Kieli- ja kulttuuritietoisuuden teemapäivä opetuksen ja ohjauksen toimijoille

Korkeakouluopetuksen ja -ohjauksen toimija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin asiantuntijat kutsuvat sinut mukaan kieli- ja kulttuuritietoisuuden teemapäivään!

Päivän aikana pohdimme kieli- ja kulttuuritietoisuusnäkökulmista, mitä tulee huomioida, kun korkeakouluyhteisöt kansainvälistyvät. Koulutuksessa aamupäivän painopiste on kulttuuritietoisuudessa, iltapäivällä käsitellään enemmän kielitietoisuutta.

Päivän alustava ohjelma:

8.30 Alkusanat ja päivän ohjelma 

8.45 TEEMA 1 – Monikulttuurisuus ja monikielisyys oman työyhteisöni voimavaroina: 

   • Maailma monikulttuurisuuskasvattajana, koulutusvientipäällikkö Santeri Koivisto
   • Monikulttuurinen ammattietiikka, yliopettaja Niina Ervaala

10.00 Tauko

10.15 TEEMA 2 – Kulttuurien kohtaaminen korkeakoulun arjessa ja vapaa-aikana: keskustelemassa maahanmuuttajatyön johtaja Anita Kytökangas (Kotkan kaupungin maahanmuuttajapalvelut), yliopettaja Tarmo Ahvenainen (Xamk), tradenomiopiskelija Daria Isaenko (Xamk), toiminnanjohtaja Jenni Aikio (Opiskelijakunta Kaakko) ja projektikoordinaattori Angelika Polak (Ankkapurhan kulttuurisäätiö)

11.15 Aamupäivän yhteenveto

11.30 Tauko

12.30 TEEMA 3 – Opintojen kokonaisuus:

   • Kieliopinnot, kieli-HOPS ja kielitietoinen ohjaus osana englanninkielistä Degree Programme in Social Services -tutkintoa, lehtorit Seija Mäenpää, Leigh Anne Rauhala ja Eveliina Korpela (Degree Programme in Social Services, Metropolia Ammattikorkeakoulu)
   • Kielitietoinen Nursing-koulutus Xamkissa, lehtori Anna-Liisa Luova (Xamk)

13.45 Tauko

14.00 TEEMA 4 – Opiskelijan lähtökieli ja suomi opittavana kielenä:

   • Helppoa ja vaikeaa – suomen kieli oppimisen kohteena, yliopettaja Miia Karttunen (Xamk)
   • Oppijan lähtökielen vaikutus suomen oppimiseen, lehtori Malla Koivupiha (Xamk)
   • Suomen kielen opintojen yhdistäminen muihin opintoihin, lehtorit Leena Griinari ja Anna-Liisa-Luova (Xamk)

15.00 Loppukeskustelu 

15.30 Päivä päättyy

Päivään on kutsuttu puhujiksi asiantuntijoita Xamkista ja Xamkin ulkopuolelta. Puhujien tiedot tarkentuvat kevään aikana. Tilaisuudessa on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja peilata oman työn kieli- ja kulttuuritietoisuusosaamisen tarpeita. Tilaisuus on osa Xamkin TalentBoost-työtä ja Nursing-koulutuksen käynnistymistä. Tilaisuus on osa Nursing-opetus- ja ohjaushenkilöstön sparrausta, mutta myös muiden Xamkin koulutusten toimijat ja kaikki asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita! 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Miia Karttunen tai Anna-Liisa Luova

etunimi.sukunimi@xamk.fi