Ikäruokahankkeen kehittämistoimien aloitustilaisuus Järvenpäässä

Tule mukaan kehittämään JÄRVENPÄÄN IKÄIHMISTEN RUOKAAN LIITTYVIÄ PALVELUJA

 

Tervetuloa  10.3.2021 klo 10:00 tai 11.3.2021 klo 13:00 Järvenpään Ikäruoka-aloitustilaisuuteen, jossa kerrotaan, miten voit olla mukana parantamassa ja kehittämässä kokonaan uusia palveluita Järvenpään kotona asuille ikäihmisille! Kaikki ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet palveluntarjoajat, ikäihmiset ja muut toimijat ovat lämpimästi tervetulleita. 

 

Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa Järvenpään ruokaan liittyvien palveluiden tilanteesta. Kuulet myös, mitä mieltä ikäihmiset ovat palveluista ja mitä he toivovat niiltä jatkossa.

Tilaisuus käynnistää Järvenpään alueelliset kehittämistoimet. Kerromme, miten monialainen Ikäruoka-kehittämisryhmä alkaa toimia  ja miten saat oman palveluideasi mukaan työstettäväksi – ja jopa testattavaksi.

 

Tilaisuus toteutetaan verkossa Zoom-ohjelmalla.

Ohjelma:

Ikäruoka 2.0 hankkeen esittely

Tietoisku ikäihmisten ruokasuosituksista

Palvelukartoituksen tuloksia

Ikäihmisten haastattelujen tai kyselyjen tuloksia

Keskustelua aiheesta

Jatkosta sopiminen

 

Tilaisuus 10.3 klo 10 linkki: https://zoom.us/j/92027229140

 

Tilaisuus 11.3 klo 13:00 linkki: https://zoom.us/j/91598202015

 

Lisätietoa käynnistettävästä kehittämisryhmästä 

  • Kaikki alueen ikäihmisten palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita ryhmään.
  • Ryhmä kokoontuu työskentelemään eri kokoonpanoilla 3–4 (verkko)työpajaan huhti-elokuun aikana. Muut tapaamiset suunnitellaan ja sovitaan tarpeiden mukaan.
  • Toiminta: 1) tunnistetaan ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämistarpeita ja valitaan tärkeimmät jatkotyöstöön, 2) ideoidaan ratkaisuja, joista valitaan lupaavimmat kokeiltavaksi, 3) toteutetaan 1–3 palvelukokeilua syksyllä 2021.
  • Kehittämistoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
  • Ikäruoka 2.0 -hanke koordinoi ja tukee kehittämistoimien käynnistämistä ja palvelukokeiluja.

 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätiedot: Satu Jyväkorpi, satu.jyväkorpi, p. 050 4920 970

Gerontologinen ravitsemus Gery ry

ilaisuuden järjestää Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n,  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun  toteuttama Ikäruoka 2.0 -hanke. Hankkeessa kehitettäviin ikäihmisten palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

 

Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset, erityisesti hiljattain eläkkeelle jääneet, yksin asuvat, vasta leskeytyneet sekä sellaiset ikääntyneet, joiden toimintakyky on heikkenemässä.

 

Hanketoimijat ovat kartoittaneet Järvenpään palveluja, joita ikääntyneille on nyt tarjolla. Palveluista on koottu havainnointimateriaalia. Järvenpäässä  asuvien ikäihmisten ajatuksia palveluista ja palvelutarpeita on selvitetty puhelinhaastattelulla sekä nettikyselyllä..

 

Lisätietoa Ikäruoka 2.0 -hankkeesta verkkosivulta: https://www.gery.fi/hankkeet/ikaruoka-2.0/

https://xamk.fi/ikaruoka,

 

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.