Kevään 2019 yhteishaku

Huomaa, että kaikkien koulutusten valintakokeisiin ei lähetetä valintakoekutsuja.

Jos koulutuksen tiedoissa ei mainita ennakkotehtävää, se tarkoittaa, että ennakkotehtävää ei tarvitse tehdä.

Tällä sivulla on tietoa koulutusten valintakokeista, ajoista ja paikoista.

Yleisempää tietoa kampuksista, niille saapumisesta ja niiden palveluista löydät erilliseltä sivulta. Siellä on myös hyviä vinkkejä valintakokeisiin valmistautuville!

SIIRRY TÄSTÄ KAMPUSSIVULLE

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset, päivä- ja monimuotototeutukset

Sosiaali- ja terveysala

Kotkassa:

 • sairaanhoitajakoulutus päivätoteutuksena

 • sosionomikoulutus päivätoteutuksena

 • sairaanhoitajakoulutus monimuotototeutuksena

Kouvolassa:

 • terveydenhoitajakoulutus päivätoteutuksena

 • geronomikoulutus monimuotototeutuksena

Mikkelissä:

 • sairaanhoitajakoulutus päivätoteutuksena

 • sosionomikoulutus päivätoteutuksena

Savonlinnassa:

 • sairaanhoitajakoulutus päivätoteutuksena

 • jalkaterapeuttikoulutus monimuotototeutuksena

 • sairaanhoitajakoulutus monimuotototeutuksena

 

Esivalintakoe

Esivalintakokeen pisterajat Xamkin valintakokeisiin löytyvät sivulta https://www.xamk.fi/koulutus/hakutilastot/.

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen keskiviikkona 24.4.2019. Esivalintakoe järjestetään sähköisenä ja hakijoiden tulee tutustua ennakkomateriaaliin. Ohjeet kokeeseen osallistumisesta lähetetään hakijoille sähköpostilla. Tietoja esivalintakokeesta ja ohjeita kokeeseen osallistumisesta löytyy Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoe -sivustolta.

Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden nelinkertainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen. Esivalintakokeen tuloksella ei ole merkitystä lopullisessa valinnassa.

Valintakoe

Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla 10.5. jälkeen. Esivalinnan pisterajat päivitetään tälle sivulle, kun kutsut on lähetetty.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksytty pistemäärä on 30. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Teemme valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa, tiedot valintakoeyhteistyössä olevista koulutuksista löydät täältä.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoepäivät (valintakoekutsussa on tarkemmat tiedot koepaikasta ja -ajasta):

koepäivä kutsuttavien määrä
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka pe 7.6. 120
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka ti  4.6. 140
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka to 6.6. 140
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola ke 29.5. 120
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola ke 29.5. 120
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli ke 29.5. 140
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli ti 28.5. 120
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna ma 27.5. 120
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna ma 27.5. 120
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna ma 27.5. 100

 

Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli

Yhteisöpedagogikoulutuksen päivätoteutuksessa teemme valintakoeyhteistyötä Centria-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että yhteisöpedagogikoulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Lisätietoa valintakoeyhteistyöstä löydät humanistisen ja kasvatusalan valintakoeyhteistyösivulta.

Valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä ja haastatteluista. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden opiskeluvalmiuksia, soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä ja luovuutta. Hakijan tulee saada valintakokeesta (max 100 p) vähintään 50 p ja jokaisen pakollisen osion tulee olla hyväksytty.

Valintakoe järjestetään Mikkelissä keskiviikkona 5.6.2019.

 • Ilmoittautuminen klo 8.00 – 8.50
 • Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy viim. klo 17.30.
 • Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, X-rakennus, tila X218 (2. krs)
 • Osoite: Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli (kampustietoa löytyy sivulta www.xamk.fi/xamk/mikkelin-kampus )

Täytä netissä oleva esitietolomake osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/453/lomake.html ennen valintakoetta, viimeistään maanantaina 3.6.

Ota valintakokeeseen mukaan:

 • henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet
 • kopio tutkintotodistuksesta, jolla olet hakenut koulutukseen
 • kopiot alasuuntautuneisuutta osoittavista työ, harrastus- ja opintotodistuksista ja suositukset
 • kopio sotilaspassista tai siviilipalvelustodistuksesta.

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Insinööri (AMK) -koulutukset päivätoteutuksena

Kotkassa: 

Energiatekniikka

Rakennustekniikka

Tieto- ja viestintätekniikka, peliohjelmointi

Tieto- ja viestintätekniikka, kyberturvallisuus

Logistiikka

Mikkelissä:

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Talotekniikka (LVI)

Savonlinnassa:

Teollinen puurakentaminen

 

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2019, ja siihen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua.

Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde on mukana valintakoeyhteistyössä. Valintakokeen tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin valintakoeyhteistyössä mukana oleviin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen sekä rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiin. Kaakkois-Suomen amk:n tekniikan koulutusten päivätoteutukset ovat mukana valintakoeyhteistyössä, valintakoeyhteistyössä mukana olevat hakukohteet löydät täältä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Tämän sivun alareunassa voit tutustua aiempien vuosien valintakokeisiin (huom. vuodesta 2016 lähtien valintakokeen rakenne on muuttunut).

