Yhteishankintakoulutukset

Työnantaja, paranna yrityksesi veto- ja pitovoimaa kouluttamalla osaajia yhteishankintakoulutuksella!

Xamk kehittää toiminta-alueensa työvoiman osaamista ja yritystoiminnan elinvoimaisuutta yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa järjestämällä yhteishankinta- ja työvoimakoulutusta.

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä toteuttamaa koulutusta. TE-hallinto maksaa yhteishankintakoulutuksen hankintakustannuksista 20 – 80 prosenttia ja hoitaa koulutukseen hankinnan ja käytännön järjestelyt. Yritys osallistuu koulutettavien ja kouluttajan valintaan.

Tarjoamamme koulutukset soveltuvat yrityksen eri tarpeisiin, esimerkiksi ne antavat valmiuksia kehittää olemassa olevia käytänteitä, hankkia uutta osaamista tai löytää ratkaisuja muutostilanteisiin. Koulutuksia voidaan tarjota monialaisina, erityyppisille ja kokoisille yrityksille sekä organisaatioille lähi- ja etäopetuksena vastaamaan yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.

Yhteishankintakoulutusmuodot

RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. RekryKoulutus voi olla myös monialakoulutuksena  toteutettavaa koulutusta. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta.

TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

MuutosKoulutus on yhteishankintakoulutuksen toteutusmuoto, jota voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa. Silloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja.

Xamk on sopimuskouluttaja

ELY-keskukset ovat kilpailuttaneet alueilleen  sopimuskouluttajia. Sopimuskouluttajat on valittu esimerkiksi alueen keskeisimmille toimialoille, joilla on tarvetta osaavalle työvoimalle. Tämä mahdollistaa ketterän koulutuksen suunnitteluprosessin.

Xamk on mukana työpaikkasuomen sopimuskouluttajarekisterissä sekä Etelä-Savon että Kaakkois-Suomen alueilla. Koulutuksen tavoitteena on kohentaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään. Koulutusta voidaan hyödyntää esimerkiksi rektytointitilanteissa.

Työnantaja ota yhteyttä!

Yhteishankintakoulutukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee koulutuskoordinaattori Piia Pöysään, puh. 040 630 2520 tai etunimi.sukunimi@xamk.fi.
Lisätietoja yhteishankintakoulutuksesta TE-palveluiden verkkosivuilta.

Suomen suurin Metsänhoitoyhdistys luottaa yhteistyöhön Xamkin kanssa

Xamk Pulsen ja ELY-keskuksen kanssa toteutettiin MHY:n toiveiden mukaan räätälöity TäsmäKoulutus.

Pro-tot Oy:n Joni Karhinen ja Heikki Nyyssönen seisovat ja katsovat kameraan

Pro-Tot kasvaa ja kouluttautuu Xamkin avulla

"Yrityksen näkökulmasta yhteishankintakoulutus on helppo kuvio. Tämä on sijoitus yrityksen tulevaisuuteen."

Työvoimakoulutukset

Xamk järjestää yhteistyössä TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa ammatillisia työvoimakoulutuksia työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Työvoimakoulutusten tavoitteena on päivittää osallistujien ammatillista osaamista ja näin parantaa työllistymismahdollisuuksia sekä edistää alueen työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta.

Työvoimakoulutuksena järjestämme erilaisia työelämälähtöisiä jatko- ja täydennyskoulutuksia. Vahvuuksiamme ovat muun muassa työelämäyhteydet, laaja jatkuvan oppimisen tarjonta ja monipuoliset oppimisympäristöt.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta TE-palveluiden verkkosivuilta.

Miesopettaja opettaa luokan edessä.

Koulutuskalenteri

Kaikki täydennyskoulutukset löydät Xamkin koulutuskalenterista.

Ehdota uutta koulutusta

Lähetä ehdotuksesi täällä

Avoimen AMK:n koulutukset

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella kaikkia aloja, joita Xamk tarjoaa myös tutkinto-opintoina.

Tutustu avoimeen ammattikorkeakouluun

Ota yhteyttä