Kevään 2018 yhteishaun valintakokeet ja ennakkotehtävät

 

Tästä voit avata yhteenvetotaulukon, jossa on kaikkien hakukohteiden valintakoepäivät, tieto mahdollisesta ennakkoaineistosta tai ennakkotehtävästä ym.

Huomaa, että kaikkien koulutusten valintakokeisiin ei lähetetä valintakoekutsuja.

Jos koulutuksen tiedoissa ei mainita ennakkotehtävää, se tarkoittaa, että ennakkotehtävää ei tarvitse tehdä.

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset, päivä- ja monimuotototeutukset

Sosiaali- ja terveysala

Kotkassa: naprapaatti, sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutukset päivätoteutuksena sekä ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutukset monimuotototeutuksena
Kouvolassa: terveydenhoitajakoulutus päivätoteutuksena ja geronomikoulutus monimuotototeutuksena
Mikkelissä: sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutukset päivätoteutuksena
Savonlinnassa: sairaanhoitajakoulutus päivä- ja monimuotototeutuksena

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen torstaina 19.4.2018. Esivalintakoe järjestetään sähköisenä ja hakijoiden tulee tutustua ennakkomateriaaliin. Ohjeet kokeeseen osallistumisesta lähetetään hakijoille sähköpostilla. Tietoja esivalintakokeesta ja ohjeita kokeeseen osallistumisesta löytyy Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoe -sivustolta.

Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden nelinkertainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen. Esivalintakokeen tuloksella ei ole merkitystä lopullisessa valinnassa.

Valintakoe

Kutsu kokeeseen lähetetään sähköpostilla toukokuun alkupuolella. Esivalinnan pisterajat päivitetään tälle sivulle kutsujen lähettämisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksytty pistemäärä on 30. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoepäivät (valintakoekutsussa on tarkemmat tiedot koepaikasta ja -ajasta):

 • Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka, valintakoepäivä tiistai 5.6.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa
 • Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka, valintakoepäivä maanantai 4.6.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 108 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka, valintakoepäivä keskiviikko 6.6.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 140 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka, valintakoepäivä torstai 7.6.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 140 hakijaa
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka, valintakoepäivä maanantai 4.6.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 140 hakijaa
 • Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola, valintakoepäivä perjantai 8.6.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola, valintakoepäivä perjantai 8.6.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 100 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli, valintakoepäivä maanantai 28.5.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 160 hakijaa
 • Sosionomi (AMK),päivätoteutus, Mikkeli, valintakoepäivä tiistai 29.5.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 160 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna, valintakoepäivä keskiviikko 30.5.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna, valintakoepäivä keskiviikko 30.5.2018, kutsutaan esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa

Teemme valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa, tiedot valintakoeyhteistyössä olevista koulutuksista löydät täältä.

 

Kouvolassa: terveydenhoitajakoulutus monimuotototeutuksena

Terveydenhoitajakoulutuksen monimuotototeutukseen vaaditaan pohjakoulutukseksi sairaanhoitajan tutkinto. Hakijoiden ei tarvitse osallistua esivalintakokeeseen.

Valintakoe järjestetään Kouvolassa tiistaina 29.5.2018. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen sähköpostilla toukokuun alkupuolella. Tämä koulutus ei tee valintakoeyhtiestyötä muiden koulutusten kanssa.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli

Yhteisöpedagogikoulutuksen päivätoteutuksessa teemme valintakoeyhteistyötä Centria-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että yhteisöpedagogikoulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Lisätietoa valintakoeyhteistyöstä löydät humanistisen ja kasvatusalan valintakoeyhteistyösivulta.

Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakukelpoinen hakija osallistuu sen toimipaikan valintakokeeseen, jonka hän on asettanut ensisijaisimmaksi yhteisöpedagogi (AMK) päivätoteutuksen hakutoiveeksi. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat opintopolku.fi-sivustolla ja omilla verkkosivuillaan valintakoepäivät, valintakokeen sisällön ja osallistumisohjeet.

Mikkelissä valintakoe järjestetään tiistaina 5.6. ja keskiviikkona 6.6.2018 (valintakoe on hakijalle yksipäiväinen). Tarkemmat tiedot valintakokeista (tarkat koepaikat, aikataulut jne) julkaistaan täällä toukokuun puolivälissä.

Valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä ja haastatteluista. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden opiskeluvalmiuksia, soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä ja luovuutta.