Mikkelin ja Savonlinnan valintakoetiedot:

Koeaika ja -paikka

 • Valintakoepäivä: keskiviikko 29.5.2019
 • Aika: saavu paikalle viimeistään klo 09.45, koeaika klo 10.00 – 12.30
 • Koepaikka Mikkelissä: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, A-rakennus (Patteristonkatu 3 A, Mikkeli, kampustietoa)
 • Koepaikka Savonlinnassa: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan kampus, Auditorio (Savonniemenkatu 6, Savonlinna, käynti A-oven kautta, kampustietoa)

Jos ylempi hakutoiveesi on sähkö- ja automaatiotekniikka tai talotekniikka Mikkelin kampuksella, sinun on osallistuttava kokeeseen Mikkelissä.  Jos taas ylempi hakutoiveesi on teollinen puurakentaminen Savonlinnan kampuksella, osallistut kokeeseen Savonlinnassa.

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Tämän ajankohdan jälkeen ei myöskään myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen. Valintakokeeseen ilmoittautuessasi sinun tulee esittää valokuvallasi varustettu virallinen henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.

Ota mukaan

 • kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
 • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus.

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Kotkan valintakoetiedot:

Koeaika ja -paikka
Valintakoepäivä: keskiviikko 29.5.2019
Ilmoittautuminen pääaulassa klo 8:30 – 9:45
Koeaika: klo 10.00 – 12.30
Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus (Pääskysentie 1, Kotka, kartta)

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Tämän ajankohdan jälkeen ei myöskään myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen. Valintakokeeseen ilmoittautuessasi sinun tulee esittää valokuvallasi varustettu henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.

Ota mukaan

* kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
* valokuvallinen henkilöllisyystodistus.

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Englanninkieliset insinöörikoulutukset Mikkelissä:

Environmental Engineering

Information Technology

Englanninkielisten tekniikan alan koulutusten valintakoe järjestetään Mikkelissä perjantaina 15.4.2019 (maaliskuun hakuaikana hakeneet eivät voi osallistua kokeeseen ulkomailla). Valintakoekutsut lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostilla mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakoe on 3 tuntia kestävä kirjallinen koe, jossa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle sekä englannin kielen taitoa. Englannin kielen koe on pakollinen kaikille ja se arvioidaan hyväksytty /hylätty. Vain hyväksytyn kielikokeen suorittanut hakija voi tulla valituksi. Lisätiedot valintakokeesta löytyvät englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

Insinööri (AMK) -koulutukset monimuotototeutuksena

Kotkassa:

Rakennustekniikka

Xamkin rakennustekniikan valintakoe järjestetään tiistaina 28.5.2019, muiden koulutusten kanssa emme tee valintakoeyhteistyötä. Valintakoe sisältää matemaattis-loogisen osion (perusmatematiikkaa ja fysiikkaa) ja motivaatiokirjeen. Kokeessa saa käyttää laskinta. Ohje motivaatiokirjeeseen annetaan kokeessa. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia eikä ennakkotehtäviä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen.

Mikkelissä:

Sähkö- ja automaatiotekniikka ja Talotekniikka (LVI)

Ennakkotiedoista poiketen valintakokeen sijasta järjestetään puhelinhaastatelu. Hakukelpoisille hakijoille on lähetetty tieto sähköpostilla 30.4.

Ympäristöteknologia

Valintakoe Mikkelissä perjantaina 17.5.2019, muiden koulutusten kanssa ei tehdä valintakoeyhteistyötä. Valintakoe sisältää matematiikan, fysiikan ja loogisen päättelykyvyn osion sekä motivaatiokirjeen. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia eikä ennakkotehtäviä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen.

Savonlinnassa:

Biotuotetekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Xamkin Savonlinnan kampuksen sähkö- ja automaatiotekniikan ja biotuotetekniikan monimuotototeutuksilla on yhteinen valintakoe perjantaina 10.5.2019, muiden koulutusten kanssa ei tehdä valintakoeyhteistyötä. Valintakoe sisältää matematiikan, fysiikan ja loogisen päättelykyvyn osion sekä motivaatiokirjeen. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia eikä ennakkotehtäviä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen.

Merenkulkualan koulutukset Kotkassa

Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus

Merenkulkualan insinöörinkoulutuksen valintakoe sisältää tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen ja englannin kielen kokeen keskiviikkona 29.5.2019.

Englannin kielen kokeen takia tekniikan valtakunnallinen valintakoe on suoritettava joko Kaakkois-Suomen tai Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulkualan yksikössä. Saat tekniikan kokeesta tuloksen myös kaikkiin valtakunnalista valintakoeyhteistyötä tekeviin insinöörin hakukohteisiin, valintakoeyhteistyössä mukana olevat hakukohteet löydät täältä.

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta (ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa). Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Merenkulkualan insinöörin valintakokeesta ja yhteistyöstä lisätietoja löytyy täältä.

