulkaisu
HH_MultipleObjectives_verkko

Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Mikäli jokin osa jää tekemättä, valintakoe hylätään.

 

Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, monimuotototeutus, Kouvola

Valintakoe järjestetään Kouvolassa tiistaina 31.10.2017. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeisiin. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Kouvolassa, koska emme tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutuksien kanssa.

Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Koe sisältää haastattelun ja kirjallisia tehtäviä.

Taustatietolomake, tulosta, täytä lomake ja ota lomake mukaasi tullessasi valintakokeeseen.

Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (max 70 pistettä).

 

Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen Kouvolaan (hakija voi tarkistaa hakukelpoisuutensa 19.10.2017 lähtien Oma Opintopolku -palvelusta www.opintopolku.fi). Valintakoekutsu lähetetään lähetetään sähköpostilla, ja siinä on tarkemmat tiedot koepaikasta ja -ajasta.

Valintakokeessa kartoitetaan hakijan opiskelumotivaatiota, soveltuvuutta alalle sekä opiskeluvalmiuksia. Valintakoe sisältää kirjallisen osuuden ja haastattelun. Hakijan humanistiselta ja kasvatusalalta hankkima työkokemus huomioidaan osana valintakoepisteitä.

Valintakokeen kaikista osioista on saatava hyväksytty tulos ja valintakokeesta on saatava yhteensä vähntään 50 pistettä (max 100p).

Emme tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa.

 

Tradenomi (ylempi AMK), sähköinen asiointi ja arkistointi, Mikkeli

Tähän koulutukseen ei järjestetä valintakoetta. Sen sijaan opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Hakija voi tarkistaa hakukelpoisuutensa 19.10.2017 lähtien Oma Opintopolku -palvelusta www.opintopolku.fi.

Ennakkotehtävään liittyy kirjallinen aineisto ja videohaastattelu. Ennakkotehtävä on palautettava viimeistään 13.10. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen ja palauttamiseen. Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Suomen kielen koe

Ne hakijat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutun hakijan on saatava suomen kielen kokeesta hyväksyttävä tulos, jotta hän voi tulla valituksi opiskelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi hakijan on saatava varsinaisesta valintakokeesta pisteitä niin paljon, että ne riittävät valituksi tulemiseen.

Kaikki ammattikorkeakoulut eivät vaadi suomen kielen kokeeseen osallistumista ja sen läpäisemistä hyväksytysti. Tästä suomen kielen kokeesta saat tuloksen kaikkiin sellaisiin hakutoiveisiisi, joihin suomen kielen koe vaaditaan.

Koe järjestetään maanantaina 13.11.2017 klo 13-15 Mikkelissä ja Kouvolassa. Kutsut kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

 

Vanhoja valintakoetehtäviä

Aiempien vuosien valintakoetehtäviä on selattavissa ainoastaan tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnonvara-alan päivätoteutusten osalta. Molempien alojen valintakokeeseen on kevään 2016 kokeista alkaen tullut muutoksia sekä kokeen rakenteeseen että sisältöön (esim. tekniikan kokeessa ei saa enää käyttää laskinta).

Tekniikan ja liikenteen alan päivätoteutusten vanhoja valintakoetehtäviä.

Luonnonvara-alan vanhoja päivätoteutusten valintakoetehtäviä löydät oheisista linkeistä, jotka aukeavat pdf-muodossa. Valintakokeiden viestinnän osuuden kysymyksiä ei julkaista.

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2017

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2016

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2015
Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2014
Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2013

Yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja hallinnon ala

Liiketalouden_valintakokeen_esimerkkitehtavat

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Erityisjärjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Jos erityisjärjestelyjen tarve on olemassa jo hakuaikana, on hakemus ja sen liitteet toimitettava viimeistään 27.9.2017 kello 15. Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai toteat sen hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä niihin korkeakouluihin, joiden valintakokeisiin osallistut.

HUOM: Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyjä tulee hakea viimeistään 25.9. Ohjeet löytyvät esivalintakoesivulta soteli.metropolia.fi. Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan erikseen tämän ohjeen mukaisesti.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Share This