Hakijan tulee saada valintakokeesta (max 100 p) vähintään 50 p ja jokaisen pakollisen osion tulee olla hyväksytty.

Insinööri (AMK) -koulutukset päivätoteutuksena

Kotkassa: energia- ja ympäristötekniikka, logistiikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, tieto- ja viestintätekniikka
Mikkelissä: sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka (LVI)
Savonlinnassa: biotuotetekniikka, mekaaninen puurakentaminen

Tekniikan alan valtakunnalline  valintakoe järjestetään torstaina 31.5.2018, ja siihen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua.

Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde on mukana valintakoeyhteistyössä. Valintakokeen tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin valintakoeyhteistyössä mukana oleviin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiin. Kaakkois-Suomen amk:n tekniikan koulutusten päivätoteutukset ovat mukana valintakoeyhteistyössä,  valintakoeyhteistyössä mukana olevat hakukohteet löydät täältä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 17. – 31.5.2018 välisenä aikana. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Tämän sivun alareunassa voit tutustua aiempien vuosien valintakokeisiin (huom. vuodesta 2016 lähtien valintakoe on muuttunut).

Tarkemmat tiedot valintakokeesta (tarkat koepaikat, aikataulu jne) julkaistaan täällä toukokuun puolivälissä.

 

Mikkelissä: Environmental Engineering, Information Technology

Englanninkielisten tekniikan alan koulutusten valintakoe järjestetään Mikkelissä perjantaina 6.4.2018 (maaliskuun hakuaikana hakeneet eivät voi osallistua kokeeseen ulkomailla). Valintakoekutsut lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostilla mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakoe on 3 tuntia kestävä kirjallinen koe, jossa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle sekä englannin kielen taitoa. Kielikoe on pakollinen kaikille ja se arvioidaan hyväksytty / hylätty. Vain hyväksytyn kielikokeen suorittanut hakija voi tulla valituksi. Lisätiedot valintakokeesta löytyvät englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

Insinööri (AMK) -koulutukset monimuotototeutuksena

Kotkassa: logistiikka

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään tiistaina 15.5.2018. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkassa, emme tee valintakoeyhteistyötä muiden koulutusten kanssa. Osallistuessaan tähän valintakokeeseen, hakija saa koetuloksen joka pätee ainoastaan logistiikan monimuotokoulutuksen opiskelijavalinnoissa. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla.

Valintakoe sisältää matematiikan ja fysiikan kokeen sekä alan ammatillisen kokeen. Valintakokeessa saa käyttää laskinta.

Ammatillisen kokeen ennakkomateriaali:
”Johdatus logistiseen ajatteluun” Hokkanen, S. & Karhunen, J. 2014 ISBN 9789526674087 ”
– kirjaa saa esim. www.booky.fi verkkokirjakaupasta joko E-kirjana tai paperiversiona.

Matematiikan ja fysiikan koe:
Keskeinen sisältö:
Lausekkeiden sieventäminen, 1. ja 2. asteen yhtälöt, yhtälöpari, potenssiopin ja juuriopin alkeita, likiarvoilla laskeminen, verrannollisuus, prosentti- laskut, polynomit, funktion käsite ja kuvaaja. Geometrian peruskäsitteitä: terävän kulman trigonometriset funktiot, suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen, aloja ja tila- vuuksia. Fysiikan perusteita: SI-järjestelmä, suureet ja yksiköt, yksikkömuunnokset, tasainen liike.
Esimerkkejäoppimateriaaliksi: Alestalo, Rantakaulio, Soinne: Tekninen matema- tiikka 1, Tammertekniikka. Tuomenlehto, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, Edita. Suvanto, Laajalehto: Fysiikka 1, Edita.

Kokeen maksimipistemäärä on 40 p ja alin hyväksytty pistemäärä on 10 p. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

Mikkelissä: sähkö- ja automaatiotekniikka, ympäristöteknologia

Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutuksen ja ympäristöteknologian monimuotototeutuksella on yhteinen valintakoe, muiden koulutusten kanssa ei tehdä valintakoeyhteistyötä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään perjantaina 18.5.2018.

Valintakoe sisältää loogisen päättelykyvyn osion ja motivaatiokirjeen. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Tarkemmat tiedot valintakokeesta päivitetään tänne toukokuun alussa.