Koeaika ja -paikka
Tekniikan valtakunnallinen valintakoe ja englannin kielen koe
Valintakoepäivä: keskiviikko 29.5.2019
Ilmoittautuminen pääaulassa klo 8:30 – 9:45
Tekniikan valtakunnallisen valintakokeen koeaika: klo 10.00 – 12.30
Merenkulun erityiskokeen (englannin kielen koe) koeaika: klo 13.30 – 15.30
Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus (Pääskysentie 1, Kotka, kartta)

Tekniikan valtakunnallisesta valintakokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Valintakokeeseen ilmoittautuessasi sinun tulee esittää valokuvallasi varustettu henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.

Ota mukaan:
* kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
* valokuvallinen henkilöllisyystodistus.

Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

Merikapteenikoulutuksen valintakoe järjestetään Kotkassa maanantaina 27.5.2019. Koe sisältää merenkulkualan soveltuvuuskokeen (testi) ja englannin kielen kokeen. Merenkulkualan kokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Kokeen molempien osioiden pitää olla hyväksyttyjä, jotta koe on hyväksytty.

Englannin kielen kokeen maksimipistemäärä on 25 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 10 pistettä) ja soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 35 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 10 pistettä). Hakija osallistuu merikapteenin erityiskokeeseen korkeimman merikapteenin hakutoiveensa mukaisessa merenkulkualan ammattikorkeakouluyksikössä.

Merikapteenin valintakokeesta ja yhteistyöstä lisätietoja löytyy täältä.

Koeaika ja -paikka
Valintakoepäivä:
maanantai 27.5.2019
Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus (Pääskysentie 1, Kotka, kartta)
Ilmoittautuminen pääaulassa klo 8:00 – 8:50
Soveltuvuuskokeen koeaika: klo 9.00 – 12.00
Ilmoittautuminen pääaulassa englannin kokeeseen: klo 12.30 – 12.55
Englannin kielen kokeen koeaika: klo 13.00 – 15.00

Valintakokeeseen ilmoittautuessasi sinun tulee esittää valokuvallasi varustettu henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti.

Ota mukaan:
* HB-lyijykynä ja pyyhekumi
*
valokuvallinen henkilöllisyystodistus.

Matkapuhelin on suljettava valintakokeiden ajaksi.

Insinööri (AMK), merenkulku ja merikapteeni (AMK), monimuotototeutukset

Monimuotototeutuksiin ei järjestetä valintakoetta. Opiskelijavalinta tehdään aiemman koulumenestyksen ja alakohtaisen työkokemuksen perusteella.

Metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli

Luonnonvara-alan koulutusten päivätoteutusten yhteinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 5.6.2019 klo 9.00-14.00. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, joka hänellä on hakulomakkeella luonnonvara-alan päivätoteutusten hakukohteista ylimpänä.

Luonnonvarakoulutusten päivätoteutuksissa ammattikorkeakoulut hyväksyvät toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen sellaisenaan. Lue tarkemmat ohjeet luonnonvara-alan yhteisen valintakokeen tiedotussivulta.

Luonnonvara-alan valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Matematiikan koe testaa matematiikan perusosaamista. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa hakijan kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja ja tekstin tuottamista ja se perustuu ennakkomateriaaliin. Ennakkoaineisto saa olla mukana koetilanteessa. Lue kuitenkin ennakkoaineisto huolellisesti läpi jo ennen valintakoetta, koska viestinnän kokeessa sinulla ei ole enää aikaa syventyä ennakkoaineistoon. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi ja ota mukaasi koetilaisuuteen. Matematiikan kokeessa ei saa käyttää laskinta tai matemaattisia taulukoita. Kokeessa saa olla mukana vain normaalit kirjoitusvälineet.

Ennakkoaineisto suomenkielisenä: Ruoka-ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2018 https://stat.luke.fi/sites/default/files/luke-luobio_59_2018-v2-kp.pdf   sivut 1-72.

Sama ennakkoaineisto ruotsinkielisenä: Mat- och naturresurs- statistikens e-årsbok 2015 https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537215/matochnaturresursstatistikens_ebook_2015.pdf?sequence=1, sidorna 1-66.

Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Tämän sivun alareunassa voit tutustua aiempien vuosien luonnonvara-alan valintakoetehtäviin.

Koeaika ja –paikka Mikkelissä

Valintakoepäivä: keskiviikko 5.6.2019
Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, A-rakennus (Patteristonkatu 3 A, Mikkeli, kampustietoa).

Valintakokeen aikataulu

 • 8.00 – 8.50        Ilmoittautuminen A-rakennuksen aulassa, varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (ajokortti, passi tms.)
 • 9.00 – 11.00      Viestinnän koe (poistua saa aikaisintaan klo 9.30)
 • 12.00 – 14.00   Matematiikan koe (poistua saa aikaisintaan klo 12.30)

Ota mukaan henkilöllisyystodistus, ennakkoaineisto ja kirjoitusvälineet. Laskinta, taulukoita, sanakirjaa tai matkapuhelinta ei saa käyttää.

