Frukostföreläsningen fokuserar på bemötandet av unga när det kommer till frågor om rusmedel. Under workshopens gång får deltagarna granska sina egna attityder och förhållningssätt gentemot olika rusmedel, fundera på sin professionella roll inom rusmedelsfostran och bekanta sig med olika frågor och scenarion då det kommer till unga och rusmedel. Vi kommer att fundera på ålders- och kunskapsanpassning inom rusmedelsfrågor och gå igenom konkreta tips för lyckade diskussioner med de unga.

Föreläsare: Krista Lindberg, utbildningsplanerare (Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf)

 

Tider: 11.11.2021 kl. 9.00-10.30
Plats: Webbaserad – På distans

Anmälan stänger: 10.11.2021
Kurskod: 180E0116002

 

Anmäl dig här:

https://kurser.folkhalsan.fi/reserverade-kurser-grupper/

 

Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

På Folkhälsans sidan: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/natverkstraff/frukostforelasning-samtalsteknik-i-rusmedelsfostran/

Kontakt: Frida Westerback, verksamhetsutvecklare, frida.westerback@folkhalsan.fi, Pia Öhman, sakkunnig, pia.ohman@folkhalsan.fi