Ajoitus: opintoja toteutetaan lokakuusta 2021 alkaen
Toteutus: itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja, tarjonta uudistuu vuosittain
Koulutus on maksuton.

 

Koulutus on vuosina 2021-2023 OKM:n erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Xamk. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Koulutuskokonaisuus tarjoaa työelämässä oleville rakennusalan toimijoille koulutusta puurakentamiseen, tietomallintamiseen, rakennusten ja rakentamisen päästöjenhallintaan sekä rakennuttamiseen.

Puurakentamiseen liittyy erittäin paljon esivalmistusta ja teollisia prosesseja, joiden tuntemus on lähtökohta onnistuneelle toteutukselle. Tietomallintaminen luo edellytykset teolliselle puurakentamiselle. Myös rakennuttajien tulee tuntea teollisen puurakentamisen toimintatavat.

Vähähiilisen rakentamisen osa-alueessa perehdytään rakennusten elinkaariarviointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa nykyisen insinöörikunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät täydennysopintojen sujuvaan suorittamiseen. Koulutus soveltuu esim. rakennuttajille, eri alojen suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille.

Koulutus sisältää opintoja, jotka soveltuvat myös FISEn pätevyyksiä hakeville suunnittelijoille (vaativaan puurakentamisen pätevyyteen edellytetyt opinnot).

Tutkinto-opiskelijoita ei huomioida opiskelijoiksi näihin opintoihin.

Opinnot ja niiden toteutus

Opintojen kokonaistarjonta on 45 op, josta voit valita opintoja oman kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan. Voit suorittaa opintoja työn ohella.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joita voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan. Osa opintojaksoista toteutetaan nonstop-opintoina, jolloin voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot joustavasti.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun, Xamkin ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnot tarjotaan korkeakoulujen omilla alustoilla ja työkaluilla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

 

Karelia-ammattikorkeakoulu

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä.

Kevään 2023 tarjonta:

 • Rakennusten hiilitaselaskenta ja päästöjen pienentämisen keinot 3 op
 • Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3 op
 • Mallintamisen sovellukset suunnittelussa 4 op
 • Mallintamisen sovellukset tuotannossa 4 op
 • Rakennusten LCA-laskennan perusteet 3 op Nonstop
 • Rakennusten energiatehokkuus 3 op
 • Rakennustuotteiden ympäristöselosteet ja niiden laadinta 1 op 

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU KARELIA AMK:N OPINTOIHIN >>

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kevään 2023 tarjonta:

 • Rakennusten hiilitaselaskenta ja päästöjen pienentämisen keinot 3 op
 • Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) 3 op
 • Mallintamisen sovellukset suunnittelussa 4 op
 • Mallintamisen sovellukset tuotannossa 4 op
 • Rakennusten LCA-laskennan perusteet 3 op Nonstop
 • Rakennusten energiatehokkuus 3 op
 • Rakennustuotteiden ympäristöselosteet ja niiden laadinta 1 op

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU TAMPEREEN AMK:N OPINTOIHIN >>

 

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Sirpa Kolari, sirpa.kolari@karelia.fi tai 050 476 9593.