3D -piirtämisen perusteet suunnitteluohjelmalla SketchUP Pro 2019.3

Aika: viikko 41 alkaen ma 05.10. – 7.10.2020 klo 08.00-14.00

Paikka: SAMIedu, Puusampo, luokka J127, Pohjolankatu 4-6, Savonlinna

Kouluttaja: Adem Yalcin, SAMIedu

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu käyttäjille, jotka aloittelevat ohjelman käyttöä

Tavoitteet: Kurssin käynyt osaa tehdä 3D-malleja SketchUP perustoiminnoilla ja kykenee tuottamaan niitä.

Kenelle: Kurssi sopii kaikille, jotka aloittelevat SketchUP Pro 2019.3 -ohjelman käyttöä ja jotka haluavat perehtyä ohjelman perustoimintoihin ja toimintamalleihin.

Pääset opiskelemaan 3D piirtämisen perusteet SketchUP Pro 2019.3 -suunnitteluohjelmilla joustavalla aikataululla. Pääset myös tutustumaan 3D tulostukseen. Opintojen aikana pääset opiskelemaan: Piirustusympäristö, 3D-objektien luominen, muokkaaminen ja käsittely.

Puurakentamisen työmaakäytännöt, rakentamisenaikainen sääsuojaus ja kuivaketju

Aika 16.4. klo 12:30-16
Paikka webinaari, kutsu lähetettiin ennakkoon ilmoittautuneille.
Kouluttaja Toni Kekki, rakennustekniikan insinööri (YAMK)

https://www.xamk.fi/tapahtumat/puurakentamisen-tyopajat/

Puurakentamisen vaikutus työmaan toimintaan
-työmaa osana puurakentamisen arvoketjua
-teollinen esivalmistaminen
-nostaminen, varastoiminen, suojaaminen
-valmistuotteet kiinnityksissä
-erityisiä huomioita laadukkaaseen toteutukseen

Puurakenteiden kosteudenhallinta
-puu ja kosteus
-rakentaminen sääsuojan kanssa ja ilman
-Kuivaketju10 ja vastaavat todentamismenetelmät
-kosteus valmiissa rakennuksessa, varautuminen vesivahinkoon

Työturvakorttikoulutus, webinaarina

Esedun webinaarina järjestämä työturvakorttikoulutus yrityksille. Ensimmäisen koulutus 14.4.2020. Kokonaisuudessaan yhdeksän koulutuspäivää.

Puurakentamisen palomääräykset ja niiden soveltaminen

Aika torstai 2.4.2020 klo 12.30-15.30
Paikka WEBINAARINA, ohjeet liittymisestä etänä jaettiin ennakkoon ilmoittautuneille.
Kouluttajana Toni Kekki

Lisätietoa puurakentamisen työpajat -kokonaisuudesta https://www.xamk.fi/tapahtumat/puurakentamisen-tyopajat/

Puurakenteet tulipalossa: eri materiaalien palokäyttäytyminen, hiiltyminen ilmiönä, historiasta opittua ja tulevaisuuden näkymiä

Palomääräykset: kehityskaari ja tila puurakentamisen näkökulmasta, puurakenteiden mahdollisuudet ja rajoitukset, toiminnallinen palosuunnittelu

Paloturvallisuuden huomiointi suunnittelussa: eräitä sovellusesimerkkejä, näkyvät puupinnat, palosuoja-aineet, liitoksien suunnittelu, palokatkot

Puurakenteen suunnittelu

Aika torstai 26.3.2020 klo 12.30-15.30
Paikka ADOBE CONNECT, liittymisohjeet jaettiin ennakkoon ilmoittautuneille
Kouluttajana Toni Kekki

Lisätietoa puurakentamisen työpajat -kokonaisuudesta https://www.xamk.fi/tapahtumat/puurakentamisen-tyopajat/

