Frukostföreläsning: Ungas spelande och betydelsen av en spelidentitet

Vad är spelkultur? Och vad är skillnaden mellan att vara spelare och gamer? Forskare Matilda Ståhl öppnar upp frågor om ungas spelande och spelaridentitet på basen av hennes pinfärska doktorsavhandling och annan relevant forskning.

 

Arrangör: Folkhälsans förbund

Kurstid: 6.4.2022 kl. 9-10.30

Kurskod: 180E0014003

Föreläsare: forskare Matilda Ståhl, Åbo Akademi

Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

 

Anmäl dig här: https://kurser.folkhalsan.fi/reserverade-kurser-grupper/

 

Kontakt: Pia Öhman, sakkunnig, pia.ohman@folkhalsan.fi, Frida Westerback, verksamhetsutvecklare, frida.westerback@folkhalsan.fi