KAMU – kaveri mielessä tuntien ohjaajakoulutus

KAMU-ohjaajakoulutus perehdyttää sinut neljän oppitunnin pituiseen kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on antaa nuorelle välineitä pitää omasta mielenterveydestä huolta, kuten vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja avun hakemisen taitoja, sekä tukea kaveria silloinkin, kun kaverin elämässä on haasteita. KAMU Kaveri mielessä, miten voin tukea kaveriani? -tunnit on rakennettu konkreettiseksi työvälineeksi koulunuorisotyön ja muiden koulun ammattilaisten kanssa tehtävään työparityöskentelyyn. Tuntien aikana nuori saa myös välineitä tunnistaa, millaisissa tilanteissa on myös tärkeää kääntyä aikuisten tai ammattilaisen puoleen.

 

Kohderyhmä: Kouluissa työskentelevät nuorisotyöntekijät, opettajat ja koulun muut ammattilaiset

Ajankohta: 13.2.2024 klo 13-15.30

Paikka: verkkototeutus / Teams

 

OHJAAJAKOULUTUKSEN OSAAMISTAVOITTEET

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 1. Ymmärtää, mitä mielenterveyden vahvistaminen on ja mitä hyötyä siitä on nuorelle ja kouluyhteisölle.
 2. Ymmärtää, miten KAMU-tunneilla opeteltavat taidot vahvistavat nuoren mielenterveyttä.
 3. Saa valmiuksia hyödyntää KAMU-tuntien sisältöä ja materiaaleja omassa työssään.
 4. Tietää, missä yhteyksissä KAMU-tunteja voi hyödyntää ja miten KAMU-tunnit vastaavat opetussuunnitelman sisältöihin.
 5. Ymmärtää moniammatillisen yhteistyön voiman ja mahdollisuudet nuoren tukemisessa.

Koulutuksen sisältö:

 • Mielenterveyden –käsite
 • Mielenterveyden suojatekijöiden -käsite
 • Mielenterveyttä edistävä työ koulussa
 • KAMU-tuntien aineistojen ja harjoitteiden esittely
 • KAMU-tuntien hyödyntäminen kouluympäristössä
 • Koulussa toimivien ammattilaisten mahdollisuudet nuoren tukemisessa

KAMU-tuntien materiaalit

KAMU-tunnit rakentuvat diojen ja niihin liittyvien ohjeistusten pohjalle. Voit käydä tutustumassa materiaaleihin etukäteen:

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/kamu-kaveri-mielessa-miten-tuen-kaveriani-tunnit/

 

Ilmoittaudu koulutukseen 11.2.2024 mennessä täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/8815B6F613490D3F

 

Lisätiedot ja kysymykset ilmoittautumisesta:

Heikki Kantonen, heikki.kantonen@xamk.fi

 

Lisätiedot ja kysymykset koulutuksen sisällöstä:

Marja Snellman-Aittola, marja.snellman-aittola@mieli.fi