KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY

KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.8.2013 ALKAEN

Nämä käyttösäännöt koskevat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kirjasto- ja oppimisteknologiapalveluita (myöhemmin Xamkin kirjasto). Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen emoyhtiö. Mainitut kolme korkeakoulua muodostavat Xamkin kirjaston kehysorganisaation. Kirjaston toimipisteet sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Xamkin kirjasto tarjoaa opetuksen, oppimisen ja TKI-toiminnan tueksi painettuja ja elektronisia aineistoja, kauko- ja tietopalvelua, tiedonhankinnan opetusta sekä itsenäistä oppimista tukevan oppimisympäristön. Kirjastossa voi olla lainattavissa myös erilaisia laitteita ja välineitä.

LAINAUS- JA KÄYTTÖOIKEUS

Kirjasto on kaikille avoin. Osa palveluista voidaan rajoittaa koskemaan vain kirjaston kehysorganisaatioiden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kirjaston hankkimat elektroniset aineistot ovat kirjaston tiloissa kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Elektronisten aineistojen etäkäyttö on mahdollista kehysorganisaatioiden opiskelijoiden ja henkilökunnan verkkotunnuksilla. Elektronisten aineistojen käytössä noudatetaan aineiston tuottajan/myyjän/välittäjän kanssa tehtyjä sopimuksia.

Asiakas menettää lainausoikeuden maksamattomista maksuista tai palauttamattomista lainoista. Lainausoikeus palautetaan, kun asiakas on hoitanut maksunsa ja palauttanut aineiston.

Käyttöoikeuden menetys seuraa kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta, lisensioitujen elektronisten aineistojen tahallisesta lisenssisopimusten vastaisesta käytöstä tai kirjaston muita asiakkaita tai toimintaa häiritsevästä käyttäytymisestä. Käyttöoikeuden palauttamisesta päättää kirjastonjohtaja.

KIRJASTOKORTTI

Lainauspalveluihin tarvitaan kirjastokortti. Xamkin kirjastokortin saa kirjastosta, kun rekisteröityy asiakkaaksi ja todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Allekirjoittamalla ilmoittautumislomakkeen asiakas sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä. Kirjastokortiksi voidaan vaihtoehtoisesti rekisteröidä myös muu kortti, jos se on juridisesti ja teknisesti mahdollista. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja kortin omistaja on vastuussa sillä lainatusta aineistosta. Jos kirjastokortti katoaa, siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian kirjastoon väärinkäytön estämiseksi. Mikäli katoamisilmoitusta ei ole tehty tai sen teossa on viivytelty, kirjastokortin omistaja on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava kirjastoon henkilö- ja yhteystietojensa muutokset.

LAINAAMINEN

Kirjastosta annetaan aineistoa kotilainaksi. Osaa aineistosta voi käyttää vain kirjastossa. Laina-ajat ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Kirjasto voi muuttaa laina-aikoja sekä asettaa rajoituksia lainattavaan aineistoon ja aineiston määrään.

LAINOJEN UUSIMINEN JA VARAAMINEN

Lainan voi uusia, jos lainaan ei ole varausta tai asiakas ei ole lainakiellossa. Lainojen uusimiskertojen määrä ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Asiakas voi varata kirjastojen aineistoja. Varattua aineistoa pidetään odottamassa 1 viikko.

LAINOJEN PALAUTTAMINEN

Asiakkaan on palautettava lainattu aineisto kirjastoon tai uusittava se viimeistään eräpäivänä. Erääntyvistä lainoista lähetetään ennakkoilmoitus ja erääntyneistä kaksi muistutusta. Muistutusten lähettäminen ei siirrä vastuuta kirjastolle lainojen ajoissa tapahtuvasta palauttamisesta tai uusimisesta. Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään viivästysmaksu. Jos asiakas ei kehotuksista huolimatta palauta aineistoa, kirjasto perii viivästysmaksuista ja aineiston korvaamisesta syntyneet kulut asiakkaalta.

KAUKOPALVELU JA SISÄISET LAINAT

Kirjasto välittää kaukolainoja koti- ja ulkomaisista kirjastoista voimassaolevien kaukopalveluohjeiden ja -sääntöjen mukaisesti. Lisäksi Xamkin kirjastot välittävät sisäisiä lainoja toisilleen sekä yhteistyökumppanien kirjastoille.

YLEISTÄ

Kirjaston tilat ja laitteet ovat asiakkaiden käytettävissä. Kirjaston tilojen ja laitteiden käytössä noudatetaan annettuja ohjeita. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaan kirjastoon tuomasta omaisuudesta.

Kirjastoa ylläpitävä organisaatio ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Organisaatio ei myöskään vastaa kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle tehdystä vahingosta.

MAKSUT

Kirjaston omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö sekä kirjaston kokoelmaluetteloiden käyttö on maksutonta (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1230/2009).

Xamkin kirjasto perii myöhästymis-, kaukopalvelu- ja tietopalvelumaksuja sekä muita mahdollisia palvelumaksuja hinnaston mukaan. Voimassa oleva hinnasto on nähtävillä kirjastoissa sekä kirjaston verkkosivuilla.

Lisäksi peritään maksu kadonneesta tai vahingoittuneesta kirjastoaineistosta, kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusimisesta ja aineiston takaisinperinnästä aiheutuneista kuluista. Mikäli kadonnut tai korvattava kirjastoaineisto joudutaan perimään oikeusteitse, asiakkaan maksettaviksi tulevat lisäksi oikeudenkäyntikulut perimiskuluineen.

ASIAKKAAN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Asiakas voi antaa kirjaston toimintaa koskevaa palautetta kirjaston henkilökunnalle, palautelaatikoihin, sähköisesti verkkosivujen kautta tai säännöllisesti toteutettavissa käyttäjäkyselyissä. Asiakas voi tehdä kirjastolle myös aineiston hankintaesityksiä.

TIETOSUOJA

Kirjaston asiakasrekisteri sisältää kirjastotoiminnan kannalta olennaiset tiedot. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Kirjastolla on oikeus käyttää asiakkaan henkilötunnusta asiakasrekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §).

KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLOAIKA

Käyttösäännöt ovat voimassa 1.8.2013 alkaen toistaiseksi. Käyttösäännöt on vahvistettu Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen hallituksissa 18.6.2013 ja 26.8.2013.

Kirjaston hinnasto

Kirjastomaksut 1.1.2017 alkaen

 

Myöhästymismaksu

Maksimimyöhästymismaksu

0,30 €aineistoyksikkö/laite/pv (alv 0%)

10 €aineistoyksikkö/laite (alv 0%)

Varausmaksu maksuton
Muistutusilmoituksen lähettäminen postitse 1 € lähetys(alv 0%)
Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusiminen 5 € (alv 0%)
Saadut kaukolainat – opiskelijat

Saadut kaukolainat – ulkopuoliset asiakkaat

lähettäjäkirjaston perimä maksu/tilaus

5 € + lähettäjäkirjaston perimä maksu/tilaus

(alv 0%)

Annetut kaukolainat(muille kirjastoille lähetetyt)

  • kotimaiset kirjastot
  • ulkomaiset kirjastot
 

 

10 €/laina (alv 0%)

20 €/laina (alv 0%)

Kirjastohenkilöstön asiantuntijatyö

  • organisaation sisällä
  • organisaation ulkopuolisille asiakkaille
55 €/h (alv 0%)

68,20 €/h (sis. alv 24%)

Tiedonhankintataitojen opetus

  • organisaation ulkopuolisille asiakkaille
68,20 €/h (sis. alv 24%)
Share This