Opiskelijoille

Opintojen aluksi opiskelijat perehdytetään kirjaston palveluihin ja aineistoihin, ja heille opetetaan tiedonhankintaa opintojen eri vaiheissa. Opiskelijoille tarjotaan myös henkilökohtaista neuvontaa tiedonhaussa.

Henkilökunnalle

Xamkin henkilökunnalle tarjotaan opetusta tukevaa koulutusta mm. e-aineistojen käytöstä. Koulutusta on mahdollista saada myös erikseen räätälöityinä paketteina.

Opetusta ja koulutusta järjestetään sekä lähi- että verkkopalveluna
Materiaalit ja ohjeet opiskelijoille

Tiedonhankinnan verkko-kurssi Moodle-oppimisympäristössä (kirjautuminen ilman avainta).

  • Johdatus kirjastopalveluihin
  • Tiedonhankinnan perusteet
  • Opinnäytetyön tiedonhankinta
  • Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus
Henkilökunnan koulutuskalenteri

Koulutuskalenterista löytyvät tiedot ja ilmoittautuminen Kyamkin, Mamkin ja Xamkin henkilökunnalle suunnattuihin koulutuksiin.

Share This