Ennakkoaineistossa saa olla merkintöjä. Ylimääräisiä papereita ei saa olla. Jos ylimääräisiä papereita löytyy, hakijan suoritus hylätään. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa.

Opiskelijatuutorit ovat valintakoepäivässä mukana kertomassa metsätalouden opinnoista. Tutustu Xamkin metsätalouden koulutukseen (linkki: https://www.xamk.fi/koulutukset/metsatalousinsinoori-amk/).

Kulttuurialan koulutukset Kouvolassa

Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, päivätoteutus, Kouvola,

Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus, Kouvola

Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus, Kouvola

Valintakokeisiin ei ole ennakkotehtäviä. Kokeisiin kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat, tarkemmat tiedot valintakokeista (valintakokeisiin tuotavat tarvikkeet, aikataulut, taustatietolomake jne) ovat valintakoekutsussa. Valintakokeet järjestetään Kouvolassa.

Valintakoepäivät:

 • muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, to-pe 16. – 17.5.2019
 • muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, ma-ti 20. – 21.5.2019
 • artenomi (AMK), restaurointi, to-pe 23. – 24.5.2019

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 p) valintakokeen enimmäispistemäärästä (100 p) voidakseen tulla valituksi opiskelemaan. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Valintakokeet pidetään kahtena päivänä ja kunakin päivänä on kaksi erillistä valintakoetehtävää. Koulutukset eivät ole valintakoeyhteistyössä keskenään eivätkä muiden koulutusten kanssa.

Game Design, päivätoteutus, Kouvola (englanninkielinen koulutus)

Englanninkielisen Game Design -koulutuksen valintakoe järjestetään Kouvolassa tiistaina 16.4.2019 (maaliskuun hakuaikana hakeneet eivät voi osallistua kokeeseen ulkomailla). Valintakoekutsut lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostilla maaliskuun puolivälissä. Ei valintakoeyhteistyötä.

Valintakoe muodostuu pelisuunnitteluun liittyvistä tehtävistä, jotka mittaavat hakijan kykyä esitellä ideansa kirjallisesti ja/tai kuvallisesti. Arviointikriteerit tehtävissä ovat seuraavat (riippuen tehtävästä): ideointikyky, luovuus, mielikuvitus, looginen ajattelu, esitystaidot (kyky esittää ideansa esiin visuaalisesti ja kirjallisesti), tarinankerronta, piirustustaidot ja työn laatu. Lisätietoja valintakokeesta löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme.

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä on 50/100 ja jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Kulttuurialan koulutukset eivät tee valintakoeyhteistyötä eli valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia.

Liiketalouden ala

Liiketalous, päivätoteutus, Kouvola

Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi, päivätoteutus, Kouvola

Teemme valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen tradenomikoulutusten päivätoteutusten kanssa (ei koske kirjasto- ja tietopalvelualan eikä tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksia). Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista ja koulutuksista. 

Valtakunnallinen liiketalouden alan valintakoe järjestetään perjantaina 7.6.2019. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakijan tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka on hakulomakkeella valinnut ylimmäksi liiketalouden yhteistä valintakoetta (koepäivä 7.6.2019) käyttäväksi hakutoiveeksi. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin.

Valintakokeeseen liittyvä ennakkoaineisto julkaistaan 18.4. – 7.6. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkoaineisto hakijalle kevät2019
Aktia_Pankki_Vuosikertomus_2017
State_of_the_Nordic_Region_2018

Liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) ja loogista päättelyä sekä matemaattista osaamista mittaava osa (15 p). Kirjallinen osuus kestää 1 h 40 min. Haastattelut järjestetään samana päivänä joko ennen kirjallista koetta tai sen jälkeen.

Liiketalouden päivätoteutuksen valintakoetiedot:

Koeaika ja -paikka
Valintakoepäivä: perjantai 7.6.2019
Ilmoittautuminen: klo 8.00 -9.00 päärakennuksen ala-aulassa
Ryhmähaastattelut: klo 9.00 – 11.30
Valtakunnallinen kirjallinen koe: klo 12.00 – 13.40
Ryhmähaastattelut: jatkuvat tarvittaessa klo 14.00 – 15.30
Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus (Paraatikenttä 7, Kouvola, kartta)

Ota mukaasi valintakokeeseen:
–          kuvallinen henkilöllisyystodistus
–          kirjoitusvälineet

Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin valintakoetiedot:

Koeaika ja -paikka
Valintakoepäivä: perjantai 7.6.2019
Ilmoittautuminen: klo 8.00 -9.00 päärakennuksen ala-aulassa
Yksilöhaastattelu: klo 8.30 – 11.30 (ilmoittautumisjärjestyksessä)
Valtakunnallisen kirjallinen koe: klo 12.00 – 13.40
Yksilöhaastattelu: klo 14.00 – 15.30 (haastattelut jatkuvat tarvittaessa)

Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus (Paraatikenttä 7, Kouvola, kartta)

Ota mukaasi valintakokeeseen:
–          kuvallinen henkilöllisyystodistus
–          kirjoitusvälineet

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (max 40 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Mikäli jokin osa jää tekemättä, valintakoe hylätään.