Suunnitteluperusteet: puun ominaispiirteet, puutuotteet, valmistuotteet

Puurakenteiden suunnittelun periaatteet ja tavat: runkojärjestelmän valinta, murtorajatilat, käyttörajatilat, vauriotapaukset ja niiden opit, värähtely, palomitoitus, liitokset, kokemuksia akustiikasta

Mitoitusmenetelmät: käsinlaskenta, mitoitusohjelmat, FEM-ohjelmat

Sisäilmapäivä

Aika: 5.3.2020
Paikka: Etelä-Savon koulutus Oy, Raviradantie 8-10 Auditorio
Kouluttaja: Ardex Oy
Mitä: Koulutus sisäilmakorjausten työtekniikoista mm. ilmavuotojen, rakennekosteuden ja radonin hallintaan. Perustuu alan viimeisimpään tutkimukseen ja käytännön kokemukseen korjauskohteissa. Hyväksytään rakenteiden tiivistäjän Rakentamisen sertifikaatin täydennyskoulutukseksi.

Haitta-aineet rakenteissa
Haitta-ainekartoitukset
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet – VOC-analyysi
Rakennusmateriaalien päästöluokka M1
Hallittu korjaus
Haitta-aineiden hallinta ilmanvaihdolla
Alapohja
Kapillaarisuus ja vesihöyryn diffuusio
Ilmavuotojen tiivistys
Haitta-aineiden kapselointi
Ulkovaipan ilmavuotojen tiivistys
Pintarakennejärjestelmän käytännön osuus
Alustan arviointi
Alapohjan haitta-ainekapselointi
Ilmavuototiivistykset
Tasoitustyöt
Pintamateriaalien asennus
Listakiinnitykset

Ruokailu, omakustanteinen

Yhteenveto sisäilmakorjausten työtekniikoista
Loppukeskustelu

Rakentamisen hiilijalanjälki

Aika: torstai 5.3.2020 klo 12.30-15.30
Paikka: Kuitu 3, B014 Vipusenkatu, 57200 Savonlinna
Kenelle: Kaikille rakentamisen parissa työskenteleville
Kouluttaja: Matti Kuittinen
Lisätietoa: xamk.fi/puurakentamisentyopajat

– Metsän ja rakennetun ympäristön hiilivirrat
– Rakennusten vähähiilisyyden säädöskehitys
– Vähähiilisyyden arviointimenetelmä
– Rakentamisen kiertotalous

Puurakentamisen palomääräykset ja niiden soveltaminen

Aika: tiistai 3.3.2020 klo 13.00-16.00
Paikka: Mikkeli
Kenelle: Kaikille rakentamisen parissa työskenteleville
Kouluttaja: insinööri (ylempi AMK) Toni Kekki

 • Puurakenteet tulipalossa: eri materiaalien palokäyttäytyminen, hiiltyminen ilmiönä, historiasta opittua ja tulevaisuuden näkymiä
 • Palomääräykset: kehityskaari ja tila puurakentamisen näkökulmasta, puurakenteiden mahdollisuudet ja rajoitukset, toiminnallinen palosuunnittelu
 • Paloturvallisuuden huomiointi suunnittelussa: eräitä sovellusesimerkkejä, näkyvät puupinnat, palosuoja-aineet, liitoksien suunnittelu, palokatkot

AutoCAD, jatko

Aika: 12.-13.2.2020
Paikka: Etelä-Savon koulutus Oy, Raviradantie 4-6 rakennus C. ATK-luokka

Kouluttaja: Cadpool Oy.
Kenelle: Kaikille, jotka haluavat oppia AutoCAD -ohjelman toiminnot hieman syvällisemmin. Kurssilla opitaan uusia ohjelman käyttöä tehostavia toimintoja

• Tekstit ja mitat
• Mittakaavan hallinta ja tulostaminen
• Symbolit ja niiden käyttö
• Apukoordinaatistot
• Täyttökuviot
• Harjoituksia aihealueittain

Koulutuksen sisällöistä, toteutuksesta sekä opiskelun ohjauksesta vastaa Antti Pylkkänen, Esedu

Villego: Lean Last Planner-simulaatio

Aika: 12.2.2020
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus
Kenelle: Kaikille, jotka haluavat käytännössä kokeilla Lean -ajattelun mukaista projektinhallintaa.