Kokeen maksimipistemäärä on 40 ja alin hyväksytty pistemäärä on 10p. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Merenkulkualan koulutukset Kotkassa

Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus

Merenkulkualan insinöörinkoulutuksen valintakoe sisältää tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen ja englannin kielen kokeen torstaina 31.5.2018.

Englannin kielen kokeen takia tekniikan valtakunnallinen valintakoe on suoritettava joko Kaakkois-Suomen tai Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulkualan yksikössä. Saat tekniikan kokeesta tuloksen myös kaikkiin valtakunnalista valintakoeyhteistyötä tekeviin insinöörin hakukohteisiin, valintakoeyhteistyössä mukana olevat hakukohteet löydät täältä.

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 17. – 31.5.2018 välisenä aikana. (ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa). Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Merenkulkualan insinöörin valintakokeesta ja yhteistyöstä lisätietoja löytyy täältä myöhemmin.

Tämän sivun alareunasta voit tutustua aiempien vuosien tekniikan alan valintakokeisiin (huom. vuodesta 2016 lähtien valintakoe on muuttunut).

 

Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

Merikapteenikoulutuksen valintakoe järjestetään Kotkassa keskiviikkona 30.5.2018. Koe sisältää merenkulkualan erityiskokeen (soveltuvuuskoe) ja englannin kielen kokeen. Merenkulkualan erityiskokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Kokeen molempien osioiden pitää olla hyväksyttyjä, jotta koe on hyväksytty.

Englannin kielen kokeen maksimipistemäärä on 25 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 10 pistettä) ja soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 35 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 10 pistettä). Hakija osallistuu merikapteenin erityiskokeeseen korkeimman merikapteenin hakutoiveensa mukaisessa merenkulkualan ammattikorkeakouluyksikössä.

Merikapteenin valintakokeesta ja yhteistyöstä lisätietoja löytyy täältä myöhemmin.

 

Insinööri (AMK), merenkulku ja merikapteeni (AMK), monimuotototeutukset

Monimuotototeutuksiin ei järjestetä valintakoetta. Opiskelijavalinta tehdään aiemman koulumenestyksen ja alakohtaisen työkokemuksen perusteella.

Metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli

Luonnonvara-alan koulutusten päivätoteutusten yhteinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 6.6.2018 klo 9.00-14.00. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, joka hänellä on hakulomakkeella luonnonvara-alan päivätoteutusten hakukohteista ylimpänä.

Luonnonvarakoulutusten päivätoteutuksissa ammattikorkeakoulut hyväksyvät toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen sellaisenaan. Lue tarkemmat ohjeet luonnonvara-alan yhteisen valintakokeen tiedotussivulta.

Luonnonvara-alan valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa matematiikan perusosaamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa hakijan kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja ja tekstin tuottamista ja se perustuu ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaalina on Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015 (http://stat.luke.fi/sites/default/files/ruokajaluonnonvaratilastot_evuosikirja.pdf). Materiaali saa olla koetilanteessa mukana. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi ja ota mukaasi koetilaisuuteen

Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Tämän sivun alareunassa voit tutustua aiempien vuosien luonnonvara-alan valintakoetehtäviin.

Tarkemmat tiedot valintakokeesta (tarkka koepaikka, aikataulu jne) julkaistaan täällä toukokuun puolivälissä.

Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, päivätoteutus, Kouvola

Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus, Kouvola

Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus, Kouvola

Valintakoepäivät:

 • graafinen muotoilu: torstai-perjantai 24. – 25.5.2018
 • sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu: torstai-perjantai 24. – 25.5.2018
 • restaurointi: torstai-perjantai 31.5. – 1.6.2018

Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä. Kokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat. Koulutukset eivät ole valintakoeyhteistyössä keskenään eivätkä muiden koulutusten kanssa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (100 pistettä) voidakseen tulla valituksi opiskelemaan. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Valintakokeet pidetään kahtena päivänä ja kunakin päivänä on kaksi erillistä valintakoetehtävää.

Tarkemmat tiedot valintakokeista (tarkat koepaikat, aikataulut jne) julkaistaan täällä toukokuun puolivälissä.

 

Game Design, päivätoteutus, Kouvola

Englanninkielisen Game Design -koulutuksen valintakoe järjestetään Kouvolassa maanantaina 23.4.2018 (maaliskuun hakuaikana hakeneet eivät voi osallistua kokeeseen ulkomailla). Valintakoekutsut lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostilla maaliskuun puolivälissä. Ei valintakoeyhteistyötä.