Valintakokeen esimerkkitehtavat keväältä 2017. Esimerkkitehtävät auttavat hakijaa valmistautumaan valintakokeeseen.

Liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli

Teemme valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen liiketalouden alan tradenomikoulutusten monimuotototeutusten kanssa (ei koske kirjasto- ja tietopalvelualan eikä tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksia). Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista ja koulutuksista.

Valtakunnallinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 22.5.2019. Hakijan tulee osallistua sen hakukohteen valintakokeeseen, jonka on hakulomakkeella valinnut ylimmäksi liiketalouden monimuotototeutusten yhteistä valintakoetta (koepäivä ke 22.5.2019) käyttäväksi hakutoiveeksi. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin.

Kokeeseen liittyvään ennakkoaineisto julkaistaan 18.4. – 22.5. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkoaineisto hakijalle kevät2019
Aktia_Pankki_Vuosikertomus_2017
State_of_the_Nordic_Region_2018

Liiketalouden monimuotototeutuksen valintakokeessa Mikkelissä on kolme osaa: ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p), loogista päättelyä sekä matemaattista osaamista mittaava osa (20 p) ja haastattelu (30 p). Kirjallinen osuus kestää 1 h 40 min. Haastattelu toteutetaan videohaastatteluna, ohje videohaastattelun tekemiseen.

Valintakokeen esimerkkitehtavat keväältä 2017. Esimerkkitehtävät auttavat hakijaa valmistautumaan valintakokeeseen.

Liiketalous, verkkototeutus, Mikkeli

Tähän koulutukseen ei järjestetä valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on suoritettava valintakurssi Xamkin avoimessa amk:ssa ja kirjoitettava motivaatiokirje.

Valintakurssin ohjeet

Valintakurssi on laajuudeltaan 3 op, ja se suoritetaan itsenäisesti verkossa. Kurssin oppimisympäristönä hyödynnetään Moodle-alustaa. Valintakurssin oppikirja on Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2015, luvut 1 – 4.

Hakukelpoisille hakijoille lähetetään valintakurssin ilmoittautumislinkki sähköpostilla 4.4. Harkinnanvaraisille hakijoille ilmoittautumislinkki lähetetään, kun hakukelpoisuus on todettu, viimeistään 15.4. Ilmoittautumisaika valintakurssille päättyy 21.4. Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla 1-3 arkipäivän kuluessa ohjeet valintakurssin suorittamiseen. Kurssin suoritusaika päättyy 26.5. ja se arvioidaan asteikolla 0-60 pistettä.

Motivaatiokirjeen ohjeet

Hakijat laativat myös motivaatiokirjeen, jonka pituus tulee olla 1 sivu A4. Käytettävä kirjasintyyppi tulee olla Arial 11 pt. Kirjeessä hakijan tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haet tradenomikoulutukseen ja juuri sen verkkototeutukseen?
 • Miten aiot järjestää ajankäytön opintojen ja muun elämäsi suhteen?
 • Millaisena näet tulevaisuuden työtehtäväsi opintojen suorittamisen jälkeen?
 • Onko sinulla aiempi liiketalouden amk- tai yliopistotasoisia opintoja?
 • Miksi juuri sinä olisit hyvä liiketalouden verkkototeutuksen opiskelija?

Motivaatiokirje palautetaan valintakurssin Moodle-alustalle sille osoitettuun palautuskansioon viimeistään 26.5.2019. Motivaatiokirje arvioidaan asteikolla 0-10 pistettä.

Valintakurssista ja motivaatiokirjeestä voi saada yhteensä korkeintaan 70 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on 28. Jos valintakurssi jää suorittamatta tai motivaatiokirje toimittamatta ohjeiden mukaan, suoritus hylätään.

Liiketoiminnan logistiikka, monimuotototeutus, Kotka

Liiketoiminnan logistiikan monimuodon valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2019, muiden koulutusten kanssa emme tee valintakoeyhteistyötä. Valintakoe sisältää ennakkomateriaaliin perustuvan esseen ja loogisen päättelyn kokeen. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen.

Valintakokeeseen liittyvät ennakkoaineistot:

Digital International Business, päivätoteutus, Kouvola (englanninkielinen koulutus)

Valtakunnallinen englanninkielisten Business Management/International Business -koulutusten valintakoe järjestetään Kouvolassa keskiviikkona 10.4.2019 (tammikuussa hakeneet) ja torstaina 11.4.2019 (maalis-huhtikuussa hakeneet). Tammikuun hakuaikana hakeneet voivat osallistua valintakokeeseen myös ulkomailla. Valintakoekutsut lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostilla mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakoe perustuu osin ennakkoaineistoon ja koostuu seuraavista osista (min./maks.) pisteet):

 • essee (3 p./10 p.)
 • monivalintakysymykset (2 p./6 p.)
 • matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (2 p./8 p.)
 • haastattelu (3 p./16 p.)

