Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä

Tervetuloa mukaan Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä -webinaariin!
Webinaarissa on huippuasiantuntijoita kertomassa siitä, mikä ikääntyneiden syömisessä ja ruoan laadussa on tärkeää.

Asioita tarkastellaan myös eri palvelujen tuottajien näkökulmasta: Miten kauppapalveluissa huomioin ikääntyneiden tarpeet ja muistin heikkenemisen, miten ravintola houkuttelee syömään ulkona ja yhdessä ja miten ruoanvalmistusta ja yhdessä ruokailua kotona voi helpottaa.

 

Webinaarin tavoitteet:

  • edistää ennaltaehkäisevästi kotona asuvien ikääntyneiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia
  • tukea ikääntyneiden kotona asuvien hyvää syömistä helposti saavutettavilla, monipuolisilla palveluilla
  • lisätä ymmärrystä ikääntyneiden ravitsemustarpeista ja edistää yhteistyötä toimijoiden kesken
  • tehdä tunnetuksi ja viedä käytäntöön uusi Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus.

 

Webinaarin kohderyhmät:

Toimijat, jotka vastaavat kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ikääntyneiden palveluista, ikääntyneiden palveluissa toimiva henkilöstö, hoiva- ja kotipalvelualan yrittäjät, ruokapalvelut (julkiset ja yksityiset), Vanhustyön keskusliiton, Gery ry:n ja EETU ry:n jäsenjärjestöt, kuntien vanhusneuvostot, kunta- ja aluetason ravitsemusasiantuntijat ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmät ja koordinaattorit, kuntapäättäjät sekä kotona asuvat ikääntyneet henkilöt, jotka eivät ole vanhuspalvelujen piirissä.

 

ohjelma:

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/uutiset/hyva-ruoka-ja-ravitsemus-ikaantyessa–webinaari-joulukuussa/.

Linkki webinaariin: https://webcast.sst.fi/cast/hyva-ruoka-ja-ravitsemus-ikaantyessa/public

 

Webinaariin osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tallenne on myös katsottavissa 14 vrk tilaisuuden jälkeen.

 

Webinaarin järjestäjät: Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ikäruoka 2.0 -hanke.

Ikäruoka 2.0 -hankkeen tavoitteena on tukea kotona asuvien ikäihmisten hyvää terveyttä ja ravitsemusta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gerontologinen ravitsemus, Gery ry toteuttavat hanketta syksyyn 2022 saakka.  Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Lisätietoja: xamk.fi/ikaruoka