Valintakoe muodostuu pelisuunnitteluun liittyvistä tehtävistä, jotka mittaavat hakijan kykyä esitellä ideansa kirjallisesti ja/tai kuvallisesti. Arviointikriteerit tehtävissä ovat seuraavat (riippuen tehtävästä): ideointikyky, luovuus, mielikuvitus, looginen ajattelu, esitystaidot (kyky esittää ideansa esiin visuaalisesti ja kirjallisesti), tarinankerronta, piirustustaidot ja työn laatu. Lisätietoja valintakokeesta löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme.

Liiketalouden ala

 

Päivätoteutukset Kouvolassa: liiketalous, liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi
Päivätoteutus Kotkassa: liiketoiminnan logistiikka

Päivätoteutus Mikkelissä: liiketalous

Teemme valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen tradenomikoulutusten päivätoteutusten kanssa (ei koske kirjasto- ja tietopalvelualan eikä tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksia). Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista ja koulutuksista.

Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakijan tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka on hakulomakkeella valinnut ylimmäksi liiketalouden yhteistä valintakoetta (koepäivä 8.6.2018) käyttäväksi hakutoiveeksi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin.

Valtakunnallinen liiketalouden alan valintakoe järjestetään perjantaina 8.6.2018. Linkki kokeeseen liittyvään ennakkoaineistoon löytyy täältä 20.4.2018 alkaen. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) ja loogista päättelyä sekä matemaattista osaamista mittaava osa (15 p). Kirjallinen osuus kestää kaksi tuntia. Haastattelut järjestetään samana päivänä joko ennen kirjallista koetta tai sen jälkeen. Poikkeuksena on liiketoiminnan logistiikan koulutus, jossa haastattelu toteutetaan etukäteen tehtynä videohaastatteluna.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (max 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Mikäli jokin osa jää tekemättä, valintakoe hylätään.

Tarkemmat tiedot valintakokeista (tarkat koepaikat, aikataulut jne) julkaistaan täällä toukokuun puolivälissä.

Tämän sivun alareunassa voit tutustua liiketalouden valintakokeen esimerkkitehtäviin.

 

International Business, päivätoteutus, Kouvola

Valtakunnallinen englanninkielisten Business Management/International Business -koulutusten valintakoe järjestetään Kouvolassa keskiviikkona 11.4.2018. (maaliskuun hakuaikana hakeneet eivät voi osallistua kokeeseen ulkomailla). Valintakoekutsut lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostilla mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakoe perustuu osin ennakkoaineistoon ja koostuu seuraavista osista (min./maks.) pisteet):

 • essee (3 p./10 p.)
 • monivalintakysymykset (2 p./6 p.)
 • matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (2 p./8 p.) ja
 • haastattelu (3 p./16 p.)

Essee ja haastattelu muodostavat valintakokeessa integroidun, hakijan englannin kielen taitoa mittaavan osan. Hakijan tulee saada kummastakin osiosta vähintään 3p. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä.

Lisätiedot valintakokeesta, valintakoeyhteistyöstä ja ennakkoaineisto löytyvät englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

Monimuotototeutus Mikkelissä: liiketalous

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka toteutetaan haastattelemalla hakijat Mikkelissä keskiviikkona 16.5. tai torstaina 17.5.2018. Haastattelun lisäksi koe sisältää pienen kirjallisen tehtävän, johon ei ole ennakkomateriaalia.

Ohjeet haastatteluajan varaamiseen läheetään valintakoekutsussa. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Mikkelissä, emme tee valintakoeyhteistyötä.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70, ja siitä on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Tietojenkäsittely, päivätoteutus, Mikkeli

Ammattikorkeakoulujen tietojenkäsittelyn päivä- ja monimuotokoulutukset tekevät yhteistyötä. Hakijan osallistuessa valintakokeeseen valintakoetulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät tietojenkäsittelyn valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Tiedot tietojenkäsittelyn valintakoeyhteistyötä tekevistä koulutuksista löydät täältä.

Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakija suorittaa valintakokeen tietojenkäsittelyn yhteistä valintakoetta (koepäivä 7.6.2018) käyttävän ylimmän hakukohteensa ammattikorkeakoulussa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin.

