ÄLYKÖ-hankkeen loppuseminaari Mikkelissä 25.1.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ÄLYKÖ-hankkeella on kehitetty öljyntorjuntaa ja ympäristövahinkoihin varautumista Itä-Suomen alueella.

Hankkeen loppuseminaari pidetään keskiviikkona 25.1.2017 klo 9:00 alkaen Mikkelin kampuksen Mikpoli-salissa. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Ilmoittaudu seminaariin 17.1.2017 mennessä linkistä: https://www.lyyti.fi/reg/Alykohankkeen_loppuseminaari_8083

Alla ohjelma ja kartta, josta käy ilmi rakennuksen sijainti. Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan vesistöalueen öljyn- ja vaarallisten aineiden varastoinnin ja kuljetusten ympäristöriskien älykäs minimointi ja torjunta (Älykö) -hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta, Öljysuojarahasto, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset, Metsäsairila Oy ja Meritaito Oy.

Ohjelma

09:00 Kahvi

09:30 Tilaisuuden avaus, Vuokko Malk

09:35 Pelastuslaitoksen puheenvuoro, Jyri Silmäri, Etelä-Savon pelastuslaitos

ELY-keskuksen puheenvuoro, Petri Naumanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

10:00 Vaarallisten aineiden kuljetusten ja varastoinnin riskikartoitus ja onnettomuusskenaarioiden mallintaminen, Justiina Halonen ja Vuokko Malk

10:20 Öljyjen ja biopolttoaineiden käyttäytyminen ympäristössä ja torjunta vahinkotilanteessa, Vuokko Malk ja Justiina Halonen

 

10:40 Tauko

 

10:50 Hankkeessa tuotetut paikkatieto- ja kartta-aineistot, Joel Kauppinen

11:10 Öljyvahinkojätteen käsittely ja logistiikka Itä-Suomessa, Vuokko Malk ja Justiina Halonen

11:30 Ympäristövahinkojen monitorointi, Vuokko Malk

11:45 Ympäristötekniikka osana öljyntorjuntaa, Marko Hintsala, Knorring Oy Ab

12:00 Tilaisuuden päätös ja lounas (lounas omakustanteinen)

 

Seminaari on maksuton ja se järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen Mikpoli-salissa, osoite Patteristonkatu 2 M, Mikkeli.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan uninon aluekehitysrahastosta. 

Tervetuloa!

 

LIITE:  Kutsu (pdf)