Demola innovation projects Final

WELCOME TO MEET THE DEMOLA TEAMS!

Demola is an international innovation platform that connects companies, governments, researchers and students to the exciting phenomena of the future. The innovation projects in spring 2024 in cooperation with the City of Mikkeli, Xamk and Demola will offer Xamk students the opportunity to work in an interdisciplinary, global team to create provocative visions of possible futures and possible solutions. The student teams have been working for a few weeks and now want to share their ideas and thoughts with you and get your feedback.

Come along to discover interesting ideas and discuss them with the student teams!

Place: Fuel Mikkeli D118
Time: Tuesday 21 May 2024 at 12.30-14.30. You can come freely according your timetable

At this event you can…
… be inspired by our Xamk Demola teams, share your expertise with them and learn how the next generation of talent sees the future.
…meet other forward-thinking people from companies and other stakeholders.
…gain a better understanding of Demola and get to know the people behind the teams.

Looking forward to interesting phenomena and ideas!

For more information on the Demola programme: https://www.demola.net/students

For more information on Demola projects: project manager Niko Arola (niko.arola@xamk.fi), Joonas Kemppainen (joonas@demola.net)

 

TERVETULOA TAPAAMAAN DEMOLA TIIMEJÄ!

Demola on kansainvälinen innovaatioalusta, joka yhdistää yritykset, hallitukset, tutkijat ja opiskelijat tulevaisuuden mielenkiintoisten ilmiöiden pariin. Keväällä 2024 yhteistyössä Mikkelin kaupungin, Xamkin ja Demolan kanssa toteutettavat innovaatioprojektit tarjoavat Xamkin opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä poikkitieteellisessä, globaalissa tiimissä luoden provokatiivisia visioita mahdollisista tulevaisuuksista sekä ratkaisuvaihtoehtoja niihin. Opiskelijatiimit ovat työskennelleet muutaman viikon ja haluavat nyt esitellä ajatuksensa ja ideansa kanssasi ja saada palautetta.

 

Tule mukaan tutustumaan mielenkiintoisiin ideoihin ja keskustelemaan niistä opiskelijatiimien kanssa!

 

Paikka: Xamk Mikkelin kampus, D-rakennus, Fuel

Aika: Tiistai 21.5.2024 klo 12.30–14.30. Tule mukaan oman aikataulusi mukaan.

 

Tässä tapahtumassa voit…

…inspiroitua Xamkin Demola -tiimeistämme, jakaa asiantuntemuksesi heidän kanssaan ja oppia, kuinka seuraavan sukupolven kyvyt näkevät tulevaisuuden.

…tavata muita tulevaisuuteen katsovia ihmisiä yrityksistä ja muista sidosryhmistä.

…oppia ymmärtämään paremmin Demolan toimintaa ja tutustua ihmisiin tiimien takana.

 

Näkemisiin mielenkiintoisten ilmiöiden ja ajatusten parissa!

 

Lisätietoa Demolan ohjelmasta: https://www.demola.net/students

 

Lisätietoa Demola-projekteista: projektipäällikkö Niko Arola (niko.arola@xamk.fi), Joonas Kemppainen (joonas@demola.net)