IDEAPAJA – LIIKUTELTAVAN TEKNOLOGIATILAN KEHITTÄMINEN

Xamkin Kokemusten talo -tiimi kutsuu taiteilijoita, kulttuurin ja luovien alojen toimijoita sekä aiheesta kiinnostuneita muiden alojen yrityksiä ideoimaan vuorovaikutteista liikuteltavaa teknologiatilaa.

Haluamme löytää uusia kulttuurin kokemisen muotoja ja kehittää liikuteltavaa teknologiatilaa, joka mahdollistaa kokemuksellisten ja vuorovaikutteisten etäesitysten ja -teosten esittämisen erilaisille yleisöille, erilaisissa tiloissa.

Miten voisit tarjota yleisölle uusia tapoja kokea kulttuuria digitaalisesti? Millaisia vuorovaikutteisia teoksia liikuteltavan teknologiatilan avulla voisit toteuttaa? Voisiko liikuteltavan teknologiatilan avulla löytää uusia yleisöjä etäesityksille?

 

Toivomme, että taiteen etäesityksistä voisi tulla yhtä merkityksellisiä ja vuorovaikutteisia kuin esitysten ja teosten fyysisestä kokemisesta. Tähän tarvitsemme juuri sinun apuasi! Minkälaisia esityksiä, kokemuksia tai teoksia haluaisit välittää yleisöllesi? Minkälaista vuorovaikutusta kaipaat yleisösi kanssa digitaalisilla alustoilla ennen esitystä, sen aikana tai esityksen jälkeen? Tule yhdessä pohtimaan ja kehittämään teknologiatilaa kanssamme!

Ideapaja järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella FUELissa, Future Experience Labissa.

Työpajan aluksi testaamme FUELin kosketuksella toimivaa peliseinää,  katsomme 360-videoesitystä VR-laseilla sekä saamme esittelyn Artomen esityskalusteesta. Puhumme liikuteltavan teknologiatilan tavoitteista ja aloitamme tilan ideoimisen ja kehittämisen. Ideapajan lomassa verkostoidumme kahvin ja pullan äärellä muiden osallistujien kanssa.

Pajaan osallistuvilla on mahdollisuus jatkaa tilan kehittämistä kanssamme ja tehdä omia teos- ja etäesityskokeiluja liikuteltavan laitteiston avulla. Hankkeen aikana laitteiston käyttäminen on maksutonta.

 

Tule mukaan kehittämään ja ilmoittaudu 11.5. mennessä: https://forms.office.com/r/kVjzei2eje

 

Kokemusten talo -hanketta toteuttaa neljä ammattikorkeakoulua. Tutustu koko kokonaisuuteen täällä: https://kokemustentalo.fi/

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja: Tiina Savallampi, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 044 702 8960