Tietojenkäsittelyn koulutusten valtakunnallinen valintakoe on torstaina 7.6.2018. Linkki kokeeseen liittyvään ennakkoaineistoon löytyy täältä 7.5. – 7.6.2018.  Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks.15 p) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks.15 p). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks.10 p). Kaakkois-Suomen amk:ssa motivaatiota ja soveltuvuutta mitataan ennen valintakoetta itsenäisesti toteutettavan ennakkotehtävän avulla. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löydät täältä 7.5. alkaen.

Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä. Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Tarkemmat tiedot valintakokeesta (tarkka koepaikka, aikataulu jne) julkaistaan täällä toukokuun puolivälissä.

 

Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Mikkeli

Tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoe on torstaina 7.6.2018. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Tietojenkäsittelyn päivä- ja monimuotokoulutukset muodostavat oman valintakoeryhmänsä. Osallistuessaan tähän valintakokeeseen, valintakoetulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät tietojenkäsittelyn valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Tiedot tietojenkäsittelyn valintakoeyhteistyötä tekevistä koulutuksista löydät täältä.

Valintakokeen ennakkoaineisto julkaistaan  täällä 7.5. – 7.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks. 20 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks. 30 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks. 20 p.). Kaakkois-Suomen amk:ssa motivaatiota ja soveltuvuutta mitataan ennen valintakoetta itsenäisesti toteutettavan ennakkotehtävän avulla. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löydät täältä 7.5. alkaen.

Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 8 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 25 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Tarkemmat tiedot valintakokeesta (tarkka koepaikka, aikataulu jne) julkaistaan täällä toukokuun puolivälissä.

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus, Kotka ja Mikkeli

Restonomi (AMK) –tutkintoon johtavissa päivä- ja monimuotototeutuksissa on sama valintakoe.

Teemme valintayhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Luettelo valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka hakukohteen hän on asettanut matkailu- ja ravitsemisalan ylimmäksi hakutoiveeksi. Tarkat valintakoetiedot löytyvät Opintopolusta kunkin hakukohteen kohdalta.

Valintakokeen yhteinen kirjallinen osuus järjestetään tiistaina 5.6.2018 klo 10.00 alkaen.

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka julkaistaan täällä 21.5.-5.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi haastattelu. Haastattelu voi olla ennen kirjallista osuutta, sen jälkeen tai tarvittaessa myös kirjallista osuutta seuraavana päivänä. Ohjeet haastatteluajan varaamiseen löytyvät täältä toukokuussa.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70. Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 25 pistettä, ja haastattelusta ja kirjallisen kokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste.

Tarkemmat tiedot Kotkan ja Mikkelin valintakokeista (tarkat koepaikat, aikataulut jne) julkaistaan täällä toukokuun puolivälissä.

YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Palvelumuotoilu, muotoilija (ylempi AMK)

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään Kouvolassa torstaina 31.5.2018. Kokeen voi suorittaa vain Kouvolassa. Valintakoekutsun mukana tulee tehtävä, jossa arvioidaan omia opiskeluedellytyksiä. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

Järjestö- ja nuorisotyö, yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään Mikkelissä tiistaina 22.5.2018. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Mikkelissä, emme tee valintakoeyhteistyötä.

Valintakoe toteutetaan haastatteluna, johon sisältyy kirjallinen ennakkotehtävä. Ennakkotehtävää ei tarvitse palauttaa ennen valintakoetta, mutta siitä tulee tuoda kokeeseen mukana kaksi paperitulostetta haastattelijoita varten.

Ennakkotehtävänä on laatia haastattelutilaisuutta varten suunnitelma jonkin järjestö- tai nuorisotyön ilmiön tutkimiseksi tai kehittämiseksi. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi vähintään

 • tarkasteltava ilmiö ja sen ajankohtaisuus
 • kehittämis- tai tutkimustarve
 • tutkimuskysymys tai kehittämisen tavoite
 • tutkimuksen tai kehittämisen toteutustapa
 • tutkimus- tai kehittämisprosessin toteuttaminen osana opintoja.

Suunnitelman pituus saa olla enintään 2 sivua. Suunnitelman laadintaa varten ei anneta muita ennakkotietoja.  Varaudu esittämään ideasi valintakoehaastattelussa paperisi pohjalta.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

Liiketalouden alan YAMK-koulutukset

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, tradenomi (ylempi AMK), Mikkeli

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään Mikkelissä tiistaina 15.5.2018. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Mikkelissä, emme tee valintakoeyhteistyötä. Valintakoe sisältää kirjallisen osion ja ryhmähaastattelun ja se kestää noin kaksi tuntia.

