KymiLabsin tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy erityisesti rakentamisen kiertotalouteen ja päästömittauksiin. Tarjoamme ratkaisuja muun muassa betoni- ja rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kierrätettävien materiaalien hyötykäyttöön. Päästömittauksissa meillä on vuosikymmenten kokemus meriliikenteen päästöjen vähentämisessä.

TUTKIMUS- JA KEHITYSPALVELUT

KymiLabsilla on poikkeuksellisen kattava laitekanta ja ainutlaatuista osaamista betonitestauksesta ja päästömittausten toteuttamisesta erittäin vaativissa käyttökohteissa ja -olosuhteissa. Vuosikymmenten kokemus ja laaja-alainen tutkimus- ja kehitystyö alan johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa antaa vankan pohjan työllemme. ​

Soveltavan tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön ansiosta asiantuntijoillamme on selkeä käsitys uusien teknologioiden mahdollisuuksista ja parhaista käyttötavoista sekä alan standardien kehityksestä.

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme akkreditoitujen testaus- ja mittauspalveluiden ohella myös monipuolista konsultointia ja tuotekehityspalveluita. Palveluitamme ovat esimerkiksi:

  • Betonin hiilineutraaliuuteen pyrkivien ratkaisujen tutkiminen ja edistäminen, muun muassa betonin valmistusreseptin kehittäminen kiertotalousmateriaaleja hyödyntäen.​
  • Teollisuuden ja energiantuotannon päästömittausten kehittäminen ja toteutus prosessien ongelmakohtien paikantamiseen ja kustannustehokkuuden optimointiin. ​
  • Alusten merikokeisiin liittyvien päästömittausten suunnittelu ja toteutus.

Nainen tutkii mikroskoopilla olevaa betoninäytettä

Tutkimus- ja kehityshankkeet

KymiLabsin tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvuuksia ovat erityisesti rakentamisen kiertotalous ja päästömittaukset. TKI-hankkeissa asiantuntijamme etsivät, kokeilevat ja kehittävät uusia tuotteita ja menetelmiä tai tuottavat tietoa esimerkiksi päätöksentekoa varten.

Tarjoamme ratkaisuja muun muassa betoni- ja rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä kierrätettävien materiaalien hyötykäytön edistämiseen. Päästömittauksissa meillä on vuosikymmenten tutkimus- ja kehityskokemus meriliikenteen päästöjen vähentämisessä.

Vahva alueellinen ja yrityslähtöinen hanketoiminta kasvattaa asiantuntijuuttamme ja kehittää menetelmiämme. Siten hankkeissa tehtävä työ edesauttaa tutkimus- ja kehityspalveluitamme sekä akkreditoitua testaustoimintaa.

KymiLabs on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalaa, joka on suurin Xamkin neljästä TKI-toiminnan vahvuusalasta.  Vahvuusalalla tutkitaan ja kehitetään uusia tuotteita, tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden aloilla. Tutustu Kymenlaakson Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan esitteeseen: MYE_esite_16052022

Xamkin TKI-toiminta tähtää etenkin Etelä-Savon ja Kymenlaakson elinvoiman vahvistamiseen. Xamk on Suomen suurin TKI-ammattikorkeakoulu ulkopuolisen rahoituksen määrällä mitattuna. Vuonna 2021 Xamk kokosi kehittämistyöhön kaikkiaan 18,8 miljoonaa euroa ulkopuolista TKI-rahoitusta. Vuositasolla hankkeita on käynnissä lähes 300.

KymiLabs-tutkimusyksikössä parhaillaan tai aiemmin toteutetuissa hankkeissa muun muassa

  • edistetään betonirakentamisen vähähiilisyyden kehittymistä lisäämällä tietoa ja osaamista betonin hiilidioksidikovetukseen liittyen sekä
  • kehitetään vähäpäästöisempää meriliikennettä tutkimalla erilaisten päästövähennysmenetelmien tehokkuutta mittausten sekä Bayes- ja LCA-analyysien avulla.

Yksikön johto ja palveluiden yhteyshenkilöt

Hanna-Kaisa Koponen

TKI-yksikön johtaja
Vastuualueet
tki ja aluekehitys | yritysyhteistyö | tki-rahoitus | kiertotalous | biomassat | sivuvirrat
Sijainti
Kotkan kampus

Sirpa Rahiala

Tutkimusryhmäpäällikkö
Puhelin
+358447028418
Vastuualueet
Kestävät energiajärjestelmät
Sijainti
Kotkan kampus

Elli Tykkä

Projektipäällikkö
Puhelin
+358447028379
Vastuualueet
Betonimassojen suunnittelu ja valmistus | TKI-palvelut
Sijainti
Kotkan kampus

Osoitetiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / KymiLabs
Kotkan kampus
Pääskysentie 1
48220 Kotka