Kehittyneiden ohjaus- ja säätömenetelmien hyödyntäminen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjestää Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hankkeen puitteissa Kehittyneiden ohjaus- ja säätömenetelmien hyödyntäminen  –webinaarin. Webinaarin pitää Xamkin yliopettaja Merja Mäkelä Teams -alustalla.

Kohderyhmänä ovat:

 • Kone- ja prosessisuunnittelijat suunnittelutoimistoissa ja laitetoimittajayrityksissä
 • Automaatio- ja sähkösuunnittelijat prosessiteollisuuden suunnittelutoimistoissa ja laitetoimittajayrityksissä
 • Automaation ja kunnossapidon vastuuhenkilöt prosessilaitoksissa
 • alojen opiskelijat

Webinaarin tavoitteena on vahvistaa käsitystä automaattisia ohjaus- ja säätömenetelmiä vaativasta prosessien ohjauksesta. Webinaarissa tarkastellaan erityisesti kehittyneiden ohjaus- ja säätömenetelmien käyttötarvetta, mahdollisuuksia ja toteutustapoja prosessiteollisuuden automaatiosovelluksissa.

OHJELMA

Tiistai 4.10.2022 klo 13:00-15:00

Osa 1 Kehittyneiden ohjaus- ja säätömenetelmien tarve prosesseissa (45 min.)

 1. Automaattinen ohjaus ja säätö periaatteina
 2. Ohjauslogiikka ja säätöalgoritmit menetelminä
 3. Viiveelliset ohjauskohteet
 4. Epälineaariset ohjattavat prosessit
 5. Monimuuttujaprosessit

Tauko

Osa 2 Kehittyneiden ohjaus- ja säätösovellusten suunnittelu (45 min.)

 1. Menetelmiä kehittyneisiin ohjaus- ja säätösovelluksiin
  1. Viiveiden osittainen kompensointi
  2. Kaskadisäädöt häiriöiden vähentämiseksi
  3. PID-säädön itseviritys ja adaptiivinen viritys epälineaarisiin prosesseihin
  4. Räätälöidyt kompensointilohkot ristikkäisvaikutusten vähentämiseksi
  5. Sumea logiikka monimuuttujatapauksiin
  6. Malliprediktiivinen säätö monimuuttujatapauksiin
 2. Ohjausjärjestelmien mahdollisuudet
 3. Kehittyneiden menetelmien suunnittelun, testauksen ja käyttöönoton vaatima työ
 4. Säätösovellusten suorituskyvyn arviointi

(Ohjelma saattaa tarkentua lähempänä webinaaria)

ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen ennakkoon 30.9.2022 mennessä tästä: Linkki ilmoittautumissivulle.

Osallistujat saavat ilmoittautumisen yhteydessä Teams-linkin koulutukseen.

ASIANTUNTIJA

Merja Mäkelä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Merja Mäkelä työskentelee automaatiotekniikan yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun energiatekniikan koulutusohjelmassa. Opetusaloina ovat energiantuotannon sekä massa- ja paperiteollisuuden mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikka, automaatiojärjestelmät, automaatiosuunnittelu sekä teollisten prosessien mallintaminen ja simulointi. Mäkelän teollisuustyökokemus on prosessiteollisuuden ja automaatiotoimittajien projekteista Suomessa ja Saksassa.

LISÄTIETOJA

Merja Mäkelä / Xamk, merja.makela(at)xamk.fi

Ari Mielo / Xamk, ari.mielo(at)xamk.fi