Kirjalliseen osaan liittyvä ennakkoaineisto:

 • Salmi, Ilari 2015. Mitä tilinpäätös kertoo? Helsinki: Edita. Luvut 1, 2, 4, 6 ja 10.
 • Ojasalo, Katri, Moilanen, Teemu ja Ritalahti, Jarmo 2014. Kehittämistyön menetelmät. uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOYPro.
 • Ohjeita opinnäytetyön suunnitteluun.

Painetut kirjat tai kirjakopiot/tulosteet ja tulostettu ohje saavat olla mukana valintakokeessa, ja niissä saa olla omia merkintöjä. Lukulaitteita, mobiililaitteita tai tietokoneita ei voi kokeessa käyttää.

Ryhmähaastatteluun hakijat varaavat ajan, ohjeet ajanvaraukseen lähetetään valintakoekutsun mukana.

Valintakoepisteissä huomioidaan myös korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosana. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Internation Business Management, tradenomi (ylempi AMK), Kouvola

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään Kouvolassa perjantaina 18.5.2018. Valintakoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Hakijoiden kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

Älykkäät tietojärjestelmät, tradenomi (ylempi AMK), Mikkeli

Valintakokeeseen kutsutaan ennakkotehtävän (videohaastattelu) perusteella korkeakintaan 60 hakijaa. Valintakoe järjestetään Mikkelissä torstaina 17.5.2018, kutsut lähetetään sähköpostilla.

Ohje videohaastattelun tekemiseen. Videohaastattelu palautetaan sähköisen linkin kautta viimeistään 15.4.2018.

Opiskelijavalinta tehdään valintakoepisteiden perusteella, pisteissä huomioidaan myös ennakkotehtävän (videohaastattelu) pisteet.  Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

Tekniikan alan YAMK-koulutukset

Projekti- ja myyntijohtaminen, insinööri (ylempi AMK), Kotka ja Mikkeli

Haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Palauta ennakkotehtävä viimeistään 28.3.2017 sähköisen linkin kautta. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löytyvät täältä.

Haastattelu järjestetään Kotkassa tiistaina 15.5.2018, Mikkelissä keskiviikkona 16.5. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla. Ennakkotehtävä huomioidaan haastattelupisteissä. Alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Logistiikka, insinööri (ylempi AMK), Kouvola

Haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Palauta ennakkotehtävä viimeistään 28.3.2017 sähköisen linkin kautta. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löytyvät täältä.

Haastattelu järjestetään Kouvolassa torstaina 17.5.2018. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla. Ennakkotehtävä huomioidaan haastattelupisteissä. Alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutukset

Terveyden edistäminen, Kotka

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Valintakoe järjestetään Kotkassa keskiviikkona 16.5.2018.

Ennakkotehtävä on tehtävä viimeistään 28.3.2018 sähköisen linkin kautta. Ennakkotehtävä huomioidaan valintakoepisteissä. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Health Promotion, Kotka

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Valintakoe järjestetään Kotkassa 17.5.2018. Hakijoiden kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä.

Ennakkotehtävä on tehtävä viimeistään 28.3.2018 sähköisen linkin kautta. Ennakkotehtävä huomioidaan valintakoepisteissä. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Akuutti hoitotyö, Kotka

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Valintakoe järjestetään Kotkassa maanantaina 14.5.2018.

Ennakkotehtävä on tehtävä viimeistään 28.3.2018 sähköisen linkin kautta. Ennakkotehtävä ja amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosana huomioidaan valintakoepisteissä. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Kotka

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Valintakoe järjestetään Kotkassa tiistaina 15.5.2018.

Ennakkotehtävä on tehtävä viimeistään 28.3.2018 sähköisen linkin kautta. Ennakkotehtävä ja amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosana huomioidaan valintakoepisteissä. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Sosiaaliala, hyvinvoinnin edistäminen, Kouvola

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Valintakoe järjestetään Kotkassa keskiviikkona 16.5.2018.

Ennakkotehtävä on tehtävä viimeistään 28.3.2018 sähköisen linkin kautta. Ennakkotehtävä ja amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosana huomioidaan valintakoepisteissä. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen, Mikkeli

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen.

Ennakkotehtävä palautetaan viimeistään 6.4.2018 sähköisen linkin kautta.

Ennakkotehtävän pisteissä huomioidaan amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosana. Ennakkotehtävän alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Kliininen asiantuntija, Mikkeli

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen.

