VERKKO-OPISKELU

Verkko-opiskelu tarkoittaa opettajan ohjaamaa opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Opintoihin ei sisälly lähiopetusta kampuksella.

Verkko-opiskeluun voi sisältyä opintojaksosta riippuen

  • reaaliaikaisia luentoja verkossa, esim. AC:n tai Skypen välityksellä -> tarvitset kuulokkeet
  • verkko-oppimisympäristöön tallennettuja luentoja, joita voit katsoa itsellesi sopivana aikana
  • kirjallisia oppimistehtäviä, joissa on edeltä sovitut palautuspäivät
  • keskusteluita yksin tai ryhmässä
  • ryhmätöitä pareittain tai ryhmässä
  • verkkotentti

Opiskelijana sinulla itselläsi on vastuu siitä, että tutustut oppimisympäristöön ja materiaaleihin, osallistut keskusteluihin ja teet sovitut tehtävät ajallaan. Ryhmässä olet omalta osaltasi vastuussa koko ryhmän työskentelystä ja sinulta edellytetään sitoutumista ryhmän toimintaan.

Verkko-opiskelu ei ole helppo tapa kerätä opintopisteitä vaan vaatii yhtä paljon työtä kuin perinteinenkin opiskelu.

Opiskellessasi verkossa suunnittele ajankäyttösi ja varaa opiskeluun aikaa.

VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ

Pääasiallinen verkko-oppimisympäristömme on Moodle, joka löytyy osoitteesta https://moodle.xamk.fi/. Moodlesta löydät monenlaista tukea opiskelusi avuksi, esimerkiksi linkin Xamkin kirjaston palveluihin ja Moodle-tukeen, sekä eTuutorin. eTuutorit auttavat verkko-opiskeluympäristön haltuunotossa ja he päivystävät erityisesti lukukausien ensimmäisten jaksojen aikana.

OPISKELUKIRJOITTAMINEN

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy monenlaisia kirjallisia tehtäviä, joissa vaaditaan oikeinkirjoituksen, asiatyylin ja tekstilajin muotoseikojen hallintaa. Opinnoissa vastaan tulevia tekstilajeja ovat mm. tenttivastaus, luentopäiväkirja, referaatti, essee, tutkimussuunnitelma, raportti, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Xamkissa opiskelijalla on käytössään valmiit mallipohjat erityyppisille teksteille. Opiskelijoiden intranetistä, Studentista, löytyy myös mm. opiskelukirjoittamisen opas, lähdemerkintäohje ja Xamkin ilmeen mukainen PowerPoint-pohja.

Opiskelukirjoittamisessa on tärkeää, että tuotat tekstin itse, toisten tekstien kopiointi on Xamkin eettisten ohjeiden vastaista. Käytössämme on Urkund-järjestelmä, jonka avulla voidaan tarkistaa, onko oppimistehtävissä osia, jotka ovat kopioituja.

TENTIT

Opintojaksoon voi kuulua tentti, joko kampuksella suoritettava tai verkkotentti. ​​​​​Hylätty opintojakso ja opintojakson osa voidaan uusia korkeintaan kaksi kertaa. Opintojakson uusinta on suoritettava vuoden kuluessa opintojakson päättymisestä lukien. Poikkeuksena ovat sellaiset opinnot, joissa toteutusta ei ole joka vuosi. Mikäli opiskelija ei uusintayrityksistä huolimatta saa opintojaksoa hyväksytysti suoritettua, hänen on osallistuttava koko opintojakson opetukseen uudelleen.

OPISKELUN EETTISET OHJEET

Eettiset ohjeet ovat tärkeä osa ammattikorkeakoulun opiskelun ohjausjärjestelmää, ja niiden tarkoituksena on edistää omalta osaltaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia Xamkissa. Eettisissä ohjeissa on määritelty Xamkin arvot, sekä opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Ohjeista löytyy myös menettelykäytänteet tapauksissa, joissa opiskelijan on toiminut vilpillisesti tai syyllistynyt epäasialliseen käytökseen.

 

avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen koulutustarjonta

Laaja koulutustarjonta, tutustu ja ilmoittaudu!

siirry koulutuskalenteriin

avoin ammattikorkeakoulu

Avoimen ammattikorkeakoulun ovi on auki juuri sinulle!

tutustu avoimeen ammattikorkeakouluun

täydennyskoulutus

Koulutuksia ammattilaisille ja palvelupaketteja organisaatioille.

siirry tästä
Jaa sivu