Intoa ja osaamista ryhmäyttämiseen – yhteisöllinen hyvinvointi koulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa

Oletko huomannut, että aiemmin hyväksi koetut ryhmäyttämisen keinot eivät enää toimi? Kaipaatko uusia ajatuksia ja menetelmiä ryhmäyttämiseen? Miksi nuoria ylipäänsä kannattaa ryhmäyttää?

Yhteishengen ja yhteisöllisyyden luominen ja tukeminen kouluissa ja oppilaitoksissa on tärkeää sekä yleisen viihtymisen että oppimisen tulosten näkökulmasta. Moni aikaisemmin hyväksi koettu käytäntö ei kuitenkaan enää tunnu toimivan, ainakaan kaikissa ympäristöissä.

Aluehallintoviraston ja Osaamiskeskus Nuoskan yhteistyössä toteuttamassa koulutuksessa keskustellaan ja etsitään vastauksia kysymyksiin ryhmäyttämisen merkityksestä ja käytännöistä. Tapahtuman aikana käsitellään myös erikseen peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa tehtävän ryhmäyttämisen erityispiirteitä ja toimivia käytäntöjä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille koulujen ja oppilaitosten monialaisten kasvattajayhteisöjen jäsenille sekä yhteisöjen johtajille.

 

Ajankohta: tiistaina 6.2.2024 klo 14-16

Paikka: verkkototeutus / Teams

Ilmoittautuminen 4.2.2024 mennessä AVI-kouluttaa sivulla: Tästä linkistä ilmoittautumiseen

 

Tilaisuuden ohjelma

(täydennykset ja vähäiset muutokset mahdollisia)

 

AJANKOHTA OHJELMASISÄLTÖ
14.00-14.05 Avaussanat

AVI & Nuoska

14.05-14.45 Vinkkejä ryhmäyttämiseen

Tietoa ryhmäyttämisestä, ideoita ryhmän toiminnan tukemiseen ja vinkkejä siihen, miten osallistumisen kynnystä voidaan madaltaa.

Laura Jääskeläinen, ryhmä- ja vuorovaikutusvalmentaja & työyhteisökouluttaja

14.45-14.50 tauko
14.50-15.30 Keskustelua kouluasteittain (sis. tauon ennen siirtymää)

a) Ryhmäyttäminen peruskouluasteella

b) Ryhmäyttäminen toisen asteen koulutusessa

15.30-15.55 Yhteenveto ja yhteinen keskustelu

Osaamiskeskus Nuoska

Osiossa mukana myös Ryhmäyttävää toimintaa rakentamassa – opas yhteistyölle -paketin esittely (projektisuunnittelija Joni Oksanen, Helsingin kaupunki).

15.55-16.00 Loppusanat

Nuoska & AVI

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Heikki Kantonen & Ville Eerikäinen

heikki.kantonen@xamk.fi, ville.eerikainen@xamk.fi

 

AVI – yhteyshenkilö / ilmoittautumiset:

Sari Karonen

sari.karonen@avi.fi

 

Tapahtuma AVI-kouluttaa sivustolla: https://eventilla.avi.fi/event/aqaz7