Huom! Rajoitettu osallistujamäärä!

Kerrattiin lean-ajattelun perusteita. Käytiin läpi pojektinjohtamista ja aikatauluttamista pelaamalla Villego -simulaatio.

Puurakentamisen kokonaisprosessi -työpajat

ke 29.1.2020 klo 13.00-16.00 Mikkelissä
to 30.1.2020 klo 12.30-15.30 Savonlinnassa
kouluttajana Toni Kekki

 • Puurakentamisen kokonaisprosessi erityisesti kunnallisen rakentamisen näkökulmasta.
 • Käytännönläheisesti kuntien ja kaupunkien omien rakennushankkeiden kautta.
 • Puurakentamisen prosessin erot betoni- ja teräsrakentamiseen: kuinka puurakentaminen poikkeaa vallitsevista rakentamistavoista, tehtäväluetteloiden, KSE:n ja YSE:n soveltuminen puurakentamiseen, tietomallintamisen prosessin hallinta
 • Suunnittelijaryhmän hankinta ja suunnittelunohjaus: osaamiskriteerit, kilpailutus, suunnittelun vaiheistus
 • Urakoitsijoiden hankinta ja eri urakkamuodot: urakoitsijavalinta ja hankintalaki, eri urakkamuotojen soveltuvuus
 • Puurakentamishankkeen sudenkuopat ja mahdollisuudet: kokemuksia ja näkemyksiä erilaisissa kohteissa tulleista tilanteista

Lean ajattelun perusteet ja Lean rakentamisessa

Aika: 22.1.2020
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus
Kenelle: Kaikille rakentamisen parissa työskenteleville
Tavoite: Lisätä osallistujien ymmärrystä siinä mitä Lean on, ja mitä Lean ajattelu- ja tuotantotavan mukaisella johtamisella ja toiminnalla on saavutettavissa.

Huom! Rajoitettu osallistujamäärä.

Leanin periaatteet ja tapa toimia, kehittymisen historia ja nykypäivän levittäytyminn eri aloille.
Lean Construction -ajatteluun (Lean projektitoiminnassa) perehtymisen sekä erilaisiin työkaluihin tutustuminen.

AutoCAD, perusteet

Aika: 9.-10.1.2020
Paikka: Etelä-Savon koulutus Oy, Raviradantie 4-6 rakennus C. ATK-luokka
Kouluttaja: Cadpool Oy.
Kenelle: Kaikille, jotka aloittavat AutoCADin käyttöä ja jotka haluavat oppia ohjelman perustoiminnot ja toimintamallit. Kurssi soveltuu hyvin myös henkilöille, jotka eivät päätoimisesti työskentele ohjelmistolla, mutta jotka tarkastelevat, kommentoivat, tulostavat tai joiden tulee olla muutoin perillä ohjelmiston teknisestä toiminnasta.

• Yleistä AutoCAD-ohjelmasta
• Käyttöliittymän hallinta
• Tiedostojen hallinta
• Piirtämisen aputoiminnot
• Mittatarkka piirtäminen
• Piirtämisen asetukset: kuvatasot, värit ja viivatyypit
• Muokkaustoiminnot

Koulutuksen sisällöistä, toteutuksesta sekä opiskelun ohjauksesta vastaa Antti Pylkkänen, Esedu

AutoCAD 2020, perusteet

Ajankohta: 1.11.-13.12.2019, perjantaisin klo 08.00-11.00
Paikka: SAMIedu, Puusampo, luokka J127,
Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kouluttaja: Adem Yalcin, SAMIedu

Kohderyhmä: Aloittelijat

Sisältö: 2D -piirtämisen perusteet Autocad 2020 -suunnitteluohjelmilla.
Käyttöliittymän hallinta, piirustusympäristö, piirtokäskyt, mitoitus, tasot, tekstit, tulostus.

