Elintarvikevienti uramahdollisuutena – viestintää Elintarvikeviennin Osaaja -koulutuksesta ja ideointia koulutuksen kehittämiseksi

Elintarvikeala on Suomen neljänneksi suurin toimiala, joka työllistää suoraan noin 38 000 henkeä ja välillisesti jopa 340 000 henkeä. Elintarvike- ja juomasektorin vienti on lupaavassa kasvussa. Viennin arvon ennustetaan saavuttavan vuonna 2019 noin 1,75 miljardin euron tason. (mm. Maaseudun tulevaisuus 8.10.2019)

Joulukuussa 2019 päättyvän Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeen tavoitteena oli lisätä elintarvikealan yritysten vientiosaamista. Koulutuksessa perehdyttiin monipuolisesti eri aihealueisiin, mm. asiakaslähtöiseen tuotteistamisosaamiseen, lakiasioihin, markkinointiviestintään, myyntitaitoihin, kohdemarkkinoiden tuntemukseen ja vientiprosessien hallintaan. Koulutuksesta saatu palaute on ollut positiivista.

Elintarvikeviennin koulutus jatkuu maa- ja metsätalousministeriön osarahoittamassa ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeessa. Hankkeessa toteutetaan kaksi opiskelijoille, valmistuneille, alan vaihtajille ja muille elintarvikealasta kiinnostuneille suunnattua koulutuskokonaisuutta. Niistä ensimmäinen käynnistyy Helsingissä maaliskuussa 2020 ja toinen Rovaniemellä marraskuussa 2020. Tavoitteena on kouluttaa 40 uutta vientiosaajaa elintarvikealan yrityksiin ja tukiorganisaatioihin.

Elintarvikeviennin Osaaja -hanke järjestää kaksi työpajaa liittyen elintarvikeviennin tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeisiin. Tilaisuuksissa kuullaan kokemuksia päättyneestä 30 op:n laajuisesta Elintarvikeviennin Osaaja -koulutuksesta. Työpajoissa koulutuksesta kiinnostuneilla on myös mahdollisuus verkostoitua sekä esittää näkemyksiä ja toiveita tulevan koulutuksen sisällöistä ja toteutuksesta.

Tule mukaan Elintarvikeviennin Osaaja –Facebook-ryhmään, joka on avoin kaikille elintarvikeviennistä kiinnostuneille!

Elintarvikeviennin Osaaja -työpajat 2019:

  1. Rovaniemellä tiistaina 10.12. klo 13-16 Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen toimipisteessä (Jokiväylä 11 C, Rovaniemi)
  2. Helsingissä keskiviikkona 11.12. klo 13-16 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä (Ratapihantie 13, Helsinki)

Ilmoittauduthan mukaan valitsemaasi työpajaan viimeistään perjantaina 8.12.2019 Kirsi Muuttorannalle (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi / p. 040 669 2200) ja Tarja Römer-Paakkaselle (etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi / p. 0500 981 393). Ilmoitathan valitsemasi työpajan lisäksi mahdolliset erikoisruokavaliot kahvitarjoilua varten. Tervetuloa!