Essee ja haastattelu muodostavat valintakokeessa integroidun, hakijan englannin kielen taitoa mittaavan osan. Hakijan tulee saada kummastakin osiosta vähintään 3p. Englanninkielen taitoa mittaava osa merkitään arviolla hyväksytty/hylätty. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä.

Lisätiedot valintakokeesta, valintakoeyhteistyöstä ja ennakkoaineisto löytyvät englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

Tietojenkäsittely

Tietojenkäsittely, päivätoteutus, Mikkeli

Ammattikorkeakoulujen tietojenkäsittelyn päivä- ja monimuotokoulutukset tekevät yhteistyötä. Hakijan osallistuessa valintakokeeseen valintakoetulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät tietojenkäsittelyn valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Tiedot tietojenkäsittelyn valintakoeyhteistyötä tekevistä koulutuksista löydät täältä.

Tietojenkäsittelyn koulutusten valtakunnallinen valintakoe on torstaina 6.6.2019. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Hakija suorittaa valintakokeen tietojenkäsittelyn yhteistä valintakoetta (koepäivä 6.6.2019) käyttävän ylimmän hakukohteensa ammattikorkeakoulussa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin.

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks.15 p) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks.15 p). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks.10 p). Kaakkois-Suomen amk:ssa motivaatiota ja soveltuvuutta mitataan ennen valintakoetta itsenäisesti toteutettavan ennakkotehtävän avulla.

Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä. Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ennakkoaineisto on poisteetu näkyvistä.

Mikkelin valintakokeen ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä on kirjoittaa kahden sivun mittainen esseen (eli kirjoitelma) aiheesta ”Minustako sovelluskehityksen ammattilainen”. Essee tulostetaan paperille ja tuodaan mukana valintakokeeseen. Lue tarkemmat kirjoitusohjeet täältä.

Koeaika ja -paikka Mikkelissä:

 • valintakoepäivä: torstai 6.6.2019
 • koeaika: klo 12.00 – 13.30
 • koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, Mikpoli-rakennus (M-rakennus), Patteristonkatu 3 A, Mikkeli, kampustietoa
 • ota valintakokeeseen mukaan henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet sekä etukäteen tekemäsi, paperille tulostettu ennakkotehtävä.

Kampuksella on mahdollisuus ruokailuun. Voit tutustua etukäteen esimerkkitehtäviä sisältävään dokumenttiin.

Tietojenkäsittely, verkkototeutus, Mikkeli

Valintakoe järjestetään Mikkelissä lauantaina 25.5.2019 klo 12-14. Emme ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

Ennen valintakoetta hakijan on suoritettava Xamkin verkkokurssi, joka on maksuton, 3 opintopisteen laajuinen ja liittyy ohjelmointiin. Verkkokurssin ilmoittautumislinkki on hakulomakkeella, ja se lähetetään vielä hakuajan päätyttyä kaikille hakukelpoisille hakijoille. Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 7.4. Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla 5.4. ohjeet verkkokurssin suorittamiseen (3.4. jälkeen ilmoittautuneet saavat ohjeet 2-3 arkipäivän kuluessa ilmoittautumisesta). Kurssin suoritusaika on 5.4. – 5.5.2019.

Kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet verkkokurssin hyväksytysti, kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeessa on verkkokurssin sisältöön ja motivaation arvioimiseen liittyviä tehtäviä. Valituiksi tuleville verkkokurssi hyväksytään osaksi opintoja.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksytty pistemäärä on 25.

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

Päivätoteutus, Mikkeli

Verkkototeutus, Kotka ja Mikkeli

Restonomi (AMK) –tutkintoon johtavissa päivä- ja monimuotototeutuksissa on sama valintakoe. Teemme valintayhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Luettelo valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka hakukohteen hän on asettanut matkailu- ja ravitsemisalan ylimmäksi hakutoiveeksi. Tarkat valintakoetiedot löytyvät Opintopolusta kunkin hakukohteen kohdalta, Mikkelissä ja Kotkassa järjestettävän kokeen tarkat tiedot löytyvät alta.

Valintakokeen yhteinen kirjallinen osuus järjestetään tiistaina 4.6.2019 klo 10.00 alkaen.

Valintakokeen ennakkoaineisto:

Syty kiertotaloudesta- Yhdessä kiinni kasvuun https://ek.fi/wp-content/uploads/Syty_kiertotaloudesta_aukeamittain_web.pdf. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ryhmähaastattelu, joka voi olla ennen kirjallista osuutta tai sen jälkeen. Ohjeet haastatteluajan varaamiseen on lähetetty hakijoille sähköpostilla.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70. Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 25 pistettä, ja haastattelusta ja kirjallisen kokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste.

Ota valintakokeeseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (laskinta ei saa käyttää). Kampusalueella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

Koeaika ja –paikka Mikkelissä

Valintakoepäivä: tiistai 4.6.2019

Koepaikka: Kaakkois-Suomen amk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli. Kampuksen kartta ym. kampustietoa.