1.11.2019 Käyttöliittymän hallinta, Piirustusympäristö
8.11.2019 Piirtotyökalut
15.11.2019 Mittaukset
22.11.2019 Kuvatasot
29.11.2019 Muokkaustoiminnat, tekstit ja mitat, tulostus
13.12.2019 Mittakaavan hallinta, Tulostustyylit, tiedon siirto Käyttöliittymän muokkaus

Puualan CNC-koulutus

Ajankohta: 12.3.-11.12.2019, pääsääntöisesti tiistaisin klo 13-16
Paikka: SAMIedu, Puusampo, luokka J127,
Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
Kouluttaja: Adem Yalcin, SAMIedu

Kohderyhmä: CNC-koneen käyttäjät sekä henkilöt, jotka toimivat CNC-ohjelmoinnin parissa

Sisältö: Puuteollisuuden CNC- ja CAD-/CAM-tekniikka
Pääset opiskelemaan 2D-piirtämisen perusteet eri suunnitteluohjelmilla joustavalla aikataululla. Opintojen aikana pääset tutustumaan 3- ja 5- akseliseen CNC-koneeseen sekä saat kontakteja alan paikallisiin yrityksiin.

Koulutuksen esite, pdf

WoodWOP 5.0
WoodWOP -käyttöliittymän hallinta ja geometrian luonti
Työstöratojen tekeminen ja muokkaaminen
Käytännön jyrsintätyöt, poraukset ja taskujen jyrsinnät

AUTOCAD 2017
2D -piirtäminen AutoCAD 2017 –ohjelmalla
DXF-tiedoston vieminen CNC-koneelle

CNC-koneen käyttö tutuksi
CNC-koneen käyttöönotto ja perustoiminnot
Turvallinen työskentely ja huoltotoimenpiteet
CNC-terätekniikan perusteet
Tutustuminen paikallisiin CNC -koneistusta hyödyntäviin yrityksiin

MasterCAM X6
2D -piirtäminen ja työstöradat
Työstöratojen tekeminen ja muokkaaminen

Projektityöt
Puusepän asiakastyön suunnittelu
Ohjelmointi ja toteutus
Asiakaslähtöisten projektitöiden toteutus

Hyvinvoinnin kehittäminen rakennusalalla

Ajankohta: 18.10.2019 klo 16-20
Paikka: Esedu

Koulutuksen järjestäjä: Antti Pylkkänen, Esedu

Kiinteistöjen korjausrakennusalan hyvinvoinnin kehittäminen.

Korjausrakentaminen on fyysisesti hyvin rasittavaa työtä. Työskentely-ympäristö on usein pölyinen sekä likainen, myös työvälineiden tärinä rasittaa kehoa.
Koulutuksessa käydään lävitse korjausrakentamisen kannalta tärkeää osastointia ja osastoinnin alipaineistamista sekä työpisteen pölynhallintaa ja pölyn leviämisen estämistä.

Ohjelma

16:00 Koulutuksen aloitus puheenvuoro Antti Pylkkänen
16:15 Korjausrakentamisen vaarat ja niiden ennakointi (purkutyö)
17:00 Tauko
17:15 Purkutöiden pölynhallinta
18:00 Tauko
18:15 P1 ja P2
19:00 Tauko
19:15 Purkutöiden osastointi ja alipaineistus
20:00 Tilaisuuden päätös

Robotiikka rakennusalalla, osa 2

Aika: 30.10.19 klo 8-14

Järjestejä: Esedu, Mikkeli

Kouluttaja: Ville Peltonen, PeTe Innovation Oy.

Robotiikka ja tekoäly
Tekoälyn perusteita ja sovelluksia
LEGO Mindstorms

Robotiikka rakennusalalla, osa 1

Aika: 16.10.19 klo 8-14

Järjestejä: Esedu, Mikkeli

Kouluttaja: Ville Peltonen, PeTe Innovation Oy.

Robotti taipuu moneksi
Rakentamisen robotisointi
Sam-robotti
3D tulostin talon rakentamisessa
Raksamies lyö vielä robotin

Lean Construction

Ajankohta: 1.10.2019 klo 8-16
Paikka: Xamk, Kuitu 3, Savonlinna
Asiantuntijat: Anssi Koskenneva, Mittaviiva Oy
Kohderyhmä: Rakentamisen ammattilaiset, muut Lean-ajattelusta kiinnostuneet

Koulutuksessa perehdyttiin tarkemmin Lean Construction -ajatteluun

https://www.xamk.fi/tapahtumat/rakes-2020-lean-rakentamisessa/

Lean-ajattelun perusteet

Ajankohta: 11.9.2019 klo 8-16
Paikka: Xamk, Kuitu 3, Savonlinna
Asiantuntijat: Anssi Koskenneva, Mittaviiva Oy
Kohderyhmä: Rakentamisen ammattilaiset, muut Lean-ajattelusta kiinnostuneet

Koulutuksessa käytiin läpi Lean-ajattelun perusteita.

https://www.xamk.fi/tapahtumat/rakes-2020-lean-ajattelun-perusteet/

Lasermittaus

Aika 27.8.2019
Järjestäjä Esedu, Mikkeli
Kouluttaja Würth Oy

Talotekniikan BIM-yhdistelmämallit

Ajankohta: 28.5.2019 klo 9-16
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus
Asiantuntijat: Pia Nitz, Solibri Oy
Kohderyhmä: Talotekniikan ammattilaiset, muut tietomalleista kiinnostuneet

Koulutuksessa käytiin läpi BIM-yhdistelmämallien perusteet yleisellä tasolla ja perehdyttiin yhdistelmämallien tarkastamiseen ja malleihin viestinnän välineenä. Tutustuttiin Solibri Office (ent Solibri Model Checker) -ohjelmistoon käymällä läpi perustoiminnot ohjatusti ja itse kokeilemalla..

Tuotteen elinkaarimallinnus (Sulca)

Ajankohta: 22.5.2019 klo 9-16
Paikka: Xamk, Kuitulaboratorio, Savonlinna
Asiantuntijat: Matias Alarotu, Katri Behm, Maija Massinen
Kohderyhmä: Rakennusklusteri, muut kiinnostuneet

 

Päivän aikana käytiin läpi tuotteen elinkaarimallinnusta ja tutustuttiin Sulcan käyttöön.

Ohjelma

Koulutus toteutettiin yhteistyössä BIOKASVUn kanssa.

Rakennusten elinkaarimallinnus (One Click LCA)

Ajankohta: 20.5.2019 klo 9-16
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus
Asiantuntijat: DI Tytti Bruce-Hyrkäs, Bionova Oy
Kohderyhmä: Rakennusklusteri, muut kiinnostuneet

Hiilijalanjälki ohjauskeinona rakennusalalla. One Click LCA – arviointityökalun käyttö.

Luennot + käytännön harjoituksia.

Tarkempi kuvaus päivän sisällöstä: xamk.fi/oneclick

Nostin- ja telinekoulutus

Ajankohta: 29.4 – 3.5.2019
Paikka: Esedu, Mikkeli
Kohderyhmä: Ammattikoulun tekniikan alojen oppilaat, rakentajat

Koulutukseen osallistui tekniikan alojen opiskelijoita n. 70 kpl sekä ulkopuolisia yrityselämän edustajia 15 kpl. Koulutukseen kuului kuuden tunnin teoria luento sekä käytännön harjoittelua kahdella eri henkilönostimella sekä alumiinitelineiden kasaus/pystytys ohjeistuksen mukaisesti.

Performance of wood products against upcoming European regulations on product emission

Ajankohta: 24.4.2019 klo 12-16
Paikka: Xamk, Savonlinna, Kuitulaboratorio
Asiantuntija: Dr Martin Ohlmeyer, Thünen-instituutti
Kohderyhmä: Puurakentamisen ja sisäilman parissa toimivat, muut kiinnostuneet

The presentation will cover the upcoming requirements on VOC emissions from building products under the European construction regulation, the relevant testing and evaluation procedures as well as examples how wood products are performing against this. The typical substances from various wood products, short term vs. long term performance and process parameters affection these properties will be discussed.

Lisätietoja xamk.fi/martin2

Requirements on Indoor Air Quality in the context of emissions from building products

Ajankohta: 23.4.2019 klo 12-14
Paikka: Xamk, Savonlinna, Kuitulaboratorio
Asiantuntija: Dr Martin Ohlmeyer, Thünen-instituutti
Kohderyhmä: Puurakentamisen ja sisäilman parissa toimivat, muut kiinnostuneet

This presentation will cover the different factors (physical, chemical, biological, and psychological) affecting indoor environmental and air quality. A special focus will be drawn on requirements on VOC indoors (German perspective). These will be discussed against the upcoming regulations on VOC emissions under the European construction products regulation with focus on wood material.

Lisätietoja xamk.fi/martin1

Ilmanvaihdon mittaukset ja säätö

Ajankohta:29.3.2019 klo 9-14
Paikka: Mikkeli, Xamk, Kampussali A, talotekniikan laboratoriotilat
Asiantuntijat:Teknocalor Oy ja Pietiko Oy
Kohderyhmä:Talotekniikan suunnittelu ja konsultointi, huolto ja ylläpito sekä muut kiinnostuneet

Päivän aikana käydään läpi ilmanvaihtoon ja sisäilmaan liittyviä mittauksia teoriassa ja käytännössä.
Asiantuntijoina Teknocalor Oy:lta Johanna Hokkanen ja Mika Lumio, Pietiko Oy:lta Sami Pietilä ja Riku Lindström.

Tarkempi kuvaus päivän sisällöstä xamk.fi/iv-mittaukset

Hybridirakentamisen seminaari

Ajankohta:25.3.2019 klo 12-17
Paikka: Xamk, Savonlinnan kampus
Asiantuntijat: Eri asiantuntijoita
Kohderyhmä: Rakennusklusterin ammattilaiset ja opiskelijat, muut kiinnostuneet

Tietomallintamisen iltapäivä

Ajankohta: Keskiviikko 13.3.2019 klo 12-17
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus, Kampussali A
Asiantuntijat:
Timo Lehtoviita, DI, rakennustekniikan lehtori, Saimia AMK. LinkedIn
Tarja Mäki, DI, tutkimusjohtaja, Mittaviiva Oy. LinkedIn
Anssi Leppäaho, DI, talotekniikan ryhmäpäällikkö Granlund Oy. LinkedIn
Juha Ojala & Markku Rossi, XAMK. Hanke-esittely
Kohderyhmä: Rakennusklusterin ammattilaiset ja opiskelijat, muut kiinnostuneet

Iltapäivän jälkeen osallistuja osaa lyhyesti kuvata mitä rakentamisen tietomallintaminen on ja miten se eroaa tietokoneavusteisesta 3D-suunnittelusta.
Osallistuja tunnistaa tietomallipohjaisen rakennushankkeen haasteita ja etuja.
Osallistuja osaa arvioida mitä osaamista tarvitsee lisää.

Lisätietoa päivän ohjelmasta tapahtumasivulla

Oras Hanaopisto

Ajankohta: Keskiviikko 13.3.2019 klo 8-16
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus, Kampussali D, Liikuntasali
Asiantuntijat: Oras Oy:n kouluttajat
Kohderyhmä: Talotekniikan asennus ja huolto, muut kiinnostuneet

Oras Oy:n kiertävä Hanaopisto.
Tuotekoulutus sekä huolto- ja säätöharjoituksia

Lämmitystekniikan seminaari - lämpöpumput, kaukolämpö, lattialämmitys ja -viilennys

Ajankohta:15.2.2019 klo 9-14
Paikka: Mikkeli, Xamk, Kampussali A
Asiantuntijat:
Jussi Hirvonen, SULPU Ry
Mikko Laamanen ja Tomi Kurhinen, Uponor Oy
Arto Kairavuori ja Auli Haapiainen-Liikanen, Etelä-Savon Energia Oy
Markku J Virtanen, Aalto-yliopisto
Kohderyhmä:Talotekniikan suunnittelu ja konsultointi, opiskelijat, muut kiinnostuneet

Seminaarissa pohdittiin energiatehokkaita, vähähiilisiä ratkaisuja kiinteistöjen lämmityksessä nyt ja tulevaisuudessa. Pääpaino oli lämpöpumpuissa, kaukolämmössä sekä hybridiratkaisuissa, ja matalalämpö-lämmönjakoratkaisuissa.

Tarkempi kuvaus päivän sisällöstä Lämmitystekniikan seminaari

Märkätila-asentajan koulutus

Ajankohta to 14.2. 2019 klo 8-16
Paikka: Etelä-Savon koulutus Oy, Raviradantie 4-6, 50100 Mikkeli
Kouluttaja: Jari Pöyry, Esedu
Kuvaus: Koulutuksessa käydään läpi märkätilojen siveltäviä vesieristyksiä ja laatoituksia koskevia työmenetelmiä. Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet märkätilojen vedeneritystyön suorittamiseen.

Koulutus ei anna VTT-henkilösertifikaattia. VTT-henkilösertifikaattikoulutus on mahdollista suorittaa seuraavan linkin kautta. https://kasvuesedu.fi/tuote-osasto/lupa-ja-korttikoulutukset/markatila-asentajan-sertifiointikoulutus/

Vesi- ja viemäritekniikan teoria- ja tuotekoulutusta

Ajankohta:8.2.2019 klo 9-14
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus. Teorialuennot kampussalissa A117, käytännön harjoitukset laboratoriotiloissa
Asiantuntijat:Jukka Hakanen ja Petri Riihenperä, Geberit Oy
Kohderyhmä: Talotekniikan suunnittelu, asennus ja huolto, muut kiinnostuneet

Ohjelma

9-11 Juomavesihygienia (luento + harjoitukset)
Ensin kaikille yhteinen teorialuento puristusliitostekniikasta (materiaalit, työtavat sekä käytönaikainen hygienia)
sitten samanaikaisesti käytännön harjoituksia laboratorion tiloissa asentajille ja huoltohenkilöille,
ja teorialuento salissa muille kiinnostuneille aiheesta Tuotteiden elinkaari, joutsenmerkki

11-12      Lounastauko, omakustanteinen
12-13.30 Viemäri- ja äänitekniikka (luento)
Viemäriäänten hallinta ja ymmärtäminen
Geberit Super Tube korkeisiin rakennuksiin
13.30-14 Kahvitauko
14-15 Käytännön harjoituksia melumittauksesta. Äänikamera, melumittari. Pienryhmä

Liimakoulutus

Ajankohta:     6.2.2019
Paikka:           Kerimäki
Asiantuntijat:
Kohderyhmä: Puutuoteteollisuuden toimijat

Liimausteorian käsitteitä lyhyesti
Polyuretaaniliimat
Puun liimaaminen polyuretaaniliimalla
Polyuretaaniliimalla huomioitavaa
Polyuretaaniliiman käyttäytyminen demo (liimamäärä tai avoin aika)

Työelämäfoorumi ja pölynhallintakoulutus

Ajankohta: Keskiviikko 28.11.2018 klo 8-12
Paikka: Etelä-Savon koulutus Oy, Raviradantie 6-8
Kouluttaja: Antti Pylkkänen (Esedu), Jari Tunturi (RS-Tarvike Oy)
Kohderyhmä: Rakennusalan yrittäjät, ammattilaiset ja opiskelijat

Pölynhallintaa tarkastellaan P1-luokan vaatimusten kautta.
RS-tarvike esittelee pölynhallinnan tuotteitaan ja opastaa tuotteiden käytössä.

