Analyysisuureiden mittausten mahdollisuudet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hankkeen puitteissa Analyysisuureiden mittausten mahdollisuudet  –webinaarin. Webinaarin pitää Xamkin yliopettaja Merja Mäkelä Teams -alustalla.

Kohderyhmänä ovat:

 • kone- ja prosessisuunnittelijat suunnittelutoimistoissa ja laitetoimittajayrityksissä
 • automaatio- ja sähkösuunnittelijat prosessiteollisuuden suunnittelutoimistoissa ja laitetoimittajayrityksissä
 • automaation ja kunnossapidon vastuuhenkilöt prosessilaitoksissa
 • edellä mainittujen alojen opiskelijat.

Webinaarin tavoitteena on luoda käytännönläheinen katsaus analyysisuureiden mittausten nykytilaan ja käyttömahdollisuuksiin. Webinaarissa tarkastellaan usein tarvittavien analyysimittausten käytännön sovelluksia ja niiden haasteita.

Tapahtuma on maksuton.

OHJELMA

Torstai 24.11.2022 klo 13:00-15:00

Osa 1 Analyysisuureiden mittausmenetelmät (45 min.)

1. Jatkuvat analyysimittaukset

  • Arkielämässä: CO, pienhiukkaset, …
  • Prosessiteollisuudessa laatuun liittyvät suureet: sakeus, pH, pitoisuudet, …
  • Vesien käsittelyssä laatuun liittyvät suureet: pH, pitoisuudet, …
  • Energiantuotannossa savukaasun pitoisuudet: O2, NO, NOx, …

2. Jaksolliset analyysimittaukset

  • Paperimassojen ja -radan laatusuureet: kappa, neliömassa, kosteus, paksuus, tuhka, väri, …
  • Energiantuotannon savukaasupitoisuudet

3. Erillistä näytteenottoa ja analysointia vaativat mittaukset

  • Massa- ja paperinäytteiden laatusuureet
  • Ilman, veden ja maa-aineksen näytteiden koostumus

Tauko

Osa 2 Analysaattoreiden valinta mittauskohteisiin (45 min.)

1. Analyysimittaukset käyttötarpeen mukaan

  • Tuotteen laadun tarkkailu ja varmistaminen tuotantoajossa
  • Henkilö- ja koneturvallisuuden varmistaminen
  • Viranomaisraportointi

2. Suunnittelussa huomionarvoista

  • Laiteliitännät automaatiojärjestelmiin
  • Radioaktiivisten mittausten luvanvaraisuus

3. Analyysimittausten suorituskyky

  • Saatavissa olevat tekniset ratkaisut ja niiden mahdollisuudet
  • Signaalikäsittelyn vaikutus

4. Kunnossapitonäkökohdat

  • Tarvittava ennakoiva ja korjaava kunnossapitotyö
  • Esimerkkejä haasteellisista yleisistä analyysimittauksista

(Ohjelma saattaa tarkentua lähempänä webinaaria.)

ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen ennakkoon 23.11.2022 mennessä tästä: linkki ilmoittautumissivulle.

Osallistujat saavat ilmoittautumisen yhteydessä Teams-linkin koulutukseen.

ASIANTUNTIJA

Merja Mäkelä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Merja Mäkelä työskentelee automaatiotekniikan yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun energiatekniikan koulutusohjelmassa. Opetusaloina ovat energiantuotannon sekä massa- ja paperiteollisuuden mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikka, automaatiojärjestelmät, automaatiosuunnittelu sekä teollisten prosessien mallintaminen ja simulointi. Mäkelän teollisuustyökokemus on prosessiteollisuuden ja automaatiotoimittajien projekteista Suomessa ja Saksassa.

LISÄTIETOJA

Merja Mäkelä / Xamk, merja.makela(at)xamk.fi

Ari Mielo / Xamk, ari.mielo(at)xamk.fi