Elinkaarimallintaminen (LCA Life Cycle Assessment)

Elinkaarimallintaminen

(LCA –  Life Cycle Assessment)

 

Koulutuspäivän aikana pyritään vastaamaan kysymyksiin

  • Mitä elinkaarimallintaminen tarkoittaa?
  • Miten/mihin sitä voidaan hyödyntää?

Lisäksi koulutuksessa kerrotaan käyttökohteista ja -mahdollisuuksista teollisessa yritysympäristössä.

Koulutuspäivä sisältää ohjelmistoesittelyn, yritys case-esittelyn ja workshopin, jossa on mahdollisuus päästä itse kokeilemaan Sulca®-ohjelman käyttöä.

 

KENELLE?

Koulutus on suunnattu yrityksille sekä kaikille elinkaarimallinnuksesta kiinnostuneille.

 

AIKA JA PAIKKA

Koulutus järjestetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 8.00-15.30 Savonlinnassa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yksikössä Kuitu 3, teoriatila B015. Osoite: Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtuma on maksuton, ennakkoilmoittautuminen vaaditaan 15.5.19 mennessä https://www.lyyti.fi/reg/elinkaarimallinnus

 

Ohjelma

 

8.00 – 8.30 Tervetulokahvi
8.30 – 11.30 Elinkaarimallinnuksen perusteet VTT Matias Alarotu ja Katri Behm

LCA-metodologia ja ISO-standardit

Tavoitteen ja soveltamisalan määrittely

Datankeruu ja inventaari

Vaikutusten arviointi, tulkinta ja johtopäätökset

Kriittinen arviointi

LCA-sovellukset (hiilijalanjälki, vesijalanjälki, kädenjälki, PEF, EPD)

Sulca® alustus

11.30 – 11.45 Elinkaarimallinnus BIOKASVU-hankkeessa Xamk Maija Massinen
11.45 – 12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30-13.15 LCA Consulting Oy, Antti Niskanen, tj.
13.30 – 15.30 Sulca® 5 Workshop

 

PUHUJAT

matias alarotu

DI, Matias Alarotu työskentelee VTT:llä kestävän kehityksen asiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluvat elinkaariarviointi (life cycle assessment, LCA) ja sen sovellukset, kuten hiili- ja vesijalanjälkien laskenta, sekä SULCA-elinkaarimallinnusohjelman kehittäminen. Hänellä on asiakastoimeksiantojen ja EU-hankkeiden kautta kokemusta eri alojen LCA-projekteista, erityisesti metsäteollisuudesta.

katri behm

DI (2006), Katri Behm, työskentelee VTT:llä kestävän kehityksen asiantuntijana. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. ympäristövaikutusarvioinnit, elinkaari-, hiilijalanjälki-, vesijalanjälki- ja kädenjälkilaskelmat ja raportoinnit erilaisissa hankkeissa sekä EU-tasolla, kansallisissa projekteissa ja asiakastoimeksiantoina useilla eri toimialoilla (mm. metsäteollisuus, energia, maatalous, valmistava teollisuus).

 

maija massinen

DI, Maija Massinen, työskentelee BIOKASVU-hankkeessa projektitutkijana. Hänen vastuualueina hankkeessa ovat kiertotalouteen ja elinkaariarviointiin liittyvät asiat sekä yritysrajapinnassa työskentely.

 

 

lisätietoja

Maija Massinen
Projektitutkija
040 349 7410| maija.massinen (at) xamk.fi

Anti Rohumaa
Projektipäällikkö
040 185 4173 | anti.rohumaa (at) xamk.fi

Kiti Venäläinen
Projektiasiantuntija
040 663 0546 | kiti.venalainen (at) xamk.fi

 

Koulutus toteutetaan Xamkin BIOKASVU-hankkeen ja RAKES 2020-hankkeen yhteistyönä.

BIOKASVU- hankkeen tavoitteena on uusien korkean teknologian kuitujalosteiden kehittäminen ja teollisuusyhteistyö sekä kasvuekosysteemin tarjoaminen yrityksille www.xamk.fi/biokasvu

Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020-hankkeessa kartoitetaan rakennusteollisuuden osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä. Hanke rahoitetaan Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja kaikki tarjottava koulutus on kaikille avointa ja osallistujille maksutonta. Katso tulevia koulutuksia www.xamk.fi/rakes