Kaverituki päihdehuolissa -ohjaajakoulutus

Nuorisotyöntekijöille ja muille nuoria kohtaaville ammattilaisille suunnattu ohjaajakoulutus.

Kaverituki päihdehuolissa -ohjaajakoulutuksessa perehdytään uuteen Kaverituki päihdehuolissa -toimintamalliin, jota hyödyntämällä voidaan nuorten kanssa pohtia kaverisuhteiden merkitystä erilaisissa huolta herättävissä päihdetilanteissa. Toimintamallin avulla pohditaan erilaisissa päihteisiin liittyvissä huolitilanteissa toimimista ja vahvistetaan kaveritaitoja. Toimintamalli on suunnattu yläkouluikäisille ja se soveltuu käytettäväksi erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten nuorisotiloilla, oppitunneilla, välitunneilla ja muissa tilanteissa, joissa nuoret voivat työskennellä pienryhmissä.

Koulutuksen aikana pysähdymme myös pohtimaan nuorisotyöntekijän roolia, kun nuori on huolissaan kaveristaan. Miten otetaan nuoren huoli vastaan ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Koulutus sisältää case-työskentelyä pienryhmissä.

Kyseessä on EHYT ry:n nuorisoalan osaamiskeskuksen kehittämästä uudesta ohjaajakoulutuksesta, jonka rinnalle on tuotettu Kaverituki päihdehuolissa -esitteitä, tarroja ja julisteita nuorisotyössä hyödynnettäväksi.

Koulutuksen kesto on 2h.

 

Ilmoittaudu mukaan 6.10.2023 mennessä: https://www.lyyti.in/Kaverituki_paihdehuolissa_ohjaajakoulutus_8430

 

Lisätietoja:

Niina Himanka

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija

050 549 8714