Digitalt spelande inom ungdomsarbete

Under utbildningen diskuteras bland annat digitalt spelande som fenomen, förebyggande arbete, för- och nackdelar med spelande, problematiskt spelande samt risker, identifiering och hur ta till tals spelande med unga. Ett genomgående tema är hur ungdomsarbetare kan stöda ungas och unga vuxnas välmående.

Vi går igenom vissa metoder och diskuterar frågor som ni har skickat in på förhand i samband med anmälan och ställt under utbildningen. Du kan även skicka in ett ”case” som du tycker är relevanta att diskutera.

Utbildningen är avgiftsfri och ordnas på distans via Microsoft Teams.

 

Tid: 30.8. kl 9.30-11.30
Utbildning: Digitalt spelande inom ungdomsarbete
Målgrupp: Ungdomsarbetare, uppsökande arbete.

 

Du får länken till utbildningen närmare utbildningen via e-postadressen som du angett vid anmälan.

Anmäl dig till utbildningen:  Fyll i enkäten

Sista anmälningsdagen är: 26.8.2022

 

Utbildaren är Annukka Såltin, Pelituki, annukka.saltin@pelituki.fi  www.pelituki.fi Utbildningen ordnas av  EHYT ry, Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta www.ehyt.fi