Valintakokeen aikataulu:

 • Ilmoittautuminen klo 9.00 – 9.55 D-rakennuksen 1. krs, tila D127
 • Infotilaisuus klo 9.45 – 9.55 (vapaaehtoinen)
 • Kirjallinen koe klo 10.00 – 12.00
 • Ryhmähaastattelut (kesto noin 20 minuuttia) klo 12.30 alkaen, C-rakennus, 2.krs. luokat C228, C213, C201

 

Koeaika ja –paikka Kotkassa:

Valintakoepäivä: tiistai 4.6.2019

Koepaikka: Kaakkois-Suomen amk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka.  Kampuksen kartta ym. kampustietoa.
Valintakokeen aikataulu:

 • Ilmoittautuminen klo 9.00 – 9.55 pääsisäänkäynnin aulassa
 • Infotilaisuus klo 9.45 – 9.55 (vapaaehtoinen)
 • Kirjallinen koe klo 10.00 – 12.00
 • Ryhmähaastattelut (kesto noin 20 minuuttia) klo 12.30 alkaen, 3. kerros, luokat B3004, B3005 ja B3006

Ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaaliala (YAMK), hyvinvoinnin edistäminen, Kouvola

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä on tehtävä netissä täällä 10.4.2019 mennessä. 

Valintakoe järjestetään Kouvolassa tiistaina 21.5.2019, koe sisältää ryhmähaastattelun ja kirjallisen osion. Valintakoepisteisiin sisällytetään myös ennakkotehtävästä ja amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosanasta saadut pisteet.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), akuutti hoitotyö, Kotka

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä on tehtävä netissä täällä 10.4.2019 mennessä. 

Valintakoe järjestetään Kotkassa torstaina 16.5.2019. Ennakkotehtävästä ja amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosanasta saadut pisteet sisältyvät valintakokeen pisteisiin.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Kotka

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä on tehtävä netissä täällä 10.4.2019 mennessä. 

Valintakoe järjestetään Kotkassa keskivikkona 15.5.2019. Ennakkotehtävästä ja amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosanasta saadut pisteet sisältyvät valintakokeen pisteisiin.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen, Mikkeli

Tähän koulutukseen ei ole valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on palautettava ennakkotehtävä. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen.

Ennakkotehtävä on palautettava 10.4. mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/728/lomake.html.  Ennakkotehtävän pisteissä huomioidaan myös amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosanasta saadut pisteet.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), kliininen asiantuntija, Mikkeli

Tähän koulutukseen ei ole valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on palautettava ennakkotehtävä. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen.

Ennakkotehtävä on palautettava 10.4. mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/727/lomake.html.  Ennakkotehtävän pisteissä huomioidaan myös amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosanasta saadut pisteet.

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), monialaisen toimintakyvyn edistäminen, Savonlinna

Tähän koulutukseen ei ole valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on palautettava ennakkotehtävä. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen.

Ennakkotehtävä palautetaan 10.4.2019 mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/726/lomake.html. Ennakkotehtävän pisteissä huomioidaan myös amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosanasta saadut pisteet.

 

Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, Mikkeli

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään Mikkelissä tiistaina 21.5.2019. Valintakoe sisältää ennakkotehtävän, joka palautetaan valintakokeessa.

Ohje ennakkotehtävän tekemiseen.

Tekniikka ja merenkulku

Insinööri (YAMK), Cybersecurity, Kotka (englanninkielinen koulutus)

Perinteisen valintakokeen sijaan hakijan on tehtävä ennakkotehtävä ja videohaastattelu. Ohjeet ennakkotehtävän ja haastatteluvideon tekemiseen löytyvät englanninkieliseltä valintakoesivultamme: https://www.xamk.fi/en/education/entrance-examinations/. Ennakkotehtävä on palautettava 20.4.2019 mennessä.

Insinööri (YAMK), projekti- ja myyntijohtaminen, Kotka ja Mikkeli

Valintakoehaastatteluun kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat.

Ohje ennakkotehtävän tekemiseen. Ennakkotehtävä on palautettava 13.4.2019 mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/720/lomake.html.

Haastattelu järjestetään Kotkassa 14.5.2019 ja Mikkelissä 22.5.2019.

Insinööri (YAMK), sähkövoimatekniikka, Mikkeli

Valintakoe sisältää ennakkoon palautettavan kirjallisen tehtävän sekä haastattelun.

Ohje ennakkotehtävän tekemiseen. Ennakkotehtävä on palautettava 12.5.2019 mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/951/lomake.html.

Valintakoehaastatteluun kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat. Haastattelut järjestetään Mikkelissä torstaina 16.5.2019.

Insinööri (YAMK), talotekniikka, Mikkeli

Tähän koulutukseen ei ole valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on palautettava ennakkotehtävä.

Ohje ennakkotehtävän tekemiseen. Ennakkotehtävä on palautettava 13.4.2019 mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/940/lomake.html.

Insinööri (YAMK), ympäristöteknologia, Mikkeli

Perinteisen valintakokeen sijaan hakijan on tehtävä haastatteluvideo. Ohje haastatteluvideon tekemiseen. Linkki haastatteluvideoon on palautettava 12.5.2019 mennessä (palautusaikaa on jatketttu) osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/946/lomake.html.

