Ikäruoka-työpaja palveluiden käyttäjille – Mäntyharjun kehittämisryhmä

Tule kertomaan, millaisia palveluita ikäihmiset toivovat ja tarvitsevat!

Maanantaina 26.4. klo 14.00–15.30 järjestettävä verkkotyöpaja on tarkoitettu kaikille Mäntyharjun alueen ikäihmisille, omaisille sekä seniori- ja eläkeläisjärjestöjen, ym. ikääntyneiden hyvinvointia, palveluita ja osallisuutta edistävien tahojen edustajille.

Ilmoittaudu mukaan pe 23.4. mennessä: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710. 

Työpajassa pohdimme kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluita ja niiden kehittämistarpeita monipuolisesti.

  • Millaisissa tilanteissa toivotaan tai tarvitaan palveluita?
  • Millaisia palveluiden tulisi olla, jotta ne vastaisivat käyttäjien toiveita ja tarpeita?
  • Miten tarjolla olevista palveluista pitäisi tiedottaa?

Työpajassa on mahdollisuus kertoa, millaisia ruokaan liittyviä palveluita itse, läheiset tai oman yhteisön ikäihmiset tarvitsisivat. Keskustelemme palveluista laajasti, mukaan lukien kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden palvelut, erilaiset kuljetus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, kätevät tilauskanavat, viihtyisät ruokaympäristöt ja yhteisöllisyyttä lisäävä toiminta.

Työpaja on osa Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän toimintaa. Se on seuraava askel yhteistyössä, jossa edetään yhdessä ideoiden kohti syksyllä 2021 toteutettavia käytännön palvelukokeiluita.

Tutustu jo ennakkoon maaliskuussa järjestetyn aloitustilaisuuden ideoihin Mäntyharjun palvelukehityksen ideointialustalla. Voit myös kommentoida ja kirjata mukaan oman ideasi!

 

Tervetuloa jatkamaan yhteistyötä, tervetuloa mukaan myös uudet osallistujat!

Tilaisuus järjestetään Teams-ohjelmalla. Kirjautumislinkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtumapäivän aamuna.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 23.4. mennessä: Niina Rantakari, niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

#ikaruoka #teemarahaa

 

Työpaja on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n toteuttamaa Ikäruoka 2.0 -hanketta. Hankkeessa kehitettäviin ikäihmisten palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset, erityisesti hiljattain eläkkeelle jääneet, yksin asuvat, vasta leskeytyneet sekä sellaiset ikääntyneet, joiden toimintakyky on heikkenemässä.

Ikäruoka 2.0 -hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.