Datum: 14.04.2021
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Webbaserad – På distans
Anmälan stänger: 14.04.2022
Kurskod: 180K0014009
Anmäl dig här: https://kurser.folkhalsan.fi/reserverade-kurser-grupper/

Målgrupp: ungdomsarbetare och skolcoacher

9.00 Välkomstord, Viveca Hagmark, förbundsdirektör, Folkhälsans förbund.

Introduktion av Folkhälsans trygghetsarbete och presentation av deltagare

Folkhälsans kompetenscenterverksamhet inom ungdomsområdet, Frida Westerback och Linda Fagerudd,
sakkunniga inom kompetenscenterverksamhet

10.15 Mobbningsprevention och trygghetsarbete bland barn och unga, Tove Ajalin och Maria Lingonblad, sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete

12.00 Lunch

13.00 Teaterföreställning ”Fulet”, diskussion
Teaterpjäsen ’Fulet’ handlar om mobbning och är dramatiserad av den svenska dramatikern Gustav Tengby baserad på en novell av John Ajvide Lindqvist. Pjäsen hade urpremiär i Malmö 2017 och har inte tidigare spelats i Finland. Arbetsgruppen för teaterproduktionen Fulet består av skådespelarna Anja Bargum, Åsa Wallenius och Johanna af Schultén, samt regissör Arn-Henrik Blomqvist.

15.00 Avslutning av dagen

Folkhälsans hemsida: www.folkhalsan.fi/evenemang/forelasningar/fortbildningsdag-kring-mobbningsprevention-och-trygghetsarbete-med-unga/