Insinööri (YAMK) tai merikapteeni (YAMK), merenkulun johtaminen, Kotka

Valintakoe toteutetaan haastatteluna, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen. Ennakkotehtävä on palautettava 13.4. mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/280/lomake.html.

Haastattelu järjestetään Kotkassa maanantai 20.5.2019. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla.

Metsätalousinsinööri (YAMK), metsätalouden liiketoiminta, Mikkeli

Valintakoehaastattelu järjestetään sähköisenä eli videohaastatteluna. Hakukelpoiset hakijat saavat hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostilla ohjeet haastattelun tekemiseen.

Muotoilija (YAMK), palvelumuotoilu, Kouvola

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen. Valintakoe sisältää 2 tehtävää ja haastattelun. Valintakoepäivä on maanantai 20.5.2019. Valintakoekutsun mukana tulee tehtävä, jossa arvioidaan omia opiskeluedellytyksiä.

Liiketalouden ala

Tradenomi (YAMK), logistiikka ja talous, Kouvola

Valintakoehaastatteluun kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen. Ennakkotehtävä on palautettava 23.5. mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/717/lomake.html. Haastattelu järjestetään Kouvolassa torstaina 6.6.2019.

Tradenomi (YAMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, Mikkeli

Koulutukseen ei järjestetä perinteistä valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on palautettava 19.5. mennessä kirjallinen ennakkotehtävä ja motivaatiovideo.

Ennakkotehtävät ja linkki haastatteluvideoon palautetaan sähköisesti osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/944/lomake.html. Nimeä tiedostot mallilla ”sukunimi_etunimi_1”, ”sukunimi_etunimi_2” ja ”sukunimi_etunimi_3” ja tallenna ne ennakkotehtävän palautuslomakkeelle. Samalle lomakkeelle tallennetaan myös linkki haastatteluvideoon.

 

Master of Business Administration, International Business Management, Kouvola  (englanninkielinen koulutus)

Valintakoe järjestetään Kouvolassa 17.5.2019, kutsut lähetetään sähköpostilla. Valintakoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Hakijoiden kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä.

Restonomi (YAMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen, joka järjestetään Mikkelissä tiistaina 21.5.2019. Valintakoe sisältää kirjalliseen ennakkoaineistoon ja kokeessa jaettavaan materiaaliin pohjautuvan kirjallisen osion ja haastattelun.

Ennakkoaineistona on F. Martela & K. Jarenko (2014). Sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014.

Tämä koulutus on valintakoeyhteistyössä Kajaanin ja Saimaan ammattikorkeakoulujen restonomi (ylempi AMK) -koulutusten kanssa. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että hyväksymme sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Suomen kielen koe

Ne hakijat, jotka hakevat suomenkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutun hakijan on saatava suomen kielen kokeesta hyväksyttävä tulos, jotta hän voi tulla valituksi opiskelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi hakijan on saatava varsinaisesta valintakokeesta pisteitä niin paljon, että ne riittävät valituksi tulemiseen.

Kaikki ammattikorkeakoulut eivät vaadi suomen kielen kokeeseen osallistumista ja sen läpäisemistä hyväksytysti. Tästä suomen kielen kokeesta saat tuloksen kaikkiin sellaisiin hakutoiveisiisi, joihin suomen kielen koe vaaditaan.

Koe järjestetään maanantaina 3.6.2019 klo 12-14. Kouvolassa ja Mikkelissä. Kutsut kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Vanhoja valintakoetehtäviä

Aiempien vuosien valintakoetehtäviä on selattavissa ainoastaan tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnonvara-alan päivätoteutusten osalta. Molempien alojen valintakokeeseen on kevään 2016 kokeista alkaen tullut muutoksia sekä kokeen rakenteeseen että sisältöön (esim. tekniikan kokeessa ei saa enää käyttää laskinta).

Tekniikan ja liikenteen alan päivätoteutusten vanhoja valintakoetehtäviä.

Luonnonvara-alan vanhoja päivätoteutusten valintakoetehtäviä löydät oheisista linkeistä, jotka aukeavat pdf-muodossa. Valintakokeiden viestinnän osuuden kysymyksiä ei julkaista.

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2018

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2017

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2016

Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2015
Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2014
Luonnonvara-ala: Matematiikka, kevät 2013

Yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja hallinnon ala

Liiketalouden_valintakokeen_esimerkkitehtavat

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Erityisjärjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Jos erityisjärjestelyjen tarve on olemassa jo hakuaikana, on hakemus ja sen liitteet toimitettava viimeistään 10.4.2019 klo 15. Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai toteat sen hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä niihin korkeakouluihin, joiden valintakokeisiin osallistut.

HUOM: Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyjä tulee hakea erillisellä lomakkeella. Ohjeet ja lomake löytyvät esivalintakoesivulta soteli.metropolia.fi. Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan erikseen yllä olevan ohjeen mukaisesti.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Jaa sivu