Syksystä 2016 alkaen voit ottaa yhteishausta ja erillishauista vastaan vain yhden opiskelupaikan korkeakoulusta lukukaudessa.

Ns. yhden paikan säännös laajenee kaikkiin korkeakouluissa alkaviin tutkintoon johtaviin koulutuksiin.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

  • Voit ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan korkeakoulusta.
  • Muutos koskee myös korkeakoulujen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

HUOM! Jos olet ottanut vastaan paikan erillishaussa, ja myöhemmin otat paikan vastaan ehdollisena yhteishaussa, erillishaun paikka peruuntuu automaattisesti.

Opiskelijalla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Share This