Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osaamiseen voit tutustua ammattikorkeakoulun julkaisujen kautta.

Julkaisutoiminnan tavoitteena on tehdä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimintaa näkyväksi. Kaikilta aloilta tehtävien julkaisujen avulla tiedotetaan koulutuksesta sekä tutkimus- ja kehittämistyössä syntyneistä tuloksista. Julkaisusarjoja on yhteensä kolme ja näillä jokaisella on oma profiilinsa:
  • Xamk Tutkii -sarjan kohderyhmänä on tutkimus- ja tiedeyhteisö
  • Xamk Kehittää -sarjan kohderyhmänä on ammatillinen yhteisö
  • Xamk Inspiroi -sarjan kohderyhmänä on suuri yleisö
Xamkin julkaisutoimintaa ohjaa julkaisuryhmä, joka koostuu sekä opetushenkilöstöstä että tki-henkilöstöstä. Puheenjohtajana toimii Kirjastopalveluiden johtaja ja toimintaa koordinoi Kirjastopalvelut.

 

Xamk Tutkii

Tutustu tästä

Xamk Kehittää

Tutustu tästä

Xamk Inspiroi

Tutustu tästä

Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyvät 1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi. Aiemmin kummallakin ammattikorkeakoululla oli omat julkaisusarjansa. Löydät Kyamkin ja Mamkin sähköiset julkaisut Theseus -verkkopalvelusta.

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opinnäytteitä 2009-2016

Mikkelin ammattikorkeakoulun opinnäytteitä 2009-2016

Share This