Vad är grooming? Hur kan temat och fenomenet föras på tal med unga? Hur kan man navigera tryggt i digitala miljöer och hurdana metoder kan ungdomsarbetet använda sig av när temat behandlas? Under frukostföreläsningen presenteras ämnet och den handbok som finns att tillgå för professionella som kommer i kontakt med unga.

 

Föreläsningsserien är en del av den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten 2020-2023.

 

Datum: 22.4.2021 (9:00-10:30)

Plats: Webbaserad / Zoom

Anmälan stänger: 19.4.2021

Kurskod: 180K0014005

Kurspris: Gratis

 

Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

 

På Folkhälsan sidan: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/forelasningar/frukostforelasning-att-fraga-bemota-och-lyssna–forebyggande-av-lockande-i-sexuella-syften-och-sexuellt-vald-i-ungdomsarbetet/

Anmäl dig här: https://kurser.folkhalsan.fi/reserverade-kurser-grupper/

 

Föreläsare:

Mika Pietilä

Specialsakkunnig

Koordinaatti