Huomaa paras Kymenlaaksossa!

Yhteistyöllä vetovoima nousuun ja lisää osaajia seudulle.

Millä Kymenlaakso ja sen kunnat erottautuvat alueiden välisessä kilpailussa? Mitä voimme tehdä paremmin, jotta saamme houkuteltua seudulle uusia osaajia ja asukkaita? Jos Kymenlaakson kunnat olisivat ihmisiä, millaisia tyyppejä he olisivat?

“Huomaa paras Kymenlaaksossa!” -tapahtumassa 29.9.2021 klo 9-12 pohditaan Kymenlaakson sekä sen kuntien identiteettiä ja vetovoimatekijöitä osaajien houkuttelun tukena. Tilaisuus on suunnattu Kymenlaaksossa rekrytointiin ja työnantajakuviin liittyvää markkinointia ja viestintää tekeville tai siihen vaikuttaville henkilöille, mutta myös muille aiheesta kiinnostuneilla. Tilaisuudessa tarkastellaan, millainen yrittämisen, viihtymisen ja asumisen alusta Kymenlaakso on. Tunnistamme yhdessä vahvuudet ja mietimme, miten nostaa parhaat puolet esiin. Visioimme tulevaisuutta ja muutoksen suuntaa. Alueemme elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että luomme yhdessä positiivista ilmapiiriä sekä puheilla että teoilla. Tilalisuudessa hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä osallistujien luovaa ajattelua herättelemään.

Teemaan johdattelevat asiantuntijoiden inspiraatiopuheenvuorot. Lakutehtailija Timo Nisula, työelämäuudistaja ja valmentaja Riitta Hyppänen sekä Experience Advisor, Investor Mikko-Pekka Hanski tuovat aamuun punnitut näkemyksensä ja käyvät aiheesta dialogisen väittelyn. Sen jälkeen tilaisuuden osallistujat pääsevät nostamaan esiin seudun vahvuuksia ja hahmottelemaan kuntapersoonia. Lopuksi yhteisessä keskustelussa mietitään konkreettisia keinoja vahvistaa Kymenlaakson identiteettiä ja vetovoimaa.

Työpajaosuus toteutetaan improvisaatioteatterin menetelmin. Työpajaan tulee mukaan viisi näyttelijää. Heidän roolinsa tulee olemaan kuntatyyppi! Näyttelijät edustavat Kymenlaakson kuntia Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää ja Virolahti-Miehikkälä. Pienryhmissä osallistujat luovat yhdestä näyttelijästä kysymysten ja vastausten kautta hahmon, ”kuntatyypin”. Esimerkiksi mikä on hahmon nimi, ikä, ammatti, asenne tai suurin toive? Yhdessä mietitään, miten tämä henkilö saisi muut kiinnostumaan itsestään – eli edustamastaan kunnasta!

Tapahtuman loppuosassa pääsemme jatkamaan keskustelua työpajaosuudesta heränneiden ajatusten kautta. Yhteisessä keskustelussa etsitään uusia näkökulmia ja yhteisiä vastauksia jo kauan puhuttaneisiin aiheisiin: mikä tekee Kymenlaaksosta Kymenlaakson, miten erotumme eduksemme, mikä tekee alueestamme houkuttelevan ja mitä vahvuuskärkiä kannattaa nostaa viestinnällisesti esiin.

Kymenlaaksossa on monilla aloilla pulaa niin käytännön työn osaajista kuin korkeasti koulutetuista asiantuntijoistakin. Uusien osaajien houkuttelu on alueen elinvoiman kehittymiselle tärkeää. Meillä on monipuoliset puitteet ja mahdollisuudet hyvälle elämälle, mutta miten osaisimme kertoa vahvuuksistamme muillekin? Keskeistä on, että tunnistetaan alueen voimavarat ja tuodaan positiivisia tarinoita esille sekä kehitetään alueen yhteistä brändityötä, todettiin keväällä 2021 pidetyn Kymenlaakson tulevaisuusverstaan tuloksissakin. Yritykset tarvitsevat osaajista käytävässä kilpailussa tuekseen houkuttelevan toiminta- ja asuinympäristön. Osaajien ja uusien asukkaiden houkuttelua sekä vetovoimaisuutta edistetään laajalla yhteistyöllä ja yhteisellä tahtotilalla.

 

Tapahtuma järjestetään koronatilanteesta johtuen verkossa.

Ilmoittautuminen tapahtumaan tästä linkistä!

Tapahtuma Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä seuraavat hankkeet: Talenttimagneetti, Kouvolan kaupunki; Älykkäät kulttuurikylät, Xamk; Etukeno, Xamk; Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen, Xamk.

Talenttimagneetti-hanketta rahoittavat Kymenlaakson liitto ja Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.
Eloa ja iloa -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Älykkäät kulttuurikylät -hanketta rahoittaa Kymenlaakson Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta.
Etukeno-hanketta rahoittaa Hämeen Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Lisätietoja:

Jaana Lauhkonen-Teräväinen, Projektipäällikkö, Talenttimagneetti
Kouvolan kaupunki,
Konsernipalvelut, Viestintä & VisitKouvola
p. 020 615 6159, jaana.lauhkonen-teravainen@kouvola.fi

Laura Lehtinen, Projektipäällikkö, Älykkäät kulttuurikylät
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Luovien alojen tutkimusyksikkö,
p. 044 702 8451, laura.lehtinen@xamk.fi

Irina Kujanpää, Projektipäällikkö, Etukeno
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Luovien alojen tutkimusyksikkö,
p. 050 447 1506, irina.kujanpaa@xamk.fi

Piia Kleimola, Projektipäällikkö, Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Luovien alojen tutkimusyksikkö
p. 050 3059392, piia.kleimola@xamk.fi