Älykkäiden kulttuurikylien tulevaisuustalkoot – Mikä ihmeen kulttuurikyläkonsepti?

Tervetuloa tulevaisuustalkoisiin!

Ma 7.3. klo 16-18 Nuorisokeskus Anjalassa Regina-koululla (Ankkapurhantie 6, 46910 Anjala).

Älykkäät kulttuurikylät kutsuu Kymenlaakson kylien edustajia luomaan yhdessä älykkään kylän konseptia. Työpajassa pohditaan, millainen on tulevaisuuden menestyvä kylä ja millainen hankkeessa tehtävä kyläkonsepti hyödyttäisi kyläläisiä. Minkälaiset toimenpiteet auttaisivat kyliä lisäämään vetovoimaa ja pitovoimaa? Minkälaista sisältöä kehittämisen tueksi kylissä tarvitaan?

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu!

Ilmoittautumiset pyydetään työpajan suunnittelun ja tarjoiluiden takia 1.3. mennessä, ilmoittautumislinkki löytyy palkista oikealla.

Älykkäät kulttuurikylät on Kymenlaakson maaseutualueiden kehittämishanke (Maaseuturahasto 2021–2022). Keskitymme teemoihin etätyö, innovaatiot ja kulttuurihyvinvointi ja pyrimme kylien elinvoimaistuttamiseen. Lähestymistapa on tarvelähtöinen yhteiskehittäminen.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Laura Lehtinen, laura.lehtinen@xamk.fi, 044 702 8451