Ikäruokahankkeen kehittämistoimien Kick off Juvalla

Haluatko olla mukana kehittämässä Juvan ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluja?

Tervetuloa maanantaina 15.3. klo 13.30–15.30 Juvan Ikäruoka-aloitustilaisuuteen, jossa kerrotaan, miten voit olla mukana parantamassa ja kehittämässä kokonaan uusia palveluita Juvan kotona asuille ikäihmisille! Kaikki ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet palveluntarjoajat, ikäihmiset ja muut toimijat ovat lämpimästi tervetulleita. Ilmoittaudu mukaan to 11.3. mennessä.

Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa Juvan ruokaan liittyvien palveluiden tilanteesta. Kuulet myös, mitä mieltä ikäihmiset ovat palveluista ja mitä he toivovat niiltä jatkossa.

Tilaisuus käynnistää Juvan alueelliset kehittämistoimet. Kerromme, miten monialainen Ikäruoka-kehittämisryhmä alkaa toimia ja miten saat oman palveluideasi mukaan työstettäväksi – ja jopa testattavaksi.

Tilaisuus toteutetaan verkossa Teams-ohjelmalla. Kirjautumislinkki ja ohjeet osallistumiseen lähetetään ennen tapahtumaa. Lisäksi torstaina 11.3. klo 13–14 järjestetään mahdollisuus kokeilla ennakkoon liittymistä Teams-tilaisuuteen.

Ilmoittaudu Ikäruoka-aloitustilaisuuteen viimeistään to 11.3. seuraavasta linkistä: https://webropol.com/s/ikaruokajuva15032021

Ohjelma

  • Juvan palvelukartoituksen tuloksia: Mikä toimii? Missä on vielä petrattavaa?
  • Ikäihmisten puhelinhaastattelun tuloksia: Mitä asiakkaat toivovat palveluilta?
  • Tietoisku Ikääntyneiden ruokasuosituksesta
  • Keskustelua ikäihmisten ruokaan liittyvistä palveluista: Mikä toimii? Mitä pitäisi parantaa?
  • Juvan kehittämisryhmän toiminnan käynnistäminen ja jatkosuunnitelmat

 

Lisätietoa käynnistettävästä kehittämisryhmästä 

  • Kaikki alueen ikäihmisten palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita ryhmään.
  • Ryhmä kokoontuu työskentelemään eri kokoonpanoilla 3–4 (verkko)työpajaan huhti-elokuun aikana. Muut tapaamiset suunnitellaan ja sovitaan tarpeiden mukaan.
  • Toiminta: 1) tunnistetaan ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämistarpeita ja valitaan tärkeimmät jatkotyöstöön, 2) ideoidaan ratkaisuja, joista valitaan lupaavimmat kokeiltavaksi, 3) toteutetaan 1–3 palvelukokeilua syksyllä 2021.
  • Kehittämistoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
  • Ikäruoka 2.0 -hanke koordinoi ja tukee kehittämistoimien käynnistämistä ja palvelukokeiluja.

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätiedot: Niina Rantakari, TKI-asiantuntija, niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

#ikaruoka #teemarahaa

 

Tilaisuuden järjestää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n toteuttama Ikäruoka 2.0 -hanke. Hankkeessa kehitettäviin ikäihmisten palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset, erityisesti hiljattain eläkkeelle jääneet, yksin asuvat, vasta leskeytyneet sekä sellaiset ikääntyneet, joiden toimintakyky on heikkenemässä.

Hanketoimijat ovat kartoittaneet Juvan palveluja, joita ikääntyneille on nyt tarjolla. Palveluista on koottu havainnointimateriaalia. Juvalla asuvien ikäihmisten ajatuksia palveluista ja palvelutarpeita on selvitetty puhelinhaastattelulla. Lisäksi Xamkin opiskelijat ovat ideoineet uudenlaisia palveluita harvaan asuttujen alueiden ikäihmisille.

Lisätietoa Ikäruoka 2.0 -hankkeesta verkkosivulta: https://xamk.fi/ikaruoka

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.