Ikäruokahankkeen palveluntarjoajien Kick Off Jyväskylässä

Haluatko olla mukana kehittämässä Jyväskylän alueella asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluja?

16.3. klo 13-15 TEAMS

Jos vastasit kyllä, tule mukaan kick off -tilaisuuteen, jossa käynnistetään kehitysyhteistyötä pohtimalla yhdessä millaisena ruokapalvelut näyttäytyvät ikäihmisille, millaisia palveluja kaivataan ja miten palveluja tulisi kehittää. Kick off -tilaisuus on tarkoitettu Jyväskylän ruutukaava-alueella toimiville ruokapalveluja tarjoaville yrityksille. Ruokapalveluja tarjoavilla yrityksillä tarkoitetaan esimerkiksi ruokakauppoja, kahviloita ja ravintoloita, sekä ruoanlaittoapua tarjoavia tahoja ja catering palveluja.

Ohjelmaluonnos:

Ikäruoka 2.0 hankkeen esittely

                           Katsanto ravitsemus- ja ruokasuosituksiin

                           Kauppa- ja ravintolahavainnointien tulokset

                           Käyttäjäkokemus -puheenvuoro

                           Työpajatyöskentelyä ja keskustelua palvelujen kehittämisestä

 

Ikäruoka 2.0 –hankkeessa kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut. Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Kehittämistoiminnan kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset. Erityisryhminä juuri eläkkeelle jääneet, yksin asuvat, vasta leskeytyneet ja sellaiset ikääntyneet, joiden toimintakyky on heikkenemässä.

Hanketoimijat ovat kartoittaneet Jyväskylän ruutukaavan palveluja, joita ikääntyneille on nyt tarjolla. Palveluista on koottu havainnointimateriaalia.

 Ilmoittautumislinkki tilaisuuteen tässä https://webropol.com/s/ikaruoka2-160321

Linkki tilaisuuteen tässä 

https://jamk.zoom.us/j/69432919607

Lisätietoa tilaisuudesta: Suvi-Tuulia Leinonen, suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi 0406690645  

Lisätietoja Ikäruoka 2.0 -hankkeesta: https://xamk.fi/ikaruoka

 

Toteutustapa: tapahtuma toteutetaan verkko-yhteyden avulla virtuaalisesti. Tilaisuudessa aloitettua keskustelua on tarkoitus jatkaa keväällä järjestettävissä tilaisuuksissa, mahdollisuuksien mukaan myös läsnä, koronatilanteesta riippuen. Tilaisuuksiin osallistumalla pääset mukaan kehittämään kotona asuville ikäihmisille uusia tai olemassa olevia palveluja yhdessä Ikäruoka 2.0 -hankkeen toimijoiden kanssa.  Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma julkaistaan tällä sivulla lähempänä tilaisuutta.