Ennakkotehtävä palautetaan viimeistään 6.4.2018 sähköisen linkin kautta.

Ennakkotehtävän pisteissä huomioidaan amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosana. Ennakkotehtävän alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, Mikkeli

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen.

Ennakkotehtävä palautetaan viimeistään 6.4.2018 sähköisen linkin kautta.

Ennakkotehtävän pisteissä huomioidaan amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosana. Ennakkotehtävän alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Savonlinna

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävän kirjallisuusvaihtoehdot, joista valitset toisen:

 1. Andersson, C., Haavisto, I., Kangasniemi, M., Kauhanen A., Tikka T., Tähtinen A. & Törmänen, J. 2016. Robotit töihin. Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoille. Evaraportti 2.
 2. Ajanko, S. 2016. Osa 1. Moninaisuuden johtaminen ja ihmistuntemus. Teoksessa Ajanko, S. 2016. Moninaisuuden johtaminen, sivut, 17 – 77 ja 106 – 144. Saarijärven Offset paino.

Ohje ennakkotehtävän tekemiseenEnnakkotehtävä palautetaan viimeistään 6.4.2018 sähköisen linkin kautta .

Ennakkotehtävän pisteissä huomioidaan amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosana. Ennakkotehtävän alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, restonomi (ylempi AMK), Mikkeli

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään Mikkelissä tiistaina 22.5.2018. Ilmoittautuminen kokeeseen alkaa klo 9.30. Kirjallinen koe on klo 10.00 – 12.00 ja haastattelut klo 12.30 alkaen.

Tämä koulutus on valintakoeyhteistyössä Kajaanin, Lapin, Saimaan ja Savonia ammattikorkeakoulun restonomi (ylempi AMK) -koulutusten kanssa. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että hyväksymme sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Valintakoe sisältää kirjalliseen ennakkoaineistoon ja kokeessa jaettavaan materiaaliin pohjautuvan kirjallisen osion ja haastattelun. Ennakkoaineistona on Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu Sisäinen motivaatio. Ennakkomateriaali ei saa olla mukana kokeessa. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 20/100 pistettä.

Suomen kielen koe

Ne hakijat, jotka hakevat suomenkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutun hakijan on saatava suomen kielen kokeesta hyväksyttävä tulos, jotta hän voi tulla valituksi opiskelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi hakijan on saatava varsinaisesta valintakokeesta pisteitä niin paljon, että ne riittävät valituksi tulemiseen.

Kaikki ammattikorkeakoulut eivät vaadi suomen kielen kokeeseen osallistumista ja sen läpäisemistä hyväksytysti. Tästä suomen kielen kokeesta saat tuloksen kaikkiin sellaisiin hakutoiveisiisi, joihin suomen kielen koe vaaditaan.

Koe järjestetään perjantaina 1.6.2018 klo 13-15 Mikkelissä, Kotkassa ja Kouvolassa. Kutsut kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Vanhoja valintakoetehtäviä

Aiempien vuosien valintakoetehtäviä on selattavissa ainoastaan tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnonvara-alan päivätoteutusten osalta. Molempien alojen valintakokeeseen on kevään 2016 kokeista alkaen tullut muutoksia sekä kokeen rakenteeseen että sisältöön (esim. tekniikan kokeessa ei saa enää käyttää laskinta).

Tekniikan ja liikenteen alan päivätoteutusten vanhoja valintakoetehtäviä.

Luonnonvara-alan vanhoja päivätoteutusten valintakoetehtäviä löydät oheisista linkeistä, jotka aukeavat pdf-muodossa. Valintakokeiden viestinnän osuuden kysymyksiä ei julkaista.

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2017

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2016

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2015
Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2014
Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2013

Yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja hallinnon ala

Liiketalouden_valintakokeen_esimerkkitehtavat

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Erityisjärjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Jos erityisjärjestelyjen tarve on olemassa jo hakuaikana, on hakemus ja sen liitteet toimitettava viimeistään 13.4.2018 kello 15 (1. hakuaikana 7.2.2018). Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai toteat sen hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä niihin korkeakouluihin, joiden valintakokeisiin osallistut.

HUOM: Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyjä tulee hakea viimeistään 5.4.2018 klo 15.00. Ohjeet löytyvät esivalintakoesivulta soteli.metropolia.fi. Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan erikseen tämän ohjeen mukaisesti.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Jaa sivu