Solvayn Voikkaan tehdas siirtyy kokonaan vihreän sähkön käyttöön vuonna 2023, jolloin tehtaan tarvitsema sähkö tuotetaan tuulivoimalla. Tehtaan sopimus tuulisähkön hankinnasta on merkittävä uutinen alueen teollisuuden siirtymisestä kohti hiilineutraaliutta.

Solvay Chemicals Finland Oy on tuottanut vetyperoksidia valkaisutarkoituksiin Voikkaalla vuodesta 1972.

 

Lisätiedot:

Kouvola Innovation. Www. Solvayn Voikkaan tehdas siirtyy 100-prosenttisesti vihreän sähkön käyttöön. Saatavissa: https://kinno.fi/solvayn-voikkaan-tehdas-siirtyy-100-vihrean-sahkon-kayttoon/ [viitattu 17.5.2022]