Ohjelma

8:00 – 9:00 Aamupala Ruokala Napostella.
9:00 – 12:00 Pölynhallinta työmaalla ja pölynhallintatuotteet.

Aamupalan merkeissä keskustellaan vapaasti yrittäjien ja opettajien kesken ammattikouluoppilaiden koulutussopimusoppimisesta (entinen: työssäoppiminen). Keskustelutilaisuus on osa Etelä-Savon ammattiopiston työelämäfoorumeita

Sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi haltuun

Ajankohta: ti 9.10.2018 klo 8.30-16.00
Paikka: XAMK, Mikkelin kampus, luokka D204, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Kouluttaja: Pia Behm
Kohderyhmä: Vasta-alkajat ja hieman kokeneemmat somen käyttäjät

Pääset tutustumaan sosiaalisen median hyödyntämiseen erityisesti yrityksen markkinoinnissa, työnantajakuvan luomisessa ja rekrytoinnissa, henkilöbrändäyksessä sekä avoimien työpaikkojen julkaisemisessa ja löytämisessä.

Päivä sisältää sekä teoriaa, että käytännön harjoituksia (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube, Google, Twitter). Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma

Klo 8:30-9:00 Kahvi ja tee

Klo 9.00-11:00 Tilannekatsaus sosiaalisen median maailmaan
(mikä on some, miksi yrityksesi olisi somessa, hyödyt ja haitat)

Tauko 15 min

Klo 11.00-12:00 Omakustannelounas, lounasravintola Kasarmina

Klo 12.00-14:00 Sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet yrityksille
(kohderyhmät, suunnitelmallinen sisällöntuotanto, some-kanavat)

Klo 14:00-14:15 Kahvi ja tee

Klo 14:15-16:00 Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa ja työpaikan löytämisessä
(työnantajakuvan luominen ja rekrytointi, henkilöbrändäys ja avoimet työpaikat)

Puurakentamisen uudet tuulet Etelä-Savossa

Ajankohta: ke 3.10.2018 klo 12.00-16.30
Paikka: Xamk, Mikkelin kampus, A-rakennus, Auditorio A117, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Seminaarissa keskustellaan puurakentamisen tulevaisuudesta ja etsitään ratkaisuja kestävän puurakentamisen edistämiseksi Etelä-Savossa.

Seminaari on suunnattu kuntapäättäjille, alan yrityksille, opiskelijoille sekä kaikille puurakentamisesta kiinnostuneille. Seminaari on maksuton.

Ohjelma

Klo 12:00-12:15 Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, Etelä-Savon maakuntaliitto

Klo 12.15-12:45 Elinkaariajattelu tulee – mikä on puurakentamisen rooli? Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö

Klo 12.45-13:15 Etelä-Savon metsä- ja puuklusteri – riittääkö puuta rakentamiseen? Aluejohtaja Antti Heikkilä, Suomen Metsäkeskus

Klo 13.15-13:45 Puurakentaminen Imatran koulu- ja päiväkotiverkon uudistamisessa. Projektipäällikkö Mari Routti, Imatran kaupunki

Mikkelin kaupungin kommenttipuheenvuoro, kaupunkiympäristölautakunnan pj, Veli Liikanen

Klo 13:45-14:15 Kahvit aulassa

Klo 14:15-14:30 Xamk vauhdittaa puurakentamista, projektipäällikkö Matti Kilpiäinen, Xamk

Klo 14:30-16:30 Yritysten näkemyksiä puurakentamisesta Etelä-Savossa – mitä halutaan ja tarvitaan?

 • Versowood Oy, projektimyyntipäällikkö Tomi Koskenniemi
 • Elementit-E Oy, johtaja Veli Hyyryläinen
 • Koskinen Oy, myyntipäällikkö Petri Salminen

Paneelikeskustelu

Seminaarin puheenjohtaja